Vertrouwenspersoon

Het CDJA kent twee vertrouwenspersonen, intern en extern. Als lid van onze vereniging kun je contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen bij onder andere integriteitsvraagstukken, ongewenste (pest-)gedragingen en/of andere problemen. Zij zullen jou naar vermogen helpen, waarbij anonimiteit natuurlijk de belangrijkste waarde is. Indien gewenst schakelen de vertrouwenspersonen met elkaar, de commissie van beroep en/of het dagelijks bestuur van het CDJA.

Bij wie kan ik terecht?

(Landelijke) voorzitter

  • Bemiddeling conflicten tussen leden
  • Bemiddeling conflicten binnen lokaal bestuur
  • Ledenbegeleiding

Vertrouwenspersoon intern

  • Agressie en geweld
  • Pesten
  • Discriminatie
  • Zelfmoordgedachten
  • Seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten

Vertrouwenspersoon extern

  • Complexe persoonlijke kwestie met betrekking tot personen binnen het CDJA en/of CDA
  • Misbruik machtspositie

Contactpersoon

Esther Leferink
+31 6 12 68 90 85

Contactpersoon

Ing. Peter Laureijs MSc MLO
+31 6 28 20 16 64

 

Aanvullende informatie

Ik wil mij graag voorstellen als uw nieuwe externe vertrouwenspersoon bij het CDJA. Mijn naam is Peter Laureijs. Ik ben al geruime tijd werkzaam als gecertificeerd vertrouwenspersoon. Ook verzorg ik trainingen vertrouwenspersoon door heel Nederland. Inmiddels heb ik zo’n 40 jaar ervaring in het adviseren van diverse bedrijven, ondernemingsraden en het coachen van leidinggevenden en medewerkers. Ben ook verbonden aan een Hogeschool als kern docent, examinator en ontwikkelaar van opleidingen. Daarbij hecht ik groot belang aan een sociaal veilige en gezonde werkomgeving waarin iedereen met plezier en respect met elkaar samenwerkt.