Europese Begrotingseisen

Het afgelopen decennium zijn overheden door het lage renteklimaat in slaap gesukkeld.

Het CDJA pleit voor verantwoord financieel beleid binnen de Europese Unie (EU). Wij geloven dat begrotingsregels noodzakelijk zijn om de stabiliteit en duurzaamheid van de Europese economieën te waarborgen. Deze regels moeten echter ook voldoende flexibiliteit bieden om economische groei en investeringen te stimuleren, met name in tijden van crisis. Het CDJA benadrukt de noodzaak van transparantie, verantwoording en een evenwichtige verdeling van financiële lasten tussen EU-lidstaten om een gezonde begrotingsdiscipline te bevorderen.

Europese infrastructuur

Het CDJA pleit voor een verdere uitbouw en focus op TEN-T verbindingen per spoor en via wegen. Hierin speelt een effectieve en versnelde implementatie van ITS-systemen op de Nederlandse wegen en spoor.

Het CDJA wil betere en snellere spoorverbindingen richting Duitsland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Hierbij roept het de Nederlandse regering op om ook in het buitenland actief te lobbyen voor spoorverbetering over de grens, invoering van ERTMS, en versimpeling van ticketing.

One-seat

Het CDJA is voor een zogenoemde ‘one seat’ van de Europese Unie in Brussel. De maandelijkse vergadering van het Europees Parlement in Straatsburg is moeilijk uitlegbaar en in de huidige tijd niet meer strikt nodig. Het is een kostbare gelegenheid en verspilling van publieke gelden en capaciteit die beter ergens anders kunnen worden ingezet.

Relatie met Verenigd Koninkrijk

Het CDJA is voor constructieve en effectieve relaties met het Verenigd Koninkrijk. Ondanks haar uittreding uit de Europese Unie is het Verenigd Koninkrijk een belangrijke partner binnen de NAVO en handelsland met afzetmarkt met 67 miljoen inwoners. Ook in Europees verband zou Nederland moeten pleiten voor constructieve relaties.

Staatsecretaris voor Europese Zaken

Het CDJA onderschrijft het belang van een secretaris van Europese Zaken die Nederlandse belangen in Europese context monitort en behartigt. Deze staatsecretaris zou moeten fungeren op het ministerie van Algemene zaken doordat de EU dusdanig het binnenlands beleid beïnvloedt, dat coördinatie op binnenlandse niveau plaats zou moeten vinden.

Subsidiariteit en democratie in de EU

Het CDJA ziet subsidiariteit een cruciaal principe is voor het behoud van democratie en het versterken van de Europese Unie. Subsidiariteitsprincipe draagt bij aan de effectiviteit en efficiëntie van de EU. Door beslissingen op het meest geschikte niveau te nemen, kunnen problemen doeltreffender worden aangepakt. Subsidiariteit mag geen excuus mag zijn om de EU te verzwakken of nationale belangen boven gemeenschappelijke belangen te stellen. Het is belangrijk om een evenwicht te vinden tussen nationale autonomie en de samenhang en gemeenschappelijke doelen van de EU. Daarnaast moet de EU ervoor zorgen dat subsidiariteit en proportionaliteit consistent worden toegepast bij het nemen van elke beslissing.

Toetreding Oekraïne EU & Uitbreiding EU

Het CDJA is tegen overhaaste toetredingen van bijvoorbeeld Oekraïne tot de EU. Het CDJA verwacht niet dat Oekraïne op korte termijn kan voldoen aan de criteria van Kopenhagen en daarmee de onderhandelingen kunnen starten. Het steunt echter wel het geopolitiek signaal in tijd van oorlog. Het uitgangspunt is dat Oekraïne geen voorrangspositie krijgt tegenover de andere kandidaat-lidstaten die reeds in onderhandeling zijn. Daarnaast wil het CDJA dat de Europese Unie zich ook bezighoudt met haar interne politieke en economische uitdagingen voordat we weer naar uitbreiding kijken.

Ook lid worden?

Het CDJA is de officiële jongeren organisatie van het CDA. Word nu lid van het CDJA en krijg direct toegang tot alle vrijblijvende activiteiten, trainingen, evenementen en nog veel meer.

Slechts € 5,- tot het einde van het eerste kalenderjaar

Lid worden

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items -  0,00