Contact.

Persvoorlichting

Pauline Maat,
Dagelijks bestuurslid Communicatie & Campagne:
Mail:  communicatie@cdja.nl
Tel:    06-22510426

Indien Pauline niet bereikbaar is, kan er contact opgenomen worden met onze voorzitter Hielke Onnink via 06-11246522

Verenigingszaken

Abel van de Sluis,
Secretaris:
Mail: secretaris@cdja.nl
​Tel: ​+31 (0)70 34 24 851
Rekeningnummer: NL80 RABO 0147502926

Stel je vraag via WhatsApp!

Een vraag stellen aan het CDJA kan ook heel eenvoudig via WhatsApp. Je kunt je berichtje gewoon naar ons vaste telefoonnummer (070-3424851) sturen.

Postadres

Postbus 30453
2500 GL Den Haag
t.a.v. CDJA

Bezoekadres

Buitenom 18
2512 XA Den Haag

Het CDJA beschikt als onderdeel van het CDA over een ANBI-verklaring. ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Dat het CDJA, via het CDA, beschikt over een ANBI-verklaring, betekent dat de contributie van leden én een eventuele vrijwillige bijdrage door de Belastingdienst worden aangemerkt als gift. Daarmee zijn de bijdragen belastingaftrekbaar, wat een bijdrage fiscaal aantrekkelijk maakt.

Een gift aan de plaatselijke CDJA-afdeling is ook aftrekbaar.  De landelijke ANBI-verklaring geldt voor de Vereniging CDA en dus ook voor alle CDA- en CDJA-geledingen die daarbinnen vallen. De vereniging het CDJA valt onder de Vereniging CDA, deze giften zijn dus ook aftrekbaar.

ANBI-voorwaarden

Per 1 januari 2014 zijn de voorwaarden voor ANBI’s veranderd. De belangrijkste verandering is open en eerlijk communiceren. Hierdoor krijgt u makkelijk en eenvoudig inzicht in het doel en het werk van de instelling. Weet waaraan u geeft!

Doelstellingen CDA

De partij streeft naar een maatschappij waarin de bijbelse gerechtigheid gestalte krijgt, de mens zijn vrijheid en verantwoordelijkheid kan beleven en waarin het welzijn van allen wordt gediend; zij legt haar politieke overtuiging vast in een Program van Uitgangspunten en haar concrete doeleinden in een verkiezingsprogramma, waarmee zij zich uitdrukkelijk richt tot de gehele Nederlandse samenleving zonder onderscheid naar geloofsovertuiging of maatschappelijke groepering.
Het landelijk bestuur van het CDA is verantwoordelijk voor het besturen van de vereniging. Het bestuur wordt in haar werkzaamheden ondersteunt door het partijbureau. Het bureau is gevestigd te Den Haag.

Doelstelling CDJA

Het CDJA stelt zich op basis van haar statutaire grondslag ten doel:
a. Het geven van politieke voorlichting en vorming, gericht op creatieve participatie en politieke standpuntbepaling van jongeren;
b. Het meedenken met en het kritisch begeleiden van de christendemocratie in het algemeen en van de te ’s-Gravenhage gevestigde vereniging het Christen Democratisch Appèl, bij verkorting aangeduid met CDA, in het bijzonder.

Jaarstukken

Klik hier voor de jaarrekeningen en -verslagen van het CDA de afgelopen jaren.
Klik hier voor de jaarrekkingen en -verslagen van het CDJA in de afgelopen jaren.

Beloningsbeleid

Het bestuur van het CDA kent één bezoldigd bestuurder en dat is de voorzitter. Het huidige voorzitter heeft een dienstbetrekking voor 0,8 fte. De overige bestuursleden mogen alleen werkelijk gemaakte kosten declareren, voor zover die relevant zijn en goedgekeurd worden. De beloning van de directie en het personeel van het CDA zijn vastgelegd in de CAO van het CDA.

Het CDJA kent géén bezoldigde bestuurders, en heeft verder geen personeel in dienst.