Commissies.

De commissies van het CDJA verzorgen en organiseren landelijke activiteiten, trainingen en debatten, en schrijven ons ledenblad de “Interruptie”. Commissies zijn ideaal voor leden die overzichtelijke projecten willen doen, hun organisatorische talent willen inzetten, of meer (politieke) verdieping zoeken.

​Voor de commissies zijn we altijd op zoek naar nieuwe, enthousiaste vrijwilligers. Is praktisch of creatief bezig zijn jouw ding? Aarzel niet, en neem contact op met de voorzitter van een van de commissies!

Organisatiecommissie

Jaarlijks vinden er veel CDJA activiteiten plaats die mede worden georganiseerd door de organisatiecommissie. Deze activiteiten vinden op landelijk en (inter)regionaal niveau plaats. Denk aan excursies, debatten en borrels. De organisatiecommissie organiseert activiteiten samen met het bestuurslid Ledenwerving & Ledenbinding, maar veel activiteiten worden ook door de commissie zelf bedacht. (Eenmalige) ideeën of suggesties zijn dus altijd welkom!

Wil jij ook meedenken, activiteiten organiseren en je zo inzetten voor het CDJA, dan kun je contact opnemen met de voorzitter van de commissie. Je bent welkom op een vergadering van de OC, dus kom de sfeer zelf meeproeven!

​​Voorzitter: Sophie Koppejan
S.Koppejan@cdja.nl

Politieke Commissie

De politieke commissie is het politieke hart van het CDJA – het officiele orgaan dat landelijke standpunten voorbereidt voor bespreking in het Algemeen Bestuur.
De politieke commissie is verantwoordelijk voor het bevorderen van meningsvorming en meningsuiting over politiek-inhoudelijke vraagstukken. Daarnaast onderhoudt de commissie contacten met binnenlandse, buitenlandse en internationale organisaties die zichzelf met dezelfde vraagstukken bezighouden.

De politieke commissie wordt gevormd door de voorzitters van de werkgroepen, die door het algemeen bestuur worden ingesteld. De voorzitter van de politieke commissie is het dagelijks bestuurslid met de portefeuille ‘politiek’ in zijn of haar portefeuille.

​Voorzitter: Noah Brok
politiek@cdja.nl 

Redactiecommissie

De redactiecommissie is verantwoordelijk voor het maken van het ledenblad van het CDJA, de Interruptie.De redactiecommissie bestaat uit een hoofdredacteur, een aantal redacteuren en een cartoonist. Met z’n allen zorgen zij ervoor dat vier keer per jaar Interruptie op je mat valt. Het doel van Interruptie is om CDJA-leden op de hoogte te houden van ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen het CDJA, maar ook om verdiepende artikelen te schrijven. Ook ontvangen externe partijen, zoals omroepen, bibliotheken, krantenredacties en Kamerleden, ons ledenblad.

​Mocht je bij de redactie willen komen of gewoon eenmalig een stuk schrijven, neem dan contact op met de hoofdredacteur van Interruptie.

​Hoofdredacteur: Vacant
hoofdredacteur@cdja.nl of redactie@cdja.nl 

Vormingscommissie

De vormingscommissie richt zich op verdieping en bezinning. Zij kijkt naar de actualiteit, maar gaat voorbij aan de waan van de dag. De vormingscommissie staat met lezingen, debatten en leesclubs stil bij het gedachtegoed van het CDJA, en probeert zo maatschappelijke ontwikkelingen te duiden. De vormingscommissie organiseert elk jaar een bezinningsweekend, en draagt bij aan de introductieweekenden en de CDJA zomerschool.

Wie interesse heeft om zich meer te verdiepen in de achtergronden van de politiek en actief mee wil denken is van harte welkom!

​Voorzitter: Maurits Potappel
vocie@cdja.nl

HRM-commissie

Zoveel mensen, zoveel interesses. Het CDJA is een grote vereniging met mensen die allemaal eigen interesses en specialismes hebben. Ook kent het CDJA veel plekken om je talenten te ontplooien en in te zetten voor de vereniging. Maar de vraag is: hoe krijg je leden en hun interesses op de juiste plek? Daar is de HRM-commissie voor. Samen met het bestuurslid HRM & Afdelingen werkt de commissie aan het ontdekken en matchen van aanbod en vraag. Vraag jij door bij mensen, zie jij een uitdaging in het samenbrengen van aanbod en vraag of vind je het gewoon leuk om bezig te zijn met het verder brengen van de vereniging? Neem dan vrijblijvend contact op met de voorzitter van de HRM-commissie van het CDJA!

Voorzitter: Jitse Maas

j.maas@cdja.nl

Promotiecommissie

De Promotiecommissie zorgt binnen het CDJA voor de promotie van onze activiteiten. Ook bedenkt zij leuke acties en creatieve uitingen om het CDJA onder media, niet-leden én potentiële leden bekend te maken. De commissie ondersteunt eveneens het bestuurslid Communicatie & Campagne met de uitvoer van zijn/haar ideeën. Zo heeft de Promotiecommissie in de afgelopen jaren verschillende (campagne)filmpjes voor het CDJA bedacht, gefilmd en gemonteerd. Ben jij creatief aangelegd en kun je op een aansprekende manier het CDJA-verhaal promoten? Neem dan contact op met de voorzitter van de commissie!

​Voorzitter: Vacant
promotie@cdja.nl 

Commissie van Beroep

De Algemene Ledenvergadering van het CDJA benoemt de leden van de Commissie van Beroep. Deze commissie heeft tot taak om uitspraken te doen wanneer er een geschil is tussen leden en/of organen van het CDJA.

De leden van de commissie, die uit drie personen bestaat, worden voor een periode van twee jaar gekozen.

​Voorzitter: Jasper van Uden
jasper.van.uden@hotmail.com

Auditcommissie

De Algemene Ledenvergadering van het CDJA benoemt de leden van de Auditcommissie. Deze commissie heeft tot taak om het financiële reilen en zeilen van de landelijke organisatie te volgen en waar nodig advies te geven over bijsturing. Ook wordt zij betrokken bij het opstellen van de jaarlijkse begroting en het financiële jaarverslag. Zij brengt hierover verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering.

​De leden van de commissie, die uit drie personen bestaat, worden voor een periode van twee jaar gekozen.

Voorzitter: Marc Dorst
marcdorst93@gmail.com