Bestuurlijk Nederland

Terug naar alle standpunten

Constitutioneel hof

Het CDJA is voorstander van een constitutioneel hof en het opheffen van het grondwettelijk verbod op constitutionele toetsing.

Contact overheid

Het CDJA pleit ervoor dat burgers altijd persoonlijk in contact kunnen komen met de overheid, bijvoorbeeld via een loket waar mensen terecht kunnen met vragen, en essentiële voorzieningen zo veel mogelijk behouden blijven.

Coöperatieve samenleving

Het CDJA pleit voor minder regeldruk en onderstreept het belang van een coöperatieve samenleving. De overheid moet meer rekening houden met de kosten van regels die voor rekening van burgers en bedrijven komen.

Hervorming Provinciale Statenverkiezing en Eerste Kamer

De Statenverkiezingen worden steeds meer gekaapt door de landelijke politiek, waardoor regionale thema’s (te) weinig aandacht krijgen. De Statenverkiezingen zouden daarom niet allemaal op één dag moeten worden gehouden, maar gespreid over vier jaar. Bijvoorbeeld door per provincie of landelijk deel een verkiezing te organiseren. Vanuit het principe van subsidiariteit winnen de Provinciale Staten daarmee aan democratische legitimiteit en worden kiezers zich meer bewust van welke belangrijke beslissingen de provincies eigenlijk nemen. Bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening, regionale bereikbaarheid, volkshuisvesting en de energietransitie.

Tegelijkertijd moet de zittingstermijn van de Eerste Kamer worden verlengd van vier naar zes jaar. Hierdoor lopen de Eerste Kamerverkiezingen dus niet meer gelijk met de Provinciale Statenverkiezingen. Kortgezegd blijft in dit voorstel het systeem van indirecte verkiezingen in stand en worden om de drie jaren beurtelings 38 en 37 leden gekozen door de Provinciale Staten. Een positief gevolg hiervan is dat, naast meer aandacht voor de regio vanuit de politiek en kiezer, de Eerste Kamer weer meer recht doet aan haar staatsrechtelijke functie als ‘chambre de réflexion’. De Tweede Kamer trekt het politieke primaat meer naar zich toe en de Eerste Kamer gaat zich weer bezighouden met haar kerntaak; los van de waan van de dag toetsen of wetsvoorstellen juridisch kloppen, goed uit te voeren en te handhaven zijn. Hierdoor verbetert de wetgevingskwaliteit en uitvoering. In het verlengde hiervan zou het CDA het voorstel waarin de Eerste Kamer de beschikking krijgt over het zogeheten terugzendrecht moeten omarmen. Tot slot is het verkiezingsvoorstel een gedeeltelijk antwoord op de versplintering van politieke partijen aangezien bij iedere verkiezing namelijk maar 37 of 38 zetels te verdelen zijn in plaats van 75.

Kiesstelselhervorming

Bij een vergroting van de Tweede Kamer tot 250 Kamerleden moet er een kiesdrempel worden ingevoerd van 1,2% of 2% (respectievelijk 3 c.q. 5 zetels). De effectieve kiesdrempel in een scenario van 250 Kamerzetels zonder kiesdrempel zou namelijk 1 / 250 = 0,4% zijn (t.o.v. 0,67% nu);

Koning terug in de kabinetsformatie

Het staatshoofd moet de regie in de verkennende fase van het formatieproces overnemen, waarna de betrokken politici verantwoording afleggen aan de Tweede Kamer;

Uitvoering beleid

In de uitvoering van beleid moet ruimte zijn om af te wijken als de gevolgen voor mensen onevenredig groot uitpakken. Duidelijke hardheidsclausules in de wet bieden uitvoeringsinstanties meer beslisruimte om rechtvaardige uitkomsten te waarborgen.

Versterking van het parlement

De Tweede Kamer moet worden uitgebreid tot 250 Kamerleden en er moet meer ondersteuning komen voor individuele Kamerleden. De Eerste Kamer hoeft niet vergroot te worden onzes inziens maar kan, tegelijk met de Tweede Kamer, een soortgelijke stap maken naar 100 Eerste Kamerleden.

Ook lid worden?

Het CDJA is de officiële jongeren organisatie van het CDA. Word nu lid van het CDJA en krijg direct toegang tot alle vrijblijvende activiteiten, trainingen, evenementen en nog veel meer.

Slechts € 5,- tot het einde van het eerste kalenderjaar

Lid worden

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items -  0,00