Sociale zaken en werkgelegenheid

Terug naar alle standpunten

Arbeidsmigratie

Het Nederlandse migratiebeleid moet gebaseerd zijn op de draagkracht van de Nederlandse samenleving. Dat betekent dat wij open staan voor migranten uit de hele wereld, maar dat wij met Europese partners moeten samenwerken om grote stromen draagbaar te maken.

Gelijke toegang tot buitenschoolse activiteiten

Elk kind moet de kans hebben om deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten, zoals sport, kunst en cultuur, ongeacht hun sociaaleconomische achtergrond.

Jeugdarmoede

Wij willen de rol van jongerenwerkers en buurtsportcoaches centraal stellen in de aanpak van jeugdarmoede. Zij bieden vaak een luisterend oor en kunnen op laagdrempelige manier maatschappelijke problemen als armoede, jeugdcriminaliteit en eenzaamheid goed opvangen.

Minimumloon

Het minimumloon moet worden verhoogd. Hierbij is het loslaten van de koppeling tussen het minimumloon en de uitkeringen noodzakelijk. Met de huidige koppeling zouden de overheidsfinanciën onnodig hard stijgen door bijvoorbeeld een stijgende AOW.

Sociaal vangnet

Het beste sociale vangnet is de eigen omgeving. De overheid moet het aandurven mensen actief te stimuleren en niet alle zorg op het bordje van de overheid neer te laten komen. Hierom is het belangrijk dat de overheid mensen constructief helpt om structureel vooruit te komen, bijvoorbeeld op het gebied van scholing of kennis van de arbeidsmarkt.

Stagediscriminatie

Discriminatie tijdens de stage is een groot kwaad wat wij moeten uitbannen. Bij vermoedens van discriminatie tijdens de stage, is het de verantwoordelijkheid van de leerbedrijven en de scholen om dit hard aan te pakken en een veilige werkomgeving te creëren.

Ook lid worden?

Het CDJA is de officiële jongeren organisatie van het CDA. Word nu lid van het CDJA en krijg direct toegang tot alle vrijblijvende activiteiten, trainingen, evenementen en nog veel meer.

Slechts € 5,- tot het einde van het eerste kalenderjaar

Lid worden

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items -  0,00