Defensiebudgetten

Door de geopolitieke onrust in de wereld ziet het CDJA grote noodzaak in het investeren in de Nederlandse krijgsmacht. De internationaal afgesproken 2% NAVO-norm zal gehandhaafd moeten worden als een minimum en dit moet vastgelegd worden in de wet.

Defensiepersoneel

Defensie kampt met grote personeelstekorten. Om de tekorten te bestrijden zal er gekeken moeten worden naar innovatie van onbemande systemen en betere waardering en werkomstandigheden van militairen.

Defensiesamenwerking

De soevereiniteit van de Nederlandse regering om uiteindelijk te beslissen over de inzet van de krijgsmacht dient gehandhaafd te blijven. Wel kunnen er voor efficiëntie en toename van de algehele slagkracht van bondgenoten samenwerkingsverbanden worden aangegaan.

Maatschappelijke dienstplicht

Het CDJA pleit voor de herinvoering van de dienstplicht. Het CDJA is zich er wel van bewust dat een herinvoering van de dienstplicht zoals we die tot de jaren ‘90 hebben gekend niet realistisch is. Daarom geeft het CDJA de voorkeur aan het invoeren van een maatschappelijke dienstplicht waar jongeren kunnen kiezen tussen sectoren waar zij Nederland willen dienen.

NAVO

De diepgaande relatie met de Trans-Atlantische partners blijft gehandhaafd, maar het CDJA wil ook dat ingezet gaat worden op de Europese pijler binnen de NAVO. Om de positie van Nederland ten opzichte van de VS te versterken draagt Nederland in de toekomst meer bij aan de NAVO, lees de 2% NAVO-norm.

Reservisten

De Russische inval van Oekraïne heeft duidelijk gemaakt dat in moderne militaire conflicten een belangrijke rol voor reservisten is weggelegd in de verdediging van een land. Het CDJA roept Defensie op om de verbetervoorstellen van de Inspecteur-generaal der krijgsmacht betreffende reservisten uit te voeren.

Het CDJA roept Defensie, onderwijsinstellingen en werkgevers op om samen te kijken naar mogelijkheden om het makkelijker te maken om een reservisten taak te combineren met een civiele betrekking.

Ook lid worden?

Het CDJA is de officiële jongeren organisatie van het CDA. Word nu lid van het CDJA en krijg direct toegang tot alle vrijblijvende activiteiten, trainingen, evenementen en nog veel meer.

Slechts € 5,- tot het einde van het eerste kalenderjaar

Lid worden

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items -  0,00