Buitenlandse Zaken

Terug naar alle standpunten

Buitenlandse Handel

Nederland heeft als handelsnatie een groot belang bij goede internationale handelsrelaties. Het CDJA vindt dat handel ook een middel kan zijn om onze normen en waarden te verspreiden en mensenrechten te promoten. Het CDJA is voor een prominente plek voor duurzaamheid, vrouwenrechten en werknemersrechten tegenover enkel economische belangen in ons handelsbeleid.

Israël-Palestina

In het Israëlisch-Palestijns conflict draagt Nederland actief bij aan vrede via een tweestatenoplossing. Schendingen van mensenrechten vanuit beide partijen worden consequent veroordeeld. Nederland moet in Europa een voortrekkersrol spelen in het zoeken naar steun voor de tweestatenoplossing waarbij de erkenning van Palestina als uiteindelijk doel geldt. Duurzame vrede kan alleen bestaan in een situatie waarbij grenzen worden erkend en overschrijdingen.

Mensenrechten

Mensenrechten spelen een belangrijke rol in het Nederlandse buitenlands beleid. De promotie en handhaving van mensenrechten worden actief bepleit door Nederlandse diplomaten en staan centraal in het geven van ontwikkelingshulp.

Tevens hechten wij er waarden aan om ook de plichten en verantwoordelijkheden van de mens een nadrukkelijke plaats te geven.

Ontwikkelingshulp

Ontwikkelingshulp is een van de pijlers van het Nederlands buitenlandsbeleid. Nederland moet de teugels over waar het geld heen gaat strak in handen houden zodat het geld op de goede plek belandt en niet door corruptie verdwijnt.

Nederland moet zich inzetten voor een Europees Groeifonds voor ontwikkelingshulp.

Voor ontwikkelingslanden is klimaatadaptatie een extra grote uitdaging. Nederlandse expertise op het gebied van water en landbouw moet worden ingezet om klimaatadaptieve keuzes te maken. Private partners spelen hierin ook een rol.

Vrede in Europa

Door de inval van Rusland in Oekraïne is de vrede in Europa, ook wel de Pax Europa, verbroken. Het CDJA ziet dit als een zorgwekkende ontwikkeling. Het CDJA ziet het handhaven van vrede aan de grenzen van Europa als een integraal onderdeel van de buitenlandse politiek van Nederland.

Ook lid worden?

Het CDJA is de officiële jongeren organisatie van het CDA. Word nu lid van het CDJA en krijg direct toegang tot alle vrijblijvende activiteiten, trainingen, evenementen en nog veel meer.

Slechts € 5,- tot het einde van het eerste kalenderjaar

Lid worden

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items -  0,00