Armoedebeleid, participatie en pensioenen

Terug naar alle standpunten

ANW

De ANW-uitkering dient als een transitieperiode te zijn, waarin mensen worden ondersteund vooral of mentaal niveau waar nodig, met oog op zo snel mogelijk een stabiel inkomen te hebben, voldoende voor de leefsituatie van de ANW-gerechtigde.

AOW

De AOW-gerechtigde leeftijd dient te worden opgehoogd naar 67 jaar in 2021 en daarna te worden gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting.

Armoedebeleid en Schuldhulpverlening

Als CDJA vinden wij dat mensen al snel geholpen worden bij het maken van schulden. Mensen moeten daarom geholpen worden, wanneer de schulden nog klein en behapbaar zijn. Hiervoor moeten we af van de taboe rondom schulden, daarom pleiten wij voor meer bewustwording in het onderwijs, maar ook vanuit gemeenten, over schulden.

Armoedebestrijding

Het CDJA is van mening dat armoede bestreden moet worden op een brede, structurele manier. Niet met het strooien van geld, maar door middel van het uitrusten van mensen met de benodigde vaardigheden en kennis om uit de armoede te blijven. Dit willen wij door bijvoorbeeld het breed inzetten van jongerenwerkers, investeren in het onderwijs en vanuit de gemeente genoeg persoonlijke ondersteuning te bieden, om de individuele behoeften te benutten.

Het CDJA vindt dat iedereen goed uitgerust moet zijn om volledig te participeren in de Nederlandse gemeenschap. Dit gaat onder andere over de arbeidsmarkt, het onderwijs maar ook binnen sociale netwerken.

Beschut werken

Als CDJA vinden wij dat de arbeidsmarkt toegankelijk moet zijn voor mensen met een fysieke of verstandelijke beperking. Daarom is het belangrijk om beschut werk op de arbeidsmarkt te waarborgen.

Participatiewet

Het CDJA staat voor een samenleving waarin iedereen werkt en men aan het werk geholpen wordt. Werkloos zijn moet niet lonen, daarom houden wij de uitkeringen laag en faciliteren wij een snelle herintegratie in de arbeidsmarkt, door middel van trainingen en toepasselijke hulp bij problemen als mentale problemen of gebrek aan voldoende competenties.

Wij realiseren ons als CDJA ons ook dat de Participatiewet door velen ervaren wordt als een doolhof van regels en uitzonderingen. Hierom pleiten wij voor een vereenvoudiging van de Participatiewet, met oog op een snelle (her-)integratie tot de arbeidsmarkt.

Re-integratie in de arbeidsmarkt

Werkloosheid moet in eerste instantie worden voorkomen. Echter komt werkloosheid nog veel voor in Nederland, wat voor veel mensen een situatie is waar ze moeilijk uitkomen. Daarom pleit het CDJA voor een sociale re-integratie in de arbeidsmarkt: om mensen aan het werk te krijgen. Dit houdt in: we werken aan het contact tussen werknemer en werkgever met daarnaast oog op de individuele behoeften en vaardigheden van de werknemer.

Wajong

De Wajong-uitkering is te complex en beperkt de re-integratie in de arbeidsmarkt. Hierom moet de Wajong versimpeld worden.

Ook lid worden?

Het CDJA is de officiële jongeren organisatie van het CDA. Word nu lid van het CDJA en krijg direct toegang tot alle vrijblijvende activiteiten, trainingen, evenementen en nog veel meer.

Slechts € 5,- tot het einde van het eerste kalenderjaar

Lid worden

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items -  0,00