Identiteit

Inhoud

CDJA Inside: Zomerschool CDJA en PerspectieF: een warm bad in de verfrissende bronnen van christelijke politiek

Essay: Kiezen voor de waarde van mensen

Recensie: De langverwachte memoires van de langstzittende premier van Nederland

Interview: Buma: “Ik ben niet het orakel uit het noorden”

Opinie: Medisch-ethische dilemma’s: volle kracht vooruit of godsdienstige weerstand?

Recensie: Exodus: het grote verhaal van hoop

Column: “Voor een land dat we door willen geven”

Opinie: Soms moet gezegd worden wat men niet wil horen

Lezing:  Abel Herzberg lezing: Hugo De Jonge Een ode aan het christendemocratische mensbeeld

Voorzitterscolumn: 40 jaar CDA en bijna 40 jaar CDJA

Redactioneel – Bas Bots en Carina van Os

Opnieuw ligt er een prachtig nummer met interessante, prikkelende en inspirerende artikelen. Dit nummer is deels onder verantwoording van Carina en deels onder verantwoording van Bas verschenen. Bas mag zich namelijk sinds 20 september de nieuwe hoofdredacteur noemen. Voorts mogen we meerdere nieuwe redactieleden verwelkomen: Elise, Marc en Thomas: van harte welkom!

Het thema van het nummer is identiteit. Met de artikelen in dit nummer proberen we zowel aandacht te besteden aan identiteit in de samenleving als identiteit binnen het CDA en het CDJA. Onder meer christelijke politieke bronnen, christendemocratie en vluchtelingen en christendemocratie en medisch-ethische dilemma’s komen voorbij. Ook verschijnt in dit nummer een interview met Buma en wordt in een column de betekenis van rentmeesterschap besproken. Voorts bespreekt een aantal kritische leden het belang van de vrijheid van meningsuiting zowel binnen als buiten het CDA. Uiteraard ontbreken de recensies en de voorzitterscolumn ook dit nummer niet. En niet te vergeten: er is een kortingscode te vinden voor de memoires van Lubbers!

Open The Book

No book page added.

You may have to create the book pages first, then add these pages to the book via "Flipbook Template Settings > Add The Posts As The Book Pages". The post type supports page, post, product, portfolio and global template.

Contents