Globalisering

In deze editie:

Deze oude editie van interruptie lees je nu ook online. 

Authors

Lezen

Wijzigingsvoorstellen statuten en huishoudelijk reglement CDJA.

Geachte leden van het
CDJA,

Met gepaste trots kan ik mededelen dat voor jullie het voorstel voor wijziging van de statuten en het huishoudelijk regelement van het CDJA ligt. De afgelopen maanden is de schrijfgroep Statuten/HR hard aan het werk geweest om deze documenten tot stand te brengen. Op de algemene ledenvergadering van 3 en 4 december a.s. zullen beide documenten voorgelegd worden aan de leden.

Lees hier het voorstel van de statuten en hier het voorstel voor het HR.

Voorgeschiedenis

Op de algemene
ledenvergadering van 22 mei jl. is het eindrapport van de Commissie Herziening
organisatiestructuur CDJA aangenomen. Ook hebben we te maken met de nieuwe Wet
bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Om de voorstellen uit het
eindrapport door te voeren en de eisen die de WBTR stelt op te nemen in de
statuten, dienden de statuten en het huishoudelijk reglement van het CDJA
herschreven te worden. Hiervoor heeft het Algemeen Bestuur in mei een
schrijfgroep ingesteld die de hierboven genoemde opdracht meekreeg. De
schrijfgroep heeft op haar eerste bijeenkomst in juni besloten deze opdracht
zeer strikt te interpreteren en expliciet er voor te kiezen om geen
beleidsmatige wijzigingen door te voeren of om de zogenaamde stofkam door de
statuten te halen. Na meerdere schrijfsessies – zowel en petit comité
als plenair – is op 24 september jl. het concept wijzigingsvoorstel opgestuurd
naar de notaris (Westport Notarissen te Naaldwijk) en op 20 oktober jl. is de
conceptakte voor de wijziging van de statuten en het wijzigingsvoorstel voor
het huishoudelijk regelement voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Het Algemeen
Bestuur heeft – conform artikel 5.2.2. lid 1 van de huidige statuten – besloten
om beide wijzigingsvoorstellen door te geleiden naar de algemene
ledenvergadering.

Amendementen

Er is de mogelijkheid
om amendementen in te dienen op de wijzigingsvoorstellen. Alleen amendementen
met betrekking op de interpretatie van de aanbevelingen uit het eindrapport van
de Commissie Herziening organisatiestructuur CDJA zullen ontvankelijk verklaard
worden. Dit omdat het doel van deze statutenwijziging nadrukkelijk niet is om andersoortige
beleidswijzigingen door te voeren. De deadline voor het indienen van
amendementen is 23 november en de amendementen kunnen gemaild worden naar secretaris@cdja.nl.

Vragen

Als schrijfgroep
willen we de leden graag de gelegenheid geven om voorafgaand aan de behandeling
op de algemene ledenvergadering vragen te stellen. Daarom zullen we maandagavond
15 november hiervoor een digitale sessie organiseren. Nadere informatie
hierover volgt. We willen iedereen echter al wel vast van harte uitnodigen om
hierbij aanwezig te zijn.  

Namens de schrijfgroep Statuten/HR,

Stefan Ruiter

Secretaris CDJA,
CDA-jongeren.

Authors

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Contact

Beste

We helpen jou graag aan een antwoord op al je vragen over Interruptie. Stel ze gerust in het contactformulier op deze pagina.

Authors