Digitalisering

In deze editie:

Deze editie van interruptie gaat over de steeds sneller gaande digitalisering. Waar liggen de kansen en uitdagingen voor de samenleving en de politiek? En hoe gaat we hier mee om?

Authors

Lezen

Wijzigingsvoorstellen statuten en huishoudelijk reglement CDJA.

Geachte leden van het
CDJA,

Met gepaste trots kan ik mededelen dat voor jullie het voorstel voor wijziging van de statuten en het huishoudelijk regelement van het CDJA ligt. De afgelopen maanden is de schrijfgroep Statuten/HR hard aan het werk geweest om deze documenten tot stand te brengen. Op de algemene ledenvergadering van 3 en 4 december a.s. zullen beide documenten voorgelegd worden aan de leden.

Lees hier het voorstel van de statuten en hier het voorstel voor het HR.

Voorgeschiedenis

Op de algemene
ledenvergadering van 22 mei jl. is het eindrapport van de Commissie Herziening
organisatiestructuur CDJA aangenomen. Ook hebben we te maken met de nieuwe Wet
bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Om de voorstellen uit het
eindrapport door te voeren en de eisen die de WBTR stelt op te nemen in de
statuten, dienden de statuten en het huishoudelijk reglement van het CDJA
herschreven te worden. Hiervoor heeft het Algemeen Bestuur in mei een
schrijfgroep ingesteld die de hierboven genoemde opdracht meekreeg. De
schrijfgroep heeft op haar eerste bijeenkomst in juni besloten deze opdracht
zeer strikt te interpreteren en expliciet er voor te kiezen om geen
beleidsmatige wijzigingen door te voeren of om de zogenaamde stofkam door de
statuten te halen. Na meerdere schrijfsessies – zowel en petit comité
als plenair – is op 24 september jl. het concept wijzigingsvoorstel opgestuurd
naar de notaris (Westport Notarissen te Naaldwijk) en op 20 oktober jl. is de
conceptakte voor de wijziging van de statuten en het wijzigingsvoorstel voor
het huishoudelijk regelement voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Het Algemeen
Bestuur heeft – conform artikel 5.2.2. lid 1 van de huidige statuten – besloten
om beide wijzigingsvoorstellen door te geleiden naar de algemene
ledenvergadering.

Amendementen

Er is de mogelijkheid
om amendementen in te dienen op de wijzigingsvoorstellen. Alleen amendementen
met betrekking op de interpretatie van de aanbevelingen uit het eindrapport van
de Commissie Herziening organisatiestructuur CDJA zullen ontvankelijk verklaard
worden. Dit omdat het doel van deze statutenwijziging nadrukkelijk niet is om andersoortige
beleidswijzigingen door te voeren. De deadline voor het indienen van
amendementen is 23 november en de amendementen kunnen gemaild worden naar secretaris@cdja.nl.

Vragen

Als schrijfgroep
willen we de leden graag de gelegenheid geven om voorafgaand aan de behandeling
op de algemene ledenvergadering vragen te stellen. Daarom zullen we maandagavond
15 november hiervoor een digitale sessie organiseren. Nadere informatie
hierover volgt. We willen iedereen echter al wel vast van harte uitnodigen om
hierbij aanwezig te zijn.  

Namens de schrijfgroep Statuten/HR,

Stefan Ruiter

Secretaris CDJA,
CDA-jongeren.

Authors

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Cybercrime De tweede oorzaak is het bewust aanvallen via het internet. Door de nieuwe digitale infrastructuur is er een volledige dimensie bijgekomen die ook blootgesteld wordt aan kwade intenties van mensen. Op allerlei verschillende niveaus en manieren kan een individu, organisatie of zelfs een staat een aanval plegen op zaken in of verbonden aan het digitale domein. De afgelopen tijd zijn al diverse voorbeelden van cyberaanvallen in de media voorbij gekomen. Naar verwachting zullen dergelijke aanvallen in frequentie en intensiteit toenemen. Door de extreme verwevenheid van het fysieke en het digitale domein zijn ook talloze fysieke objecten kwetsbaar voor kwaadaardig digitaal handelen. Het binnendringen van stuursoftware van kernreactoren, irrigatiesystemen of zelfs wapensystemen kan catastrofale gevolgen hebben. Intensievere samenwerking tussen overheden en specialisten staat inmiddels hoger op de agenda met als doel om bescherming van de kritieke digitale infrastructuur te faciliteren, maar in de digitale wereld zit het gevaar doorgaans in een klein hoekje.

In de digitale wereld zit gevaar in een klein hoekje

- Diederick van Wijk

Verslaving Op individueel niveau kampen veel mensen met een internetverslaving. Veel applicaties zijn zo ontwikkeld dat ze gebruik stimuleren. Bedrijven die de apps ontwikkelen hebben cognitieve specialisten in dienst die de gebruikerservaring zo inrichten dat de gebruiker verloren raakt in zijn digitale wereld. Scrollend langs afbeeldingen op Instagram, zoekend door de talloze producten op Amazon of bingewatchend naar series en films op Netflix spenderen we onze vrije tijd. De keerzijde van dit gedrag wordt meer en meer zichtbaar. Fear of Missing Out (FOMO), concentratieproblemen, sociale angsten en zelfs suïcidale gevoelens worden volgens speciaisten aangewezen als de gevolgen van overmatig internetgebruik. Diverse neurologen, sociale wetenschappers en zelfs voormalig Silicon Valley entrepreneurs roepen op tot onmiddellijke verandering in ons surfgedrag.

Privacy Terwijl internetgebruikers druk op het internet surfen, verzamelen de organisaties die de applicaties aanbieden op grote schaal data. Deze persoonlijke data worden gebruikt om hun diensten te verbeteren, maar vooral om de gebruiker te profileren voor marketingdoeleinden. Door het surf-, like- en zoekgedrag van internetgebruikers worden er in allerlei databases van diverse organisaties profielen opgesteld die gebruikt worden om de gebruiker te benaderen met persoonlijke aanbiedingen en informatie. Dit heeft een aantal implicaties. 

 

 

Allereerst dat privacy langzaam maar zeker erodeert. Een belangrijke verworvenheid in onze samenleving is het recht van afscherming tegen onbevoegde inmenging. Deze verworvenheid verdwijnt echter door de sporen aan persoonlijke data die worden achtergelaten op het internet. Overheden en bedrijven kennen internetgebruikers inmiddels beter dan dat zij zichzelf kennen en gebruiken dit om hun ideeën en producten te verkopen of om burgers te controleren.

Echokamers Tegelijkertijd verwerven platforms zoals Google, Facebook en Amazon informatie over de voorkeuren van gebruikers. Dit stelt de bedrijven in staat aanbevelingen af te stemmen op persoonlijke wensen van de gebruikers. Een gebruiker krijgt steeds meer informatie te zien die is gebaseerd op vorige aankopen, likes of zoekopdrachten. Het gevaar ontstaat dat een consument geen nieuwe informatie te zien krijgt. Daarmee ontstaat wat wetenschappers noemen een algoritmische bias. Deze bias ontstaat doordat gebruikers door het algoritme voortdurend informatie te zien krijgen dat gebaseerd is op waar ze doorgaans al van overtuigd waren. Mensen met een extreme politieke opinie kunnenop deze wijze dan ook voortdurend (nep)nieuws te zien krijgen dat hun wereldbeeld bevestigt. 

Authors

Contact

Beste

We helpen jou graag aan een antwoord op al je vragen over Interruptie. Stel ze gerust in het contactformulier op deze pagina.

Authors