Opinie

Opinie

Terug naar het midden

Onder Dries van Agt bogen we niet naar links en we bogen we niet naar rechts. Met zijn compromissen schikte Ruud Lubbers zich altijd op zijn troon in het midden van het landschap. Balkenende werd toegezongen met het volgende lied: “het pad van Jan Peter, de koers van het CDA, juist nu bewijst die middenweg…

Continue reading

Opinie

Soms moet gezegd worden wat men niet wil horen

Waarom ‘De Vrije Mening’ zo belangrijk is Begin van de zomer ondertekenden wij, samen met nog 92 anderen, het ‘manifest voor vrijheid van meningsuiting’. Zoals we al geanticipeerd hadden, ontstond daarover flinke ophef, niet in de laatste plaats binnen onze eigen partij, het CDA. De kritiek richtte zich niet zozeer op de inhoud van het…

Continue reading

Opinie

De zorg van de toekomst!

“Minder markt en meer samenwerking’’, “Daar moet echt wat strakkere regie op komen’’ en mijn absolute favoriet “De markt kent geen moraal.’’[1] Deze citaten komen uit het eerste CDA lijsttrekkersdebat in de Jaarbeurs in Utrecht, om specifieker te zijn uit het eerste thema van die avond: zorg. Het is niet vreemd dat de zorg uitgebreid…

Continue reading

Opinie

“Your Techcellency”

Een van de grootste winnaars van het coronavirus is digitalisering. Terwijl de wereld in lockdown ging, de winkels sloten, de mensen thuisbleven, boekten de grote online retailers, videodiensten, bezorgdiensten en social media platforms recordomzetten. Het virus versnelt een trend die al langer gaande is: de groeiende macht van big tech. Met hun almachtige algoritmes, geperfectioneerde…

Continue reading

Opinie

Het hoger onderwijs in coronatijd

Weinig studenten zullen op 12 maart het gebouw van hun hogeschool of universiteit uitgelopen zijn in de wetenschap dat het laatste fysieke college van het academisch jaar net afgelopen was. Toch bleek die bewuste donderdag in maart, na de persconferentie van premier Rutte, Jaap van Dissel en toenmalig zorgminister Bruno Bruins en de chaotische uren…

Continue reading

Opinie

Onbewuste vooroordelen

‘Soms zegt stilte meer dan 1000 woorden.’ In de context van racisme, discriminatie en christendemocratie ben ik benieuwd wat dat betekent. Ik wil graag aandacht besteden aan deze thema’s die de afgelopen tijd veel aan bod zijn gekomen. Binnen het CDJA was het daarentegen redelijk stil. Ik weet niet precies waar dat aan lag en…

Continue reading

Opinie

Stop fiscale subsidiëring van ondernemerschap

Het besef lijkt in politiek Den Haag voorlopig nog te ontbreken, maar het coronavirus heeft ook grote gevolgen van de Haagse schatkist. Eind juni berichtte het Ministerie van Financiën dat het begrotingstekort met 8,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp) was opgelopen tot 68 miljard euro. De overheidsschuld liep daardoor op tot 491 miljard…

Continue reading

Opinie

Begrip voor de Hongaren

In een interview met de NRC vertelt de voorzitter van het Europese Hof in Luxemburg, Koen Lenaerts, dat alle lidstaten post-Karlsruhe onder de EU-verdragen gelijk blijven.[i] Het Duitse constitutionele hof oordeelde dat het functioneren van de Europees Centrale Bank strijdig was met de Duitse grondwet. Ondanks de kalmerende woorden van de voorzitter worden EU-juristen onrustig…

Continue reading

1 2