Simon Dijk

“Voor een land dat we door willen geven”

Rentmeesterschap is een van de uitgangspunten van het CDA. Een uitgangspunt dat prima past bij de denkwijze van het CDJA. Maar wat betekent rentmeesterschap nu precies? Volgens het CDA is rentmeesterschap als volgt van betekenis: “Vanuit een besef van verbondenheid tussen generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur”. Hier sta…

Niet iedereen past in een hokje

Stigma zit diepgeworteld in onze maatschappij. Iedereen stigmatiseert, bewust en onbewust. Dit komt voort uit ieders behoefte om ergens bij te horen. Het gevoel dat je ergens bij hoort, brengt stabiliteit en een zeker gevoel met zich mee wat uiteindelijk een positief effect heeft op je zelfvertrouwen. Elk mens heeft deze behoefte en het wordt…