Robert Klaassen

Politieke update

Sinds de vorige politieke update in mei is er op inhoudelijk terrein weer een hele hoop gebeurd in onze vereniging. Daarom zal ik geen lange inleiding geven, maar meteen overgaan op een overzicht van wat we in de afgelopen tijd hebben gedaan! Aangenomen standpunten  Op het voorjaarscongres op 10 en 11 mei in Den Haag…

Politieke update

In de vorige politieke update schreef ik dat wij als CDJA in een periode van slechts drie maanden (november – februari) veertien resoluties aangenomen hebben. In de afgelopen twee maanden (maart – april) is er in vergelijking met de maanden daarvoor slechts een klein aantal – twee – resoluties aangenomen door het Algemeen Bestuur. Dat…

Politieke update

Afgelopen november heb ik Mark van de Fliert mogen opvolgen als jullie Dagelijks Bestuurslid Politiek en Internationaal. Dankzij het harde werk van de politieke commissie zijn er sinds die tijd zo’n veertien resoluties aangenomen door het Algemeen Bestuur, zijn er op het CDA-congres afgelopen februari vijf resoluties van CDJA-huize overgenomen en werden er op datzelfde…