Jonathan Van de Gronden

Terug naar het midden

Onder Dries van Agt bogen we niet naar links en we bogen we niet naar rechts. Met zijn compromissen schikte Ruud Lubbers zich altijd op zijn troon in het midden van het landschap. Balkenende werd toegezongen met het volgende lied: “het pad van Jan Peter, de koers van het CDA, juist nu bewijst die middenweg…