Observaties van een enkele insider van een politieke partij in context geplaatst

Observaties van een enkele insider van een politieke partij in context geplaatst

Inleiding Op 2 februari jl. publiceerde de redactie van Interruptie een interview met Pieter Gerrit Kroeger (hierna: “PG”), historicus en CDA-kenner, naar aanleiding van zijn onlangs uitgekomen boek Tand des tijds. PG merkt hierin op

Roel Lammers On aug 24, 2021
Tocqueville over de drempel van een nieuwe tijd

Tocqueville over de drempel van een nieuwe tijd

Hoe verhouden religie en democratie zich tot elkaar volgens Tocqueville? Dat is de vraag die centraal staat in de onlangs verschenen bundel Een nieuwe politieke formule. Ideeën voor staat en samenleving geïnspireerd door Alexis de

Maurits Potappel On mei 23, 2021
Een nieuw sociaal contract: Omtzigts belangrijkste politieke lessen en aanbevelingen

Een nieuw sociaal contract: Omtzigts belangrijkste politieke lessen en aanbevelingen

Al weken wordt er meer over Omtzigt dan met Omtzigt gepraat. Niet alleen Rutte maakt zich er schuldig aan. Toen Omtzigt op de dag van zijn installatie bij uitzondering de pers te woord stond, vroeg

Marc Hanna On mei 22, 2021
Houd het debat over de rechtsstaat zuiver!

Houd het debat over de rechtsstaat zuiver!

Het zal weinigen zijn ontgaan, de vernietigende constateringen van de parlementaire ondervragingscommissie naar aanleiding van de toeslagenaffaire. De commissie concludeert dat “grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden”[1] en dat de wetgever, de uitvoerder – het

Marc Hanna On feb 10, 2021

Authors