Andreas Kinneging, Maarten Colette en Paul de Hert (red.) Thomas Hobbes. De ik-gerichtheid van de politieke filosofie

Andreas Kinneging, Maarten Colette en Paul de Hert (red.) Thomas Hobbes. De ik-gerichtheid van de politieke filosofie

De afgelopen 10 jaar is er elk jaar een bundel onder redactie van de genoemde auteurs verschenen over een politiek filosoof. In 2019 was dit Thomas Hobbes (1588-1679), een van de eerste en voornaamste intellectuele

Maurits Potappel On apr 06, 2020
Antirevolutionair denken in onze tijd

Antirevolutionair denken in onze tijd

Wie de naam van Edmund Burke hoort, zal onmiddellijk denken aan het feit dat hij door velen als vader van het conservatisme wordt beschouwd. Het zou zomaar kunnen zijn dat Burke daarmee onmiddellijk in een

Roel Lammers On nov 03, 2019
Deugdethiek en het goede leven

Deugdethiek en het goede leven

Inleiding ‘Alles stroomt’, niets is onveranderlijk, en kennelijk ook niet de filosofie van de politieke partijen in ons parlement. Dat is wat men moet constateren als men de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) van 2019 heeft

Maurits Potappel On okt 18, 2019
De Federalist Papers – Bakermat van het moderne constitutionalisme

De Federalist Papers – Bakermat van het moderne constitutionalisme

Als u een willekeurige Amerikaan vraagt naar het belangrijkste document van de Verenigde Staten noemt hij als eerste de Grondwet. Op nummer twee plaatst hij de Federalist Papers. Wat zijn de Federalist Papers precies? Dit

Maurits Potappel On mrt 08, 2019