december 2021

Interview

De politiek van: Ben Bot

Oud minister van Buitenlandse Zaken Bernard Bot (CDA) is 84 jaar en woont met zijn vrouw Sybilla Dekker (VVD), collega minister van VROM uit Balkenende II, in een mooi appartement te Wassenaar. Zijn vader Theo Bot was in de jaren’60 minister van onderwijs. Diens staatssecretaris, Hans Grosheide, was de eerste geïnterviewde in deze interviewreeks. Ben…

Continue reading