Niels Honkoop, bestuurslid Politiek & Internationaal, houd je op de hoogte van het politiek reilen en zeilen van het CD(J)A. 

Verkiezingen

Ondanks onze intensieve campagne en de tomeloze inzet van veel van onze leden heeft het CDA bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen slechts 15 zetels gehaald. Voor ons is dat teleurstellend, omdat daardoor slechts één van onze zes jongerenkandidaten in de Tweede Kamer is gekozen. Wij feliciteren Derk Boswijk nogmaals van harte en bedanken Julius Terpstra, Harmen Krul, Jantine Zwinkels, Marieke Nass en Gabriëlle Heine voor hun inzet! 

Aangezien de uitslag niet is wat die was gehoopt hebben onze bestuurders Hielke Onnink en Niels Honkoop na gesprekken met verschillende leden een analyse geschreven voor in de CDV: “Het CDA verloor deze verkiezingen vier zetels en werd tegelijkertijd de vierde partij van Nederland. Hoe moet de partij deze verkiezingsuitslag interpreteren? Is deze te wijten aan een slechte campagne, of is er meer aan de hand?” 

Lees het hele stuk:

https://www.tijdschriftcdv.nl/inhoud/tijdschrift_artikel/CD-2021-01-07/Eerst-het-zuur-dan-het-zoet

Formatie

In de periode die na de verkiezingen volgt, hebben wij als vereniging als standpunt ingenomen dat het CDA niet opnieuw tot een regering moet toetreden wanneer Mark Rutte de premierskandidaat is. Een van de grootste uitdagingen voor Nederland is namelijk – zoals ook geformuleerd in Geloof in Nederland en Een Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt – het herstellen van het vertrouwen in de instituties van de overheid. Daarvoor is het nodig dat de verhoudingen tussen overheid, burger en markt wordt herzien, en dat wordt gewerkt aan een andere bestuurscultuur en een betere rolopvatting van parlementariërs. Mark Rutte heeft meermaals aangetoond niet in staat te zijn te leren van zijn fouten; deze geeft hij pas toe op het moment dat de op straat komen te liggen. Een breuk met de bestuursstijl van het verleden betekent in ieder geval een breuk met diens vaandeldrager. 

Zie onze bijdragen aan het debat:

https://www.nporadio1.nl/politiek/30733-advies-van-jongerenpartijen-ga-niet-met-rutte-in-kabinet

DEN HAAG – Op de foto is VVD-leider Mark Rutte (R) in gesprek met CDA-leider Wopke Hoekstra (L) tijdens een schorsing. COPYRIGHT DIRK HOL

Verder hebben we verschillende politieke stukken aangenomen de afgelopen maanden. Zo is de werkgroep SEF bezig geweest met een nieuw visiestuk volkshuisvesting, dat ons als vereniging een stevige basis geeft om de komende periode met gedragen standpunten te komen voor een van de grootste maatschappelijke opgaven. Daarnaast heeft de werkgroep DNL een pamflet opgesteld met daarin de uitgangspunten voor een toekomstbestendig en perspectiefbiedend landbouwbeleid, waarbij er voor jonge boeren ook een toekomst is. Het AB heeft in dezen in het bijzonder de opdracht meegegeven om aandacht te besteden om het landbouwbeleid in te passen binnen de brede context van de indeling en huishouding van Nederland. 

Tot slot is ook een groot aantal amendementen voorbereid voor op het komende congres op 22 mei, vanuit zowel de afdelingen als de werkgroepen. Meld u snel aan, zodat u mee kunt discussiëren en stemmen over deze resoluties!

COPYRIGHT DIRK HOL

Authors

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *