Generatie CDJA is klaar voor de gemeenteraad!

CDJA Inside

De Tweede Kamerverkiezingen liggen achter ons, de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 staan voor de deur. Tientallen CDJA’ers bereiden zich voor op de verkiezingen! Ze worden opgeleid en ingewijd in de gemeentepolitiek om zo in 2022 een zetel in de gemeenteraad in te kunnen nemen. In januari ging de eerste ronde van het generatieproject van start; een samenwerking tussen het CDJA en het Steenkampinstituut. Dit traject, wat een half jaar duurt, is nog volop in gang. Rachna Lipman en Jan van Dam Timmers nemen deel aan het generatieproject en zijn enthousiast om volgend jaar volksvertegenwoordiger te worden. Noah Brok, bestuurslid van het CDJA en zelf raadslid in Heusden, heeft het generatieproject georganiseerd.

‘Voor het CDJA is het ontzettend belangrijk dat het CDJA-geluid doorklinkt in gemeenteraden,’ zegt Noah, ‘en daarnaast is lokale politiek een goede leerschool om de fijne kneepjes van de politiek te leren.’ Noah weet uit ervaring dat het belangrijk is om de beleidsdossiers goed onder de knie te krijgen als je in de raad komt: ‘Dat geldt voor jong en oud. Daarom proberen we met het generatieproject jongeren een voorsprong te geven, zodat die vaardigheden al beheersd worden voordat ze verkozen worden. We vinden het belangrijk dat jongeren vertegenwoordigd worden, ook in de gemeenteraad.’ Het generatieproject is bedoeld om de kandidaten wat extra bagage mee te geven richting de verkiezingen.

Jan (28 jaar) is al langere tijd betrokken bij het CDA. Hij werkt als arts-onderzoeker. Toen hij naar Dordrecht verhuisde, werd hij al snel bestuurslid en sinds enkele maanden is hij commissielid voor het CDA. In Dordrecht is de afdeling ‘jong en dynamisch’ volgens Jan: ‘Alle generaties zijn vertegenwoordigd: een twintiger en een zeventiger en alles ertussenin.’

Rachna (27 jaar) was nog niet betrokken bij haar afdeling in Den Bosch, maar is dat door het generatieproject wel geworden. Rachna: ‘Ik hoop dat het CDA bij de gemeenteraadsverkiezingen een aantrekkelijke optie wordt voor jongeren.’ Ze vindt het CDA-gedachtegoed belangrijk: het gezin als hoeksteen van de samenleving en respect voor elkaar als uitgangspunt. ‘Dat betekent dat het CDA geen oubollige en religieuze partij is, maar een partij waar iedereen die het eens is over de waarden van de christendemocratie welkom is.’ Rachna waardeert dat aan het generatieproject: ‘We zijn met een hele diverse groep jonge mensen, er zijn moslims, christenen en niet-religieuzen.’

Tijdens het eerste deel van het project waren er verschillende masterclasses, onder meer over het christendemocratische gedachtegoed, sociale media en debatteren. De deelnemers geven allemaal hetzelfde antwoord op de vraag aan welke sessie zij het meeste hebben gehad: ‘Speechen als Obama’ door Gijs Weenink heeft bij iedereen nieuwe skills opgeleverd, waar zij als raadsleden veel aan zullen hebben. Die avond was, ondanks dat het online was, interactief, voor iedereen zaten er wel nieuwe tips, ideeën en tactieken bij.

Noah vertelt dat de reacties van de deelnemers positief zijn. ‘Het programma van het generatieproject is erg divers en leerzaam voor verschillende mensen. Ook als je niet de ambitie hebt om raadslid te worden, kan het generatieproject erg leerzaam zijn.’ Naast het leren speechen als Obama hebben deelnemers ook andere jonge raadsleden leren kennen. Momenteel zijn de deelnemers van de eerste ronde bezig met lokaal traineeship. Ze lopen mee met de fractie in hun eigen gemeente. In sommige gemeenten heeft dat er toe geleid dat deelnemers zijn blijven hangen in de fractie en al commissielid zijn geworden.

BALKENENDE SPREEKT PRESIDENT OBAMA: WASHINGTON: 14 Juli 2009 – De deelnemers van GR ’22 leren speechen als Obama, COPYRIGHT: Dirk Hol.

Rachna, die in het dagelijks leven bedrijfsjurist is, hoopt op een zetel in de gemeenteraad in 2022. Ze wil zich dan graag richten op justitie en veiligheid. Ze ziet dat ondermijning en drugscriminaliteit een groot probleem vormt, in Nederland maar ook in de regio van Den Bosch. ‘Het past binnen de waarden van het CDA om dat aan te willen pakken, dat hebben we voor op andere partijen.’ Ook zou ze zich graag richten op sociale vraagstukken zoals jeugdzorg en ondersteuning van minima.

Onderwerpen waar Jan zich voor wil inzetten zijn preventieve gezondheid, woningen voor starters en sport voor jongeren en kinderen. Hij wil er graag voor zorgen dat Dordrecht een aantrekkelijke gemeente blijft voor jongeren om zich te vestigen. Maar ook onderwerpen die minder scoren vind Jan belangrijk: ‘Het is ook nodig om in de gaten te houden dat de uitvoer van gemeentelijke taken goed blijft gaan. Wanneer iets goed gaat, is dat niet vanzelfsprekend.’

Ook als het gaat over sociale media kunnen Jan en Rachna elkaar vinden. Daar valt nog veel aan te doen bij hun afdelingen. Iets dat lastig is, want Jan merkt wel dat dat ook op het bordje van fractieleden belandt, die vaak al een volle agenda hebben. Die opknapbeurt is echter vaak wel nodig. Veel afdelingen hebben ‘niet eens een Instagram- account! Dat zegt wel iets, zeker als je jongeren wilt bereiken!’

Een van de deelsessies van het generatieproject ging over sociale media. De vraag hoe je dat dan lokaal aanpakt, blijft echter nog wel staan bij de deelnemers. Jan stelt dat zichtbaarheid op sociale media wel echt nodig is. ‘Maar om stemmen te winnen, zul je het wellicht nog wat activistischer moeten inzetten.’

Om uiteindelijk een zetel te kunnen bemachtigen, moet er ook campagne gevoerd worden. Rachna vind dat er sowieso aan de slag gegaan moet worden met de sociale media. Maar het is ook belangrijk om in gesprek te gaan; om keuzes mondeling toe te lichten en om het imago van het CDA als partij met sterke waarden duidelijk naar buiten te brengen.

Jan heeft als commissielid ervaring als lokaal politicus en is daarnaast campagneleider voor het CDA in Dordrecht. Hij merkt dat lokale politiek veel te maken krijgt met desinteresse en wantrouwen. ‘Het is belangrijk om op een aantal onderwerpen een duidelijk standpunt in te nemen, niet te bescheiden te zijn en te claimen wat je hebt bereikt.’ Jan vindt het belangrijk om veel onder de mensen te zijn. Hij heeft plannen voor een luistermarathon: een combinatie van het ophalen van ideeën bij inwoners en campagne voeren. ‘Dat is heel simpel: op zaterdag doe ik mijn CDA-sjaal om en loop ik gewoon eens langs bij mensen. Gewoon naar hen luisteren en niet zo veel vertellen.’ Jan zegt: ‘Het CDJA, dat is party and politics. Maar dat moet niet alleen een intern feestje zijn, dat mag ook gewoon op straat.’

Het generatieproject heeft in de eerste ronde al zo’n vijftig deelnemers. Ook de tweede ronde is al van start gegaan. Generatie CDJA staat klaar voor een frisse campagne, om daarna de gemeenteraad in te gaan!

Authors

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *