Kandidaat-voorzitter Tom Scheepstra: We mogen ons CDA-verhaal best wat sterker uitdragen

Interview

Per 22 mei hoopt Tom Scheepstra Hielke Onnink op te volgen als voorzitter van het CDJA. Met de Tour van Tom trekt hij al stad en land door om met CDJA’ers kennis te maken. Met de coronamaatregelen in het achterhoofd is dat nog niet gemakkelijk. Hoog tijd dus voor een interview waarin Tom zich voorstelt: een interview over de koers van het CDA, ambities met CDJA en het CDJA in het post-coronatijdperk.

Tom was al vroeg geïnteresseerd in de politiek. Eenmaal op de middelbare school volgde hij al snel het nieuws op de voet en leerde hij debatteren. Sinds 2017 is hij lid van het CDJA. Scheepstra: “Ik was 23 toen ik lid werd. Dat is ouder dan de meeste CDJA’ers die meestal rond hun achttiende of soms zelfs al met 16 jaar lid worden.” De keuze voor het CD(J)A was dan ook bijzonder bewust. “Het CD(J)A is een partij van het constructieve midden. De individualisering van het liberalisme is naar mijn idee teveel doorgeschoten. Aan de andere kant: niet alles hoeft door de overheid opgelost te worden. Ook de eigenverantwoordelijkheid is wat dat betreft erg belangrijk. Het CD(J)A weet daarin het juiste midden te vinden.”

Dat het CD(J)A een bewuste keuze was, blijkt ook wel uit de activiteiten van Scheepstra binnen het CDJA. Na zijn aanmelding wilde Tom direct politiek betrokken worden. Een blik op zijn politieke activiteiten leert dat Tom op veel verschillende gebieden politiek is voor het CD(J)A. Zo werd hij al kort na zijn aanmelding onder meer vicevoorzitter van het CDJA Drenthe en voorzitter van de CDJA-Werkgroep Buitenlandse Zaken en Defensie . Verder was Tom van 2018 tot 2019 secretaris van het landelijk CDJA-bestuur. Tom: “Ik krijg energie van wat er binnen de partij gebeurt, ik heb de ervaring én er staat echt iets op het spel voor jongeren. Het mist aan zichtbaarheid van de jongeren binnen het CDA. Daardoor dreigen we de boot te missen. Om weer te kunnen winnen is het CDJA hard nodig! Het CDJA heeft zoveel talent en kan daarmee helpen om het CDA er weer bovenop te helpen. Andere partijen durven meer kansen te geven aan jong-politiek talent. Het lukt het CDA niet om het eigen verhaal op een moderne manier te vertellen. Procentueel trekt het CDA de minste jongeren van alle andere partijen, terwijl de traditionele achterban steeds verder wegvalt. De partij komt daardoor maar moeilijk van zijn ouderwetse, grijze imago af. Dat is jammer: Pieter Omtzigt heeft laten zien dat we als CD(J)A’ers juist een goed verhaal hebben: door problemen aan te kaarten en op te komen tegen onrecht kunnen we opkomen voor mensen in de knel. Laten we samen, met Wopke Hoekstra, onze Kamerleden en al die andere CD(J)A’ers in Nederland bouwen aan de toekomst van onze partij en van het land!

Volgens Tom is juist op dat punt ook  een rol weggelegd voor het CDJA. “We mogen ons CDA-verhaal best wat sterker uitdragen; meer geloven in onszelf. Als luis in de pels is het daarbij aan het CDJA om ervoor te zorgen dat onderwerpen die jongeren bezig houden – denk aan de woningmarkt en klimaat – meer op de politieke agenda komen. De problemen waar jongeren mee kampten waren al talrijk. Sinds corona zijn die problemen alleen nog maar urgenter geworden. Jongeren verdienen al met al een grotere rol in de politiek: zowel in de gemeenten, provincies als in de Tweede Kamer.”

Tom vervolgt: “Ik wil graag een betrokken en toegankelijke voorzitter zijn. Daarom heb ik er met de Tour van Tom ook voor gekozen om de verschillende afdelingen te bezoeken. Helaas kan ik vanwege de coronamaatregelen alleen de voorzitters van de verschillende afdelingen ontmoeten, maar ik hoop er toch mee duidelijk te maken: ‘als er iets is, weet me te vinden.” Ook als vereniging kunnen we nog weleens wat toegankelijker worden. Er zijn vaak goede ideeën binnen de partij, maar het kan – zeker voor nieuwe leden – toch lastig zijn om erachter te komen wat er allemaal mogelijk is binnen de partij. We zitten eraan te denken om projecten meer op projectbasis te organiseren. En, ook de reorganisatiecommissie is aan het onderzoeken hoe we de partij toegankelijker kunnen maken. Daarbij moeten we kijken naar kracht en behoefte van alle regio’s! Van het Noorden tot het bijvoorbeeld dichtbevolkte stedelijke gebied van Rotterdam.”


Iedereen staat te popelen om elkaar weer fysiek te ontmoeten.

Dat alle CDA-activiteiten afgelopen jaar digitaal plaats vonden bevordert de betrokkenheid van en toegankelijkheid voor de leden natuurlijk bepaalt niet. “Iedereen staat te popelen om elkaar weer fysiek te ontmoeten.” De overschakeling van online naar fysieke activiteiten is onze eerste en belangrijkste prioriteit!” Toch hebben de coronaperikelen wel degelijk ook een positief effect gehad. “Afdelingen die dat voorheen nooit deden werken nu ineens samen. Zo ben ik laatst bij een digitale bijeenkomst geweest georganiseerd door CDJA Bollenstreek en CDJA IJsseldelta . Afdelingen waarvoor het alleen al vanwege de afstand voorheen ondenkbaar was om samen te werken.”


Authors

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *