Niels Honkoop, bestuurslid Politiek & Internationaal, houd je op de hoogte van het politiek reilen en zeilen van het CD(J)A.

Congres en verkiezingsprogramma

Afgelopen periode hebben wij hard gewerkt om het CDJA-geluid zo goed mogelijk naar voren te laten komen in het CDA-verkiezingsprogramma. Allereerst hebben wij met ons eigen programma Geloof in Nederland afgelopen voorjaar de sprong naar voren gemaakt, en kort en bondig verwoord wat volgens ons niet kán ontbreken aan het programma. Veel punten zijn door de programmacommissie overgenomen, zoals perspectief voor jonge boeren, kernenergie, meer vast en minder flexwerk. Desalniettemin hebben wij vervolgens zelf nog vijf amendementen op het programma ingediend en nog veel meer amendementen uit afdelingen en netwerken ondersteund, waarvan de meesten het ook hebben gehaald. Een aantal licht ik graag nader toe:

NAVO-norm wettelijk vastleggen

Vanuit onze werkgroep BZD hebben we gewerkt aan een amendement om de NAVO-norm wettelijk vast te leggen, en de komende periode naar de 2% uitgaven toe te werken. Er is genoeg te doen bij defensie. Wil Nederland een geloofwaardige samenwerkingspartner zijn in een steeds onrustiger wordende wereld, dan moet onze defensie op peil blijven. We zijn verheugd te melden dat door een intensieve samenwerking met het Europa Netwerk en de Dertigers dit amendement is overgenomen.

COPYRIGHT DIRK HOL

-Basisbeurs voor de masterfase en compensatie voor de leenstelselgeneratie

Dankzij het CDJA is het programma op het punt van de basisbeurs flink aangepast. Waar eerst een basisbeurs voor alleen de Bachelorfase was opgenomen, is deze nu ook geldend voor de Masterfase én blijft de ov-studentenkaart behouden. Hierdoor is het voor iedereen mogelijk om een volledige studie af te ronden zonder zichzelf in de schulden te hoeven steken. Ook zal de generatie die is getroffen door het leenstelsel zal worden gecompenseerd. 

DEN HAAG — De jongerenpartijen gelieerd aan PvdA, CDA, D66, DENK, PvdD, GroenLinks, ChristenUnie en SP hebben op het Plein voor de Tweede Kamer hun handtekening gezet onder een gezamenlijk statement. Ze roepen hun moederpartijen op om schuldenvrij afstuderen mogelijk te maken. Het gezamenlijk statement is op initiatief van de #NietMijnSchuld campagne van jongerenvakbond Young & United en de studentenbond LSVb die al een jaar samen actie voeren tegen het leenstelsel en het zonder schulden kunnen studeren zien als een zekere toekomst voor de jongeren. Foto: Young & United (Bas van Weegberg) en LSVb dragen het statement na de actie naar de auto. COPYRIGHT DIRK HOL

-Overig

Verder hebben we in samenwerking met afdelingen en netwerken steun verleend aan het toegankelijker maken van de woningmarkt voor starters door studieschulden minder te laten meewegen bij het afsluiten van een hypotheek, zal worden geïnvesteerd in technieken die de luchtvaart zullen verduurzamen, wordt structureel 400 miljoen extra geïnvesteerd in de strijd tegen ondermijning en wordt in navolging van Geloof in Nederland een Nationaal Compliment uitgewerkt, waarbij iedereen die slaagt voor zijn middelbare schooldiploma of inburgering een Nederlandse vlag en grondwet cadeau krijgt. Helaas hebben de amendementen over gelijk minimumloon voor jongeren en het afbouwen van fiscale maatregelen op koopwoningen geen meerderheid behaald.

ROTTERDAM – Veel jongeren zijn flexwerkers en werken als bezorger. Het amendement over gelijk minimumloon voor jongeren heeft het niet gehaald, maar ook in coronatijd gaat het werk gewoon door, COPYRIGHT DIRK HOL.

Actie daklozen

In samenwerking met de jongerenorganisaties de JS, de JD, ROOD, Pink, Dwars, Perspectief, de SGPJ en Oppositie nemen wij deel aan de actie Ieder een dak boven zijn hoofd. Het is niet uit te leggen dat in een rijk land als Nederland we er niet in slagen om iedereen een dak boven zijn hoofd te bieden. Dakloosheid drukt mensen vaak verder in de problemen dan ze al zitten en is daarom enorm schadelijk voor mens en maatschappij. Bovendien is dakloosheid vaak onnodig en goed te voorkomen. Daarom nemen wij deel aan een petitie die zal worden aangeboden aan alles lijsttrekkers van de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Tekenen jullie hem ook?

https://actie.degoedezaak.org/petitions/ieder-een-dak-boven-het-hoofd

Oproep

De komende periode wordt voor ons als christendemocraten belangrijk. We gaan een lastige tijd tegemoet, waarin we de coronacrisis zullen moeten bezweren en daarna het land weer op de rails moeten helpen. De komende decennia zal de financiële prijs van deze crisis moeten worden afbetaald. Daarbij zullen keuzes gemaakt moeten worden die bepalend zullen zijn voor de verdere ontwikkeling van Nederland. De uitdagingen zijn groot, en daarmee ook de onzekerheid. Wat komt er terecht van starters die een achterstand hebben op de woningmarkt en in hun pensioenopbouw? Hoe gaan we in de toekomst om met de landbouw, en de talloze familiebedrijven die in deze sector werkzaam zijn? Hoe gaan we de energietransitie en de klimaatopgave te lijf, doen we dat directief of in partnerschap? Wat is onze positie in de wereld, in Europa, tussen opkomende grootmachten? Op deze vragen is een christendemocratisch jongerengeluid onmisbaar. Wil je een inhoudelijke bijdrage leveren aan onze vereniging? Neem gerust contact met mij op, of meld je aan voor een van de digitale werkgroepen: https://www.facebook.com/CDJAonline/events/?ref=page_internal

Authors

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *