Campagne in coronatijd: een interview met Jeroen Pijnenburg

Interview

In maart 2021 worden er weer Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Voor veel van onze actieve CD(J)A’ers betekent dat campagne voeren. Maar, het traditionele campagne voeren wordt met het CDA groen volop aanwezig in de winkelstraten of aan de deur: dat zit er met alle coronamaatregelen voorlopig niet in. Toch is het voeren van een succesvolle campagne in coronatijd wel degelijk mogelijk. Dat bewees de lokale CDA-fractie van de gemeente Vught. Ondanks de beperkte mogelijkheden wist de lokale afdeling onder leiding van campagneleider Jeroen Pijnenburg zijn zetelaantal tijdens de herindelingsverkiezingen van 18 november 2020 te verdrievoudigen. Het CDA Vught ging van één naar drie zetels. Een interview met Jeroen Pijnenburg over de campagne in coronatijd.       

Pijnenburg vertelt: “In het College van B&W van Vught was een houding ontstaan waarin maar weinig ruimte was voor burgerparticipatie. In plaats van inwoners vooraf te informeren over de voorgenomen plannen, werden burgers vaak pas na het besluitvormingsproces geïnformeerd over de genomen besluiten. Veel Vughtenaren voelden zich daardoor onvoldoende gehoord. In de campagne hebben we daar op ingespeeld.”

Yvonne Vos, ook tijdens de vorige periode reeds CDA-raadslid, was sowieso al gericht op het contact met de lokale burger, maar in aanloop naar de verkiezingen werd dit verder geïntensiveerd. Als oppositiepartij werd het CDA daarbij volop geconfronteerd met de problemen die onder het vorige College waren ontstaan. Pijnenburg vervolgt: “In Vught waren een aantal grote problemen ontstaan: het College had besloten geen sociale huurwoningen en koopwoningen voor het middensegment meer te bouwen. Voor veel Vughtenaren werd wonen in Vught daardoor onbetaalbaar. Zij dreigden de gemeente uitgedreven te worden. Burgers voelden zich met andere woorden vaak niet gehoord. Ook de gemeenteraad werd als gevolg van gebrek aan transparantie vaak onvoldoende geïnformeerd.”

VUGHT – Jeroen Pijnenburg, CDA’er en CDJA’er in Vught. COPYRIGHT DIRK HOL

De coronamaatregelen maakte het ook in Vught uiteraard lastiger om in direct contact te komen met burgers. Canvassen of langs de deuren gaan dat zat er natuurlijk niet in. Toch heeft het CDA daar in Vught relatief weinig last van gehad.  “Tijdens de voorgaande gemeenteraadsverkiezingen focusten we vooral op het traditionele CDA-verhaal: het belang van tradities én normen en waarden. Dit keer hadden we er voor gekozen ons verhaal meer af te stemmen op de problemen die in de verschillende wijken van Vught spelen. Via sociale media konden we veel mensen gericht bereiken: problematiek waar men in de arbeiderswijken van Vught mee kampte stipten we anders aan dan de problemen van de gegoedere buurten van Vught. Op deze manier kwamen we vaak digitaal in contact met burgers. Gesprekken vonden nu vaak via de socials, e-mail of telefonisch plaats. Maar een enkele keer konden we fysiek afspreken met burgers. Doordat we mensen gericht konden bereiken konden we toch actief het gesprek aan gaan en concrete oplossingen bieden die aansloten bij ons verkiezingsprogramma voor de problemen van de Vugthenaren.”

VUGHT – Jeroen Pijnenburg, CDA’er en CDJA’er in Vught. COPYRIGHT DIRK HOL

De nieuwe fusiegemeente Vught is ook vanuit het landelijke perspectief interessant. Het oude Vught kent ‘stadse problematiek’ terwijl in bijvoorbeeld de nieuwe gemeentekern Helvoirt een agrarische cultuur heerst. De lokale CDA-afdeling wist daarbij met in de kern hetzelfde verkiezingsprogramma zowel stad als platteland aan te spreken. “We hadden dit jaar gekozen voor een programma dat breder van opzet is en meer thema’s belichtte. We kozen er daarbij voor om ons in het verkiezingsprogramma meer in algemene bewoordingen uit te laten. Dat bood ons de mogelijkheid om ons verhaal meer af te stemmen op de verschillende deelgemeenten.” Wat dat betreft kan de gemeente Vught wellicht ook als een voorbeeld voor de landelijke verkiezingen gelden. Ook tijdens de aankomende Tweede Kamerverkiezingen is het immers de uitdaging zowel stad als platteland aan te spreken. Campagne voeren in coronatijd: het is nog geen sinecure. Toch lijken er nog voldoende mogelijkheden om kiezers aan te spreken. Met een goed verhaal dat beter is afgestemd op je publiek lijk je een heel eind te komen. “Als we in de politiek transpanter worden en meer de dialoog aangaan met de gemiddelde Nederlanderkunnen we rekenen op een betere burgerparticipatie en wordt het voor het CDA ook eenvoudiger om concrete oplossingen te bieden voor burgers. Wat dat betreft zou het wellicht ook goed zijn als we de regiokandidaten meer ruimte bieden.”   

Authors

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *