november 2020

Uncategorized

Essaywedstrijd Interruptie CDJA & WI CDA

De vormingscommissie van het CDJA schrijft in samenwerking met de Interruptie en het WI van het CDA een essaywedstrijd uit over christendemocratie en de democratische rechtsstaat.
Binnen de christendemocratie neemt het nadenken over de democratische rechtsstaat een belangrijke plek in. Om dit denken te verdiepen is het CDJA voornemens om een essaybundel op te stellen die zal worden uitgegeven door het WI van het CDA in samenwerking met de Interruptie. Dit idee is mede naar aanleiding van een aantal vormingsweekenden, zomerscholen en leesavonden in de afgelopen jaren.
In deze bundel zullen academici, politici en studenten reflecteren het thema ‘christendemocratie en rechtsstaat’. We willen op zoek naar de fundering van de rechtsstaat en willen een koppeling maken naar actuele thema’s.
We denken dat het thema rechtsstaat van belang is met het oog op de verkiezingen in maart en de uitdagingen voor de democratische rechtsstaat in Nederland en Europa.

Graag zouden we jou als CDJA’er willen uitdagen om een essay aan te leveren. We willen je vragen om een essay van 2500-3000 woorden te schrijven over het thema toekomst van de rechtsstaat. Je mag een essay schrijven over de grondslagen van de rechtsstaat maar je kunt er ook voor kiezen om het onderwerp te verbinden met een concreet thema zoals de toegang tot de rechter, het klimaat of de Europese Unie.

De deadline is 1 maart 2021.
Mocht je mee willen doen, stuur dan een e-mail naar: hoofdredacteur@cdja.nl De selectie zal plaatsvinden door leden van de vormingscommissie van het CDJA, de Interruptie en het WI van het CDA.

Column

Wij DOEN mee, en hebben altijd meegedaan

“Kunnen we geen lockdown of straatverbod invoeren voor jongelui. Wie niet horen wil moet voelen.” Mijn nekharen gingen van deze vraag rechtovereind staan. Gaat het hier over dezelfde jongeren die maanden thuis hebben gezeten, in onzekerheid over hoe zij hun tentamens/proefwerken gaan halen? Of de jongeren die hun baan verloren zijn doordat horecagelegenheden moesten sluiten…

Continue reading

november 18, 2020