Zomerschool CDJA en PerspectieF: een warm bad in de verfrissende bronnen van christelijke politiek

CDJA Inside

Van maandag 10 tot donderdag 13 augustus vond de eerste gezamenlijke zomerschool van CDJA en PerspectieF plaats. Vier dagen lang dachten wij met een enthousiaste groep deelnemers en inspirerende sprekers na over personalisme, politiek en maatschappij. Van vragen als “hoe geloof ik op de werkvloer?” tot discussies over de verhouding tussen Hegel en Tocqueville, elke spreker wist ons op zijn eigen manier aan het denken te zetten. Het was prachtig om ons in het gastvrije Heiloo te laven aan de rijke bronnen van de christelijke traditie en opnieuw te ontdekken waarom wij tussen massaliteit en individualisme vooral de persoon niet uit het oog moeten verliezen.

Op maandagmiddag beet Don Ceder, CU-raadslid en advocaat in Amsterdam, het spits af. Hij vertelde ons over hoe belangrijk het is om je te ontplooien en je doel te vinden in het leven. In zijn advocatenpraktijk strijdt Don Ceder tegen de schuldenindustrie, een verdienmodel waarbij van kleine schulden grote schulden worden gemaakt door het rekenen van buitensporige incassokosten. Zijn betrokkenheid bij de veelal kwetsbare slachtoffers van de schuldenindustrie heeft een diepe indruk op ons gemaakt. Ook vertelde Ceder over zijn passie voor de stad Amsterdam, en zijn zorgen over de prostitutie en het drugsgebruik op de ‘Snuifas’. Dit leidde tot geanimeerde discussies over hoe je moreel afkeurenswaardige praktijken aanpakt, zonder de mensen over wie het gaat uit het oog te verliezen.

Op de eerste dag hadden we gelijk ook de eer om de nieuwe bisschop van Haarlem en Amsterdam, Jan Hendriks, te mogen ontvangen. Hij vertelde ons over zijn loopbaan in de Rooms-Katholieke kerk, de sociale leer van de Kerk, en over het personalisme in het denken van paus Johannes Paulus II. Op de vele vragen van de groep ging hij enthousiast en openhartig in. Het was heel bijzonder om op deze manier een beeld te krijgen van het werk van de bisschop en van zijn toekomstbeeld voor de Kerk.

Sophie van Bijsterveld, hoogleraar aan de Radboud Universiteit en voormalig CDA-senator, nam ons op dinsdagochtend mee op reis langs de werken van Alexis de Tocqueville. Tijdens haar prachtige interactieve lezing werd duidelijk waarom een moderne politicus niet zonder kennis van de oorsprong en grondslagen van de democratie kan. In de democratie is een belangrijke rol weggelegd voor religie in de breedste zin van het woord. De samenleving bestaat niet alleen uit publiek en privé: juist in de religieuze, gemeenschappelijke sfeer vindt ontmoeting plaats en kunnen mensen zorg dragen voor elkaar.

Na een verfrissende duik in zee, was het op dinsdagavond tijd voor een ontmoeting met priester Antoine Bodar. Tijdens een persoonlijk gesprek in de schitterende tuin vertelde hij over zijn roeping, over politiek en over de Kerk. Bodar sprak gepassioneerd over kunst, religie en het leven in Rome. Prikkelende standpunten combineerde hij met een barmhartige houding tegenover de medemens. Het was een inspirerende avond, die tot ver na zonsondergang doorging.

Op woensdagochtend was het de beurt aan Bart Labuschagne en Timo Slootweg, beiden universitair docent in de rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden. Na een schitterende lezing van Labuschagne over het Hegeliaans idealisme en het belang van gedeelde tradities voor de gemeenschap, volgde een vlammend betoog van Slootweg over waarom niet de gemeenschap, maar juist de creativiteit en uniciteit die in de verhouding van persoon tot persoon naar voren komen centraal zouden moeten staan. Dit mondde uit in een pittige discussie met de zaal over de manier waarop wij als personen met elkaar in verbinding kunnen of misschien wel moeten treden.

’s Middags zette Stefan Waanders, historicus en voormalig directeur van Stichting Thomas More, de personalistische lijn voort. In een indrukwekkend verhaal over Robert Schuman, een van de “EU-pioniers”, leidde hij ons langs de christelijk-personalistische wortels van Europa. Na lezing van de Schumanverklaring, die de principes die ten grondslag liggen aan de Europese Gemeenschap uiteenzet, was het tijd om zelf aan de slag te gaan. Onder de bezielende leiding van Waanders werd een aantal doordachte verklaringen opgesteld, waar de huidige Europese politici zeker mee uit de voeten zouden kunnen.

Op donderdag sloten we de zomerschool af met maar liefst drie lezingen. Isabella Wijnberg, zuster bij de Gemeenschap Emmanuel en advocaat bij Houthoff, vertelde een persoonlijk en bijzonder inspirerend verhaal over de wisselwerking tussen haar geloof en werk. Hierbij gaf zij buitengewoon nuttige adviezen over hoe je omgaat met vloekende collega’s, hoe je ervoor zorgt dat je niet overwerkt raakt en nog veel meer. Haar openheid, positieve energie en passie voor haar geloof, werk en medemens maakten diepe indruk.

Hierna was de beurt aan Maarten Verkerk, CU-senator en voormalig hoogleraar christelijke wijsbegeerte. In een prikkelende lezing nam hij ons mee in zijn zoektocht naar de wortels van het rechts-radicalisme en populisme. Hij maakte een scherpe analyse van veelgebruikte retorische trucs, waarbij hij ook wees op de bedenkelijke rol van het cultuurchristendom in radicaal-rechtse kringen. Zijn nieuwsgierigheid, open houding en oproep om actief stelling te nemen tegen het rechtspopulisme, leidden na afloop van zijn lezing tot een schitterende discussie in de tuin van het Oord.

Voor een prachtige afsluiting van de zomerschool zorgde Pieter Jan Dijkman, directeur van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA. In zijn verhaal over personalisme en christelijke politiek kwamen de eerder op de zomerschool uitgezette lijnen heel mooi bij elkaar: de christelijke grondslagen, de roep van ieder persoon om vrij en verantwoordelijk te zijn, het belang van de persoonlijke waardigheid en de gemeenschap en de rol die Europa speelt in het beschermen van deze idealen tegen populisme en secularisme.

Met al deze indrukken in het hoofd was het tijd om afscheid te nemen. Als organisatie kijken wij terug op een onvergetelijke week, met een kleurrijk palet aan sprekers en bijzondere, betrokken deelnemers. Van begin tot einde hebben wij met volle teugen genoten van de kennis, menselijkheid en energie van iedereen die aanwezig was. Dat dit alles mogelijk was, is niet in de laatste plaats te danken aan de mensen van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo. Hun gastvrijheid en vriendelijkheid gaven de week glans en maakten dat wij ons volledig thuis voelden. Ook zijn wij de Katholieke Stichting ter Bevordering van Welzijnswerk bijzonder erkentelijk voor haar gulle steun. Het was al met al een heel mooie ervaring, en wij hopen van harte dat de deelnemers en sprekers zich net zo geïnspireerd voelen als wij. Wij willen iedereen die op enige wijze bij de zomerschool betrokken was bijzonder hartelijk danken voor zijn aanwezigheid en steun, en wellicht tot een volgende keer!

Namens de organisatoren: Maria Bouwman, Maurits Potappel, Robbert-Jan van der Werken en Floris Wagenaar.

Authors

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *