september 2020

Voorzitterscolumn

40 jaar CDA en bijna 40 jaar CDJA

Het CDA wordt bijna veertig. En ondanks corona mag dat best gevierd worden. Want in veertig jaar parlementaire democratie is gebleken dat de politiek niet zonder die brave polderende CDA’ers kan. Dat betekent niet dat het CDA heeft stilgestaan. Integendeel. Van mensen van het eerste uur als Piet Steenkamp hebben we afscheid moeten nemen. Het…

Continue reading

Recensie

Exodus: het grote verhaal van de hoop

In ‘Exodus: boek van bevrijding’ vertelt emeritus opperrabbijn van Groot-Brittannië en lid van het Britse Hogerhuis Jonathan Sacks (1948) het “grote verhaal van de hoop” aan de hand van het boek Exodus. Hiermee bedoelt hij niet alleen het bekende verhaal van de uittocht uit Egypte maar vooral hoe dit verhaal de loop van de (Westerse)…

Continue reading

Opinie

Soms moet gezegd worden wat men niet wil horen

Waarom ‘De Vrije Mening’ zo belangrijk is Begin van de zomer ondertekenden wij, samen met nog 92 anderen, het ‘manifest voor vrijheid van meningsuiting’. Zoals we al geanticipeerd hadden, ontstond daarover flinke ophef, niet in de laatste plaats binnen onze eigen partij, het CDA. De kritiek richtte zich niet zozeer op de inhoud van het…

Continue reading

Essay

Kiezen voor de waarde van mensen

De storm die al jaren woedt in het Midden-Oosten slaat haar golven op Europa. Twee maanden lang mocht ik deze zomer werken waar deze golven Europa het eerst bereiken: in kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. Terwijl in Nederland het publieke debat gevoerd werd over de opvang van 500 minderjarigen mocht ik hen een…

Continue reading

Column

“Voor een land dat we door willen geven”

Rentmeesterschap is een van de uitgangspunten van het CDA. Een uitgangspunt dat prima past bij de denkwijze van het CDJA. Maar wat betekent rentmeesterschap nu precies? Volgens het CDA is rentmeesterschap als volgt van betekenis: “Vanuit een besef van verbondenheid tussen generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur”. Hier sta…

Continue reading

Interview

Buma: “Ik ben niet het orakel uit het noorden”

Na zeventien jaar verruilde Sybrand Buma de Haagse politiek voor het burgemeesterschap in Leeuwarden. Wij spraken hem over zijn werk als burgemeester, zijn tijd als fractievoorzitter en partijleider, de koers van het CDA en natuurlijk ook over corona. Hoe bevalt het als burgemeester? “Het bevalt heel goed! De lokale politiek is heel anders dan de…

Continue reading

september 25, 2020

CDJA Inside

Zomerschool CDJA en PerspectieF: een warm bad in de verfrissende bronnen van christelijke politiek

Van maandag 10 tot donderdag 13 augustus vond de eerste gezamenlijke zomerschool van CDJA en PerspectieF plaats. Vier dagen lang dachten wij met een enthousiaste groep deelnemers en inspirerende sprekers na over personalisme, politiek en maatschappij. Van vragen als “hoe geloof ik op de werkvloer?” tot discussies over de verhouding tussen Hegel en Tocqueville, elke…

Continue reading

september 19, 2020