De afgelopen maanden waren erg gek. Alles lag stil. Elke CDJA afdeling heeft zich opnieuw moeten uitvinden. Tegelijkertijd was het achter de schermen een zeer succesvolle tijd. Zoals Rutger Ploum zeer oprecht zei over de lijsttrekkersverkiezingen: “Anderen hebben het erover, wij doen het gewoon”, geldt dit voor het CDJA ook op een heel aantal punten. Of in de codes en taal van Camiel Eurlings: “Beste partijvrienden, onze partij heeft het erg moeilijk. En tegelijkertijd… onze volkspartij die staat en leeft.”

Heel veel afdelingen hebben online activiteiten gehouden. Van vragenuurtjes tot masterclasses, pubquizzen en speeddates. Party en Politics bleef fier overeind. In de Duin & Bollenstreek werden er politieke successen geboekt met moties voor woningen voor starters. Met Hilde Palland hebben we ons hard gemaakt voor een aanvalsplan jeugdwerkloosheid en dat komt er. De programmacommissie is erg enthousiast over onze inzet voor het verkiezingsprogram ‘Geloof in Nederland’. Ze komen er regelmatig op terug. 

Wat ook erg mooi is: we hebben eindelijk ons eigen Kamerlid op het Binnenhof! Julius Terpstra is tot de fractie toegetreden met een zeer mooie portefeuille, volkshuisvesting. Het is knap hoe hij zich binnen een paar weken al zo op dit zeer belangrijke thema weet te profileren. Ik kijk uit naar de samenwerking in de toekomst zodat we ons goed richting starters en jonge gezinnen kunnen tonen. 

Tenslotte doen de lijsttrekkersverkiezingen het CDJA ook erg goed. We hebben in de maand juni evenveel leden verwelkomd als in een normaal kwartaal. En bovenal, door een hard eisenpakket hebben alle kandidaat-lijsttrekkers zich gecommitteerd aan belangrijke jongerenthema’s zoals de giftige cocktail van een flexibele arbeidsmarkt, onbetaalbare woningen en een start met studieschuld. We gaan hoe dan ook het leenstelsel slopen. 

Al met al hebben we mooie resultaten geboekt. Ik hoop dat we gauw weer elkaar en alle nieuwe leden fysiek kunnen ontmoeten. Dan kunnen we de successen vieren en vol goede moed richting de campagne voor TK21 kijken! 

Authors

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *