Interview kandidaat Penningmeester: Lennaert Rolloos

Interview

Wat is jouw studie/werk achtergrond?

“Ik ben acht jaar geleden begonnen met een mbo-studie Assistent Accountant. Al snel kwam ik erachter dat dit niet was wat ik mijn hele leven zou willen doen. Ik heb de opleiding in drie jaar gehaald en ben doorgestroomd naar het HBO. De economische kant trok mij altijd erg en ik wilde ook graag veel met klanten in contact zijn. Dat was uiteindelijk de reden dat ik heb gekozen voor de opleiding Finance, Tax and Advice. Naast mijn studie die ik op het moment van schrijven aan het afronden ben, werk ik bij een boekhoudkantoor in Zwolle en heb ik altijd met veel plezier gewerkt bij een meubelzaak als verkoper.”

Waarom heb je je kandidaat gesteld als DB’er?

“Ik zette mij altijd al heel graag in voor de mooie vereniging, en toen kwam de post Penningmeester op mijn pad. Na even alle plus- en minpunten voor mijzelf op een rij te hebben gezet, kwam ik erachter dat het voor mij de ideale stap is om dit nu te doen. Op dit moment ben ik nog student en kan ik hopelijk de vereniging naar eer en geweten dienen op de energieke manier die ik voor ogen heb.”

Waar zou het CDJA zich de komende tijd op moeten richten en wat denk je op het gebied van financiën toe te kunnen voegen aan het CD(J)A?

“Voor het komende jaar zal het CDJA zich samen met heel politiek Nederland richten op de landelijke verkiezingen van 2021. Ik hoop dat wij als CDJA hier uitstekend op kunnen inspelen en dat dit zal weerspiegelen naar zowel veel leuke nieuwe leden kunnen binden aan het CD(J)A en onszelf goed op de kaart kunnen zetten binnen Nederland. Vanzelfsprekend zal hier financieel budget voor nodig zijn, maar ik hoop ook te kunnen rekenen op de kwaliteiten die wij als CDJA al in huis hebben om zoveel mogelijk te bewerkstelligen.”

Hoe kunnen we als CDJA binding met de leden behouden in coronatijd?

“Eerlijk gezegd vind ik dat dit al erg goed gebeurt. Vanuit landelijk maar ook zeker provinciaal niveau worden erg interessante en leuke activiteiten gehouden via ZOOM. Als ik zie hoe snel is geschakeld door alle provincies, denk ik dat het alleen maar bewonderingswaardig is hoe flexibel het CDJA is om zich aan te passen aan dergelijke situaties.”

Waar kijk je naar uit als mogelijk aankomend DB’er?

“Natuurlijk kijk ik erg uit naar de aankomende landelijke verkiezingen. Uit verhalen kan ik opmaken dat dit een enorm leerzame en interessante periode gaat worden. Verder kijk ik erg uit naar de samenwerking met de overige leden van het DB en eigenlijk ook de vergaderingen en het werken op het partijbureau in Den Haag. Sinds ik heb besloten vol voor het penningmeesterschap te gaan, kan ik niet wachten tot het zover is.”

(Hoe) houd jij je eigen financiën bij?

“Ik probeer mijn financiën zo overzichtelijk mogelijk te maken. Dat was zeker belangrijk in de vier jaar die ik in Groningen op kamers heb gezeten. In de beginfase had ik toen soms wel moeite met het goed managen van mijn financiën. Toen heb ik een systeem gehanteerd om te werken met budgetten. Eerst alle vaste lasten en inkomsten onder elkaar op een rijtje, waarna ik daarna budgetmatig mijn andere uitgaven in kaart bracht en genoeg ruimte kon overhouden om te blijven sparen. Toen zag ik dat wanneer ik dit hanteerde, ik toch ja kon zeggen tegen bijvoorbeeld de leuke vakanties.”

Voorzie je financiële uitdagingen, en zo ja, hoe denk je deze te kunnen ondervangen?

“Ik denk dat het in de eerste periode voornamelijk gaat om hoe het geld wat op dit moment minder wordt uitgegeven door de coronacrisis, het beste besteed kan worden. Ik voorzie dat dit bijvoorbeeld ten goede kan komen aan ledenwerving of andere activiteiten in Nederland. Dit zal dan ook als investering functioneren voor de toekomst. Wanneer we het voor elkaar kunnen krijgen meer leden te werven, zullen de inkomsten in de toekomst ook omhooggaan.”

Wat maakt jou een goede CDJA-penningmeester?

“Ik hoop dat door mijn leergierigheid, harde werken en inzet ik een uitermate geschikte penningmeester zal zijn voor het CDJA. Verder hoop ik ervoor te kunnen zorgen dat de drempel voor bijvoorbeeld provinciale penningmeesters erg laag zal zijn om contact met mij op te nemen om ervoor te zorgen dat het CDJA en het CDA overal in Nederland goed op de kaart kunnen worden gezet.”

Wat betekent christendemocratie voor jou?

“Wat mij een christendemocraat maakt, is dat ieder mens een belangrijke waarde heeft, waarin hij zoveel mogelijk vrijheid kan ervaren om zichzelf te ontplooien en talenten te ontwikkelen. Dit in combinatie met het recht op vrijheid van godsdienst en een rechtvaardige balans tussen de rechten en plichten, wat naar mijns inziens nog weleens ontbreekt in de samenleving waarin we leven.”

Wie moet de nieuwe CDA-lijsttrekker worden, en waarom?

“Allereerst wil ik beginnen met dat wij ons als CDA enorm gezegend mogen voelen over dat wij over meerdere uitermate geschikte politici beschikken die allemaal het CDA-lijsttrekkerschap op zijn of haar manier geweldig zullen invullen. Mijn voorkeur gaat toch uit naar de huidige Minister van Financiën, Wopke Hoekstra. Ik denk dat Wopke Hoekstra in de afgelopen jaren goed bewezen heeft dat hij niet terugdeinst om een moeilijke of belangrijke beslissing te maken en ik denk dat wij als CD(J)A zijnde erg veel successen met Wopke Hoekstra als CDA-lijsttrekker kunnen beleven.”

Authors

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *