Interview kandidaat HRM & Communicatie: Simon Remijn

Interview

Wat is jouw studie/werk achtergrond?

“Ik zit nu in mijn derde jaar Global Sustainability Science aan de Universiteit Utrecht. Dat is een studie waarin je zowel de exacte kant van klimaatwetenschap leert kennen, als de zachtere kant van milieu- en klimaatbeleid. Het is bovenal een studieveld waarin je met een bijzondere blik kijkt naar mens en maatschappij. Het schuwt de politieke dimensie niet, en dat is logisch! Er zijn immers keuzes nodig om klimaatverandering en degradatie tegen te gaan. Alhoewel wij qua identiteit gezien misschien ver afstaan van yogaënde social justice-activisten merk ik toch dat we binnen het CDJA ons ook zorgen maken over thema’s als klimaat en energietransitie.”

“Ik denk dat velen binnen het CD(J)A willen zorgen voor een goede toekomst voor onszelf, onze kinderen en kleinkinderen. De gedachte van rentmeesterschap of volhoudbaarheid wordt binnen onze vereniging breed gedragen. Het is een waarde waar wij ons in onze politieke carrières aan vast moeten klampen.”

Waarom heb je je kandidaat gesteld als DB’er?

“Ik ben inmiddels drie jaar lid van het CDJA. Ik ben begonnen als scholier bij de Arnhemse afdeling. Toen ik later verhuisde naar Utrecht werd ik ook daar met open armen ontvangen. Daarnaast werd ik steeds actiever voor de vereniging. Als redactielid schreef ik bijvoorbeeld stukken voor de Interruptie. Ook deed ik mee aan de christelijk-politieke leeskring samen met PerspectieF.”

“Begin 2019 werd ik penningmeester van het CDJA Utrecht. Samen met Rosa Beck en Daan Sanders was dat een drukke tijd, waarin we een mooie groei aan leden doormaakte. In dit bestuur, wat later door Sophie Coppoolse en Nander Bras werd aangevuld, hebben we ons keihard ingezet voor tweewekelijkse activiteiten in onze provincie. Nu mijn bestuursjaar in Utrecht bijna afloopt, gaat iedereen zijn eigen weg in studie of werk. Ondertussen vroeg ik me af of ik nog wat meer kon betekenen voor de vereniging. Dat wil ik nu doen als DB’er HRM en Communicatie.”  

Waar zou het CDJA zich de komende tijd op moeten richten en wat denk je op het gebied van HRM en Communicatie toe te kunnen voegen aan het CD(J)A?

“Er zijn twee ontwikkelingen waar het DB de komende tijd goed op moet lettten. Dat zijn de Tweede Kamerverkiezingen en de lijstsamenstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Daarbij geldt, ondubbelzinnig, we moeten winnen! Ik wil lobbyen voor minstens één jongerenkandidaat in de Tweede Kamer en voor zoveel mogelijk CDJA’ers in de gemeenteraad. Daarnaast wil ik als DB’er een positieve campagne voeren, met leuke content die zoveel mogelijk jongeren op het CDA doet stemmen.”

“Ook wil ik me voor het DB inzetten voor een toegankelijke vacaturebank. Veel leden tasten in het duister over de mogelijkheden wanneer zij een functie binnen de vereniging ambiëren. Met een open en heldere vacaturebank kan het DB hierin leden tegemoet komen.”

Voorzie je problemen/uitdagingen in jouw toekomstige portefeuille – hoe denk je die te kunnen ondervangen?

“Over de CDJA besturen van de afgelopen jaren mogen we eigenlijk niet klagen. We groeiden als vereniging, en kwamen vaker in het nieuws en op TV. Ook inhoudelijk voeren we discussie met het CDA, zeker wanneer het gaat over het leenstelsel. Maar, de content van het DB voelt af en toe als een aparte afdeling. De successen van de lokale afdelingen worden weinig gepromoot op de socials. Dat is jammer, want juist in het lokale karakter van onze vereniging schuilt onze kracht. Daarom wil ik me richten op het creëren van content in samenwerking met de lokale afdelingen. Dit vraagt om samenwerking!”

Hoe kunnen we als CDJA binding met de leden behouden in coronatijd?

Het CDJA houdt zich goed in deze crisistijd. Vanuit de afdelingen worden allerlei activiteiten georganiseerd. Ik denk dat er nog nooit zoveel bestuurders en Tweede Kamerleden bij activiteiten waren als nu! Wel denk ik dat veel leden er naar snakken om elkaar weer in levende lijven te zien. Daarom denk ik dat inhoudelijke zaken prima digitaal kunnen werken, maar de digitale borrel slaan we – in de toekomst – misschien even over.

Waar kijk je naar uit als mogelijk aankomend DB’er?

“Ik denk toch het bedenken van content richting de Tweede Kamerverkiezingen. Het lijkt me leuk om te sparren over de content en campagne van het CDJA. Ik wil hiervoor veel mensen benaderen en contacteren over hun ideeën hiervoor. Het vereist ook een stukje planmatig werken, welke content moet wanneer en wie is ervoor verantwoordelijk etc. Het lijkt me leuk om deze uitdaging aan te gaan, en veel te leren over het voeren van een campagne. Als campagnelid bij Lijst VUUR in de Utrechtse universiteitspolitiek heb ik hier al enigszins ervaring mee opgedaan.”

Wat vind jij het allerbelangrijkste aan christendemocratie?

“Eerder noemde ik al de grondslag rentmeesterschap. Maar, wat ik eigenlijk het belangrijkste vind aan christendemocratie is de gewetensvrijheid. Je religie hoef je niet, zoals bij andere politieke partijen, onder stoelen of banken te steken, maar ze vormen juist het ankerpunt van je persoonlijke politiek.  De gewetensvrijheid vergt altijd onderhoud. Dat blijkt onder andere door het felle debat rond artikel 23 van de Grondwet. Ook de noodzaak van beveiliging bij Amsterdamse religieuze instellingen, waar Diederik Boomsma (CDA-fractievoorzitter van de Amsterdamse gemeenteraad, red.) zich hard voor maakt, is daar een goed voorbeeld van. Het CDA moet altijd pal blijven staan voor deze gewetensvrijheid.”

Wie moet de nieuwe CDA lijsttrekker worden, en waarom?

“Ik heb het meest met Wopke Hoekstra. Hij heeft zich als minister van Financiën ontpopt tot een staatsman, die moeilijke keuzes niet schuwt. Ik denk dat hij mensen die normaal nooit het CDA kiezen, kan overtuigen. Uit zijn lezingen spreekt een politicus die met flair een boodschap van verantwoordelijkheid en wederkerigheid kan overbrengen. Ik ben benieuwd hoe het proces tot lijsttrekkerschap gaat verlopen. Ik hoop dat het geen afbreuk doet aan de aankomende campagne van het CDA.”

Authors

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *