Even voorstellen: Niels Honkoop
Sinds het CDJA-najaarscongres in Middelburg in november ben ik jullie politieke aanspreekpunt binnen het Dagelijks Bestuur van het CDJA. Ik ben 27 jaar, raadslid voor het CDA in Gouda en bestuursmedewerker bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn in Den Haag. Wanneer ik daartoe de tijd heb, ga ik het liefst op reis door Oost-Europa. Die regio trekt mij erg aan, omdat ik vind dat het zakelijke en vlotte Nederland veel kan leren van de gastvrijheid van onze oosterburen.

Ik zie het als mijn taak om onze leden zo goed mogelijk te betrekken bij de politieke besluitvorming binnen onze vereniging. De christendemocratie kan vernieuwende ideeën en betrokken jongeren namelijk heel goed gebruiken. Heb je een idee, of wil je politiek iets betekenen, maar weet je niet goed waar te beginnen? Neem dan gerust contact met mij of met een van de werkgroepvoorzitters op. Wij denken graag met je mee!

Niels Honkoop – bestuurslid Politiek & Internationaal – n.honkoop@cdja.nl – 0616229571
Arne de Kruijf – Werkgroep Buitenlandse Zaken & Defensie – bzd@cdja.nl
Noah Brok – Werkgroep Justitie & Binnenlands Bestuur – jbb@cdja.nl
Dirk Otten – Werkgroep Duurzaamheid, Natuur & Landbouw – dnl@cdja.nl
Emma den Uijl – Werkgroep Onderwijs, Cultuur & Wetenschap – ocw@cdja.nl
Thomas Bel – Werkgroep Digitalisering & Infrastructuur – di@cdja.nl
Leroy van de Ven – Werkgroep Volksgezondheid, Welzijn & Sport – vws@cdja.nl
Nils Verheuvel (waarnemend) – Werkgroep Sociale zaken, Economie & Financiën – sef@cdja.nl
Hugo Westerlaken – Werkgroep Europa – europa@cdja.nl

Regiovisie
Op het najaarscongres in november heeft de ALV een resolutie aangenomen die bepaalt dat het CDJA een regiovisie moet opstellen. In deze visie wordt uitgewerkt hoe wij aankijken tegen de verhouding tussen de stad en het platteland, welke voorzieningen nodig zijn om rurale gebieden aantrekkelijk en leefbaar te houden en welke bestuurlijke werkwijze tegemoet komt aan de wensen van regio’s. Aangezien iedere regio zijn eigen sociale, economische en culturele eigenschappen heeft, is het nodig om zo veel mogelijk inzichten te verzamelen voordat een goede regiovisie geschreven kan worden. Jullie kunnen mij hierbij helpen. Wil jij meedenken over de CDJA-regiovisie? Neem dan contact met me op via n.honkoop@cdja.nl.

PJO-Parlement 2020
Op 5 en 6 maart vond het jaarlijkse PJO-Parlement weer plaats in het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag. Een team CDJA’ers trok ten strijde tegen jongeren van negen andere politieke jongerenorganisaties over thema’s als emancipatie, buitenlandse zaken en duurzaamheid. Wij namen deel aan twee van de vier coalities, leverden twee commissievoorzitters en hielden vlammende betogen achter het spreekgestoelte van de Tweede Kamer. Het waren twee bevlogen en leerzame dagen in Den Haag!

Jong BSV
Het CDA is de partij met de meeste gekozen jongeren van Nederland in gemeenteraden. Hier zijn wij bijzonder trots op! Dit jaar beginnen wij in samenwerking met de Bestuurdersvereniging van het CDA met het opstarten van een netwerk van jonge CDA-raadsleden, -wethouders en -statenleden. Het is als beginnend politicus altijd fijn om met leeftijdsgenoten te sparren over lokale politieke onderwerpen. Heb jij suggesties over relevante lokale thema’s? Laat het mij weten via n.honkoop@cdja.nl.


Vliegpact
In samenwerking met zes andere politieke jongerenorganisaties is de afgelopen maanden hard gewerkt aan het opstellen van een nieuw vliegpact. In dit pact roepen wij onze moederpartijen op om vergaande maatregelen te nemen die moeten leiden tot een infrastructuur die duurzaam reizen door Europa haalbaar maakt. Wij zijn niet tegen vliegen op zich, maar bepleiten door innovatie en het aanbieden van duurzame alternatieven, de uitstoot van het vliegverkeer drastisch omlaag te brengen. Dit pact is tot stand gekomen uit overleg tussen de JD, JS, DWARS, Perspectief, PINK, SGPJ en CDJA.

SCHIPHOL – Met enige vertraging is dinsdagmiddag het vliegtuig uit Rio de Janeiro met daarin de leden van TeamNL, de sporters, de coaches en de verzorgers van de Nederlandse delegatie op de Olympische Spelen in Brazilië, op Schiphol geland. De sporters liepen over een oranje loper tussen applaudiserende KLM-stewardessen door naar gereedstaande bussen, die hen naar de huldiging bij de RAI brachten. Foto: Bij aankomst op het platform werd de half in oranje gespoten Boeing 777 van de KLM verwelkomd door de brandweer met een ereboog van water, Ferry Weertman zwaaide even eerder met de Nederlandse vlag vanuit de cockpit. COPYRIGHT DIRK HOL

Politiek programma

Onder voorzitterschap van Robert Klaassen is in november een nieuw politiek programma vastgesteld, dat voor het CDJA de politieke doelen voor de komende tijd uiteenzet. Het politiek programma is te vinden onder deze link.

Aangenomen resoluties
Algemene Ledenvergadering:

 • Onderwijs
 • Behoedzaamheid Chinese studenten
 • Bestrijding zorgcowboys
 • Ja/ja-sticker voor reclamedrukwerk
 • Leefbaarheid in de regio (waaruit de regiovisie zal voortvloeien)
 • TREKKER
 • Trots op de Bossche Bol

Algemeen Bestuur:

 • Pillenfeest organiseren? Straf incasseren
 • Sporters zonder LOOT-status (voor mantelzorgers)
 • Marinier hier (over de marinierskazerne in Vlissingen)
 • Verlenging opening kerncentrale
 • Borsele 2, 3 en 4

Overig nieuws

 • In december is Thomas Bel aangetreden als voorzitter van de Werkgroep Digitalisering & Infrastructuur (DI);
 • In januari is Leroy van de Ven aangetreden als voorzitter van de Werkgroep Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS);
 • In maart zijn Diederick van Wijk en Peter Buiting herbenoemd voor nog een termijn om het Internationaal Secretariaat te bemannen;
 • Vanaf maart zal Nils Verheuvel de positie van voorzitter van de Werkgroep Sociaal-Economische Zaken en Financiën (SEF) waarnemen.

Onze inzet voor het CDA-verkiezingsprogramma
Uiteraard gaan wij ons als jongeren intensief tegen het verkiezingsprogramma van het CDA aan bemoeien. Hiertoe hebben wij een stuk geschreven met punten waar deze wat ons betreft op zijn minst aan moet voldoen. De komende tijd zullen wij hiertoe geregeld de media opzoeken. Ook vragen wij jullie om ons goed in de gaten te houden en ons daarbij te helpen. Samen kunnen we namelijk meer impact maken!

Authors

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *