Sinds de vorige politieke update in mei is er op inhoudelijk terrein weer een hele hoop gebeurd in onze vereniging. Daarom zal ik geen lange inleiding geven, maar meteen overgaan op een overzicht van wat we in de afgelopen tijd hebben gedaan!

Aangenomen standpunten 

Op het voorjaarscongres op 10 en 11 mei in Den Haag zijn de volgende stukken aangenomen door de Algemene Ledenvergadering:

  • Resolutie Bouwen aan jeugdzorg die we door willen geven (CDJA Overijssel c.s.)

In deze resolutie wordt aandacht gevraagd voor de staat van de jeugdzorg in ons land. Voor het CDJA is het van belang dat de problematiek rondom de jeugdzorg door onder meer de decentralisatie binnen het sociaal domein effectief wordt aangepakt. Het CDJA verzoekt dan ook de regering om bezuinigingen te herzien en waar nodig structurele hervormingen door te voeren voor een toegankelijke en waardige jeugdzorg.

  • Resolutie #Doeslief (CDJA Overijssel c.s.)

Deze resolutie gaat over de fatsoensnormen in de Tweede Kamer. De laatste tijd worden de grenzen wat betreft fatsoen door vele politici uitdrukkelijk opgezocht of overschreden. Volgens het CDJA is dit niet de bedoeling – volksvertegenwoordigers moeten zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie en moeten zich daarnaar gedragen!

  • Resolutie Kapsalon (CDJA Rotterdam c.s.)

In deze ludieke resolutie wordt gevraagd om een herwaardering van een uniek 21ste-eeuws stukje erfgoed: de Rotterdamse kapsalon.

  • Grondslagenrapport

Dit voorjaarscongres namen wij ook het nieuwe grondslagenrapport aan, waarin wordt beschreven wat de betekenis is van de vier christendemocratische kernwaarden solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en rentmeesterschap voor ons als politieke jongerenvereniging. Het rapport zal binnenkort ook op papier te verkrijgen zijn. Wil jij ook een exemplaar? Houd dan onze website in de gaten!

In het Algemeen Bestuur is voor de zomer de volgende resolutie aangenomen:

  • Resolutie Oekraïne (Werkgroep BZD)

Deze resolutie is een update van eerdere aangenomen standpunten over de kwestie-Oekraïne en roept onder meer op tot het handhaven van sancties tegen Rusland en het voorkomen van verdere escalatie in het conflict. Daarnaast vindt het CDJA dat Nederland hulp en expertise moet blijven bieden aan Oekraïne op defensiegebied.

PJO-Parlement 2019

Op 27 en 28 juni namen wij met een mooie fractie deel aan het PJO-Parlement, een onderhandel- en debatsimulatie georganiseerd in en rond de Tweede Kamer, in samenwerking met alle politieke jongerenorganisaties in Nederland. Onze fractie was enthousiast en fanatiek en wist al snel belangrijke posities te verwerven en standpunten veilig te stellen. Met een mooie centrumrechtse samenwerking van JOVD, JFVD, SGPJ, PerspectieF en CDJA wisten wij een voor het CDJA mooi coalitieakkoord vast te stellen. We kijken terug op twee gezellige en leerzame dagen!

Werkgroepen en politiek programma

Gedurende mijn termijn heb ik dankzij de inzet van onze werkgroepvoorzitters een gestage toename gezien van het aantal bezoekers aan de werkgroepenavonden. Op de werkgroepenavond van 25 september mochten we zelfs veertig man verwelkomen. Wat een fantastische opkomst, de werkgroepen bruisen!

Op het moment van schrijven werkt de Politieke Commissie hard aan de totstandkoming van het nieuwe politiek programma. Met dit programma geven wij een nieuwe, geactualiseerde invulling aan onze politieke standpunten en hopen wij een gerichte bijdrage te leveren aan de totstandkoming van het verkiezingsprogramma van het CDA richting de Tweede Kamerverkiezingen. In de loop van oktober zal het politiek programma op het online platform ter inzage liggen, zodat jullie suggesties kunnen doen voor aanpassingen of toevoegingen. Op het CDJA-congres van 22 en 23 november a.s. in Middelburg zal het politiek programma uitgebreid worden besproken en door de Algemene Ledenvergadering worden vastgesteld.

Vanwege de inzet en tijd die het herschrijven van het politieke programma vraagt zijn er in de afgelopen tijd minder resoluties vanuit de PC besproken in het Algemeen Bestuur. Via deze weg doe ik een oproep aan de afdelingen om in het AB en ook op het najaarscongres met resoluties te komen. Uiteindelijk draait de vereniging om de politieke inhoud, dus laat je horen!

Verslag YEPP Council Valencia

Terwijl het normaal door zonovergoten Valencia werd geteisterd door zware regenval met zelfs overstromingen tot gevolg, ging de Council van de Young European People’s Party (YEPP) gewoon door. Het thema A youth vision for a competitive Europe maakte de gemoederen net zo onstuimig als het weer. Resoluties over samenwerking met China, pijpleidingen naar Rusland, het verstevigen van de interne markt en de conflicten in Hong Kong zorgde voor veel debat en interessante gesprekken. De debatten werden afgewisseld door lezingen en paneldiscussies. Zo vertelde bijvoorbeeld Pablo Casado, de partijleider van Partido Popular, dat het de christendemocraten en conservatieven zijn die Europa hebben opgebouwd en dat we nu niet naar andere partijen moeten kijken om Europa door deze roerige tijden te leiden. We kijken terug op een goede YEPP Council waarbij we een stevig CDJA-stempel hebben kunnen drukken op de uitkomsten. Wil je meer weten over het internationale werk? Mail dan naar: d.vanwijk@cdja.nl!

Overig nieuws

  • In juni hebben Giel Wind (JBB) en Mart de Koning (OCW) afscheid genomen als werkgroepvoorzitter. Hun posten zijn respectievelijk overgenomen door Noah Brok en Emma den Uijl. Daarnaast heeft Jeroen Boersma onlangs ook afscheid genomen als werkgroepvoorzitter (SEF). Giel, Mart en Jeroen, ontzettend bedankt voor jullie inzet in de afgelopen tijd – Noah en Emma, heel veel succes met jullie nieuwe taak!
  • Op het moment van schrijven staan er twee vacatures open binnen de werkgroepen, namelijk voor de werkgroepvoorzitter SEF en de werkgroepvoorzitter VWS. Ben je geïnteresseerd in deze functie en/of heb je hier vragen over? Laat het mij dan weten via r.klaassen@cdja.nl!
  • Zoals de meesten van jullie inmiddels wel hebben gehoord neem ik op 23 november afscheid als Dagelijks Bestuurslid Politiek en Internationaal. Na ruim vier jaar actief CDJA-lidmaatschap vind ik het tijd voor een nieuwe stap. In het afgelopen jaar heb ik met heel veel plezier en toewijding deze schitterende functie vervuld. Ik heb gezien hoe wij samen met de leden nieuwe impulsen mochten geven aan de inhoudelijke discussie in onze vereniging en ben trots op de resultaten die we hebben bereikt! Ik hoop jullie op 23 november te zien en kijk anders uit naar de periode daarna – ik blijf immers gewoon langskomen op congressen en activiteiten. Via deze weg wil ik jullie in ieder geval ontzettend bedanken voor jullie steun en inzet in het afgelopen jaar!

Wil je je aansluiten bij een van de werkgroepen? Kom langs op de werkgroepenavonden van 23 oktober of 27 november in de Jacobikerk in Utrecht of stuur mij een mail via r.klaassen@cdja.nl!

Authors