In de vorige politieke update schreef ik dat wij als CDJA in een periode van slechts drie maanden (november – februari) veertien resoluties aangenomen hebben. In de afgelopen twee maanden (maart – april) is er in vergelijking met de maanden daarvoor slechts een klein aantal – twee – resoluties aangenomen door het Algemeen Bestuur. Dat wil echter niet zeggen dat de werkgroepen niet druk bezig zijn! Er liggen heel wat conceptresoluties op de planken die tijdens de werkgroepenavonden worden besproken of al besproken zijn. Bovendien worden conceptresoluties sinds afgelopen maand zoveel mogelijk op het online platform op de website van het CDJA geplaatst. Hier kun je resoluties ‘liken’ en ‘disliken’ en van opmerkingen voorzien, die de werkgroepen zullen meenemen in het verdere opstellen van de resoluties. Op deze manier kunnen leden die niet zo gauw de tijd of mogelijkheid hebben naar de werkgroepenavonden te komen ook deelnemen aan de politiek-inhoudelijke discussie tijdens het opstellen van resoluties. Doe dus mee en laat je mening horen! 

Daarnaast vond op 10 en 11 mei het CDJA-congres plaats. Op dit congres werd onder meer het nieuwe grondslagenrapport van het CDJA voorgelegd aan en vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. In het grondslagenrapport staat beschreven wat nou de eigenlijke uitgangspunten zijn van het CDJA. Aan de hand van de vier kernwaarden solidariteit, rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid en publieke gerechtigheid wordt uitgelegd hoe wij als CDJA politieke onderwerpen willen benaderen. In een volgende Interruptie zal het grondslagenrapport uitgebreider aan bod komen. Op het CDJA-congres zijn ook weer een aantal resoluties van afdelingen aangenomen.

Aangenomen standpunten 

In de maanden februari en maart zijn de volgende resoluties door het Algemeen Bestuur aangenomen: 

  • Resolutie integrale en regionale cultuurversterking (OCW):

De afgelopen jaren is er veel bezuinigd op kunst en cultuur. De Raad van Cultuur en de Sociaaleconomische Raad (SER) concludeerden onlangs dat daardoor de cultuursector is verschraald en uitgehold. De Raad van Cultuur heeft daarom een voorstel gedaan om op regionaal niveau versterkingen van de cultuursector te bewerkstelligen, met name als het gaat om subsidies. Als CDJA staan wij hierachter. Tegelijkertijd zien wij dat veel subsidieregelingen van gemeenten niet op elkaar zijn afgestemd. Hierdoor kunnen culturele initiatieven op lokaal en regionaal niveau niet altijd goed van de grond komen. Daarom spreken wij in deze resolutie uit dat deze subsidies goed op elkaar moeten zijn afgestemd en dat er meer oog moet zijn voor de rol die cultuur heeft in de bredere maatschappij. 

  • Resolutie versterking culturele infrastructuur (OCW):

In het verlengde van bovenstaande resolutie pleit het CDJA voor meer investeringen op regionaal en lokaal niveau in de culturele sector. Het is op dit moment echter niet goed duidelijk hoeveel investeringen het vergt om een goede culturele basisinfrastructuur te creëren. Onder die basisinfrastructuur verstaan wij onder meer cultuurcentra en –podia, organisatiemogelijkheden voor voorstellingen, amateurkunst, toegankelijkheid voor de jeugd enzovoort. Wij pleiten in deze resolutie voor een onderzoek naar de culturele behoeften per regio en voor overheidsinvesteringen op basis van de behoeften die uit dat onderzoek naar voren zijn gekomen.  

Overig nieuws 

  • Er zijn op dit moment vijf vacatures binnen de werkgroepen, te weten de vacatures voor werkgroepvoorzitter Europa, werkgroepvoorzitter OCW, werkgroepvoorzitter JBB, werkgroepvoorzitter DNL en werkgroepvoorzitter VWS. Deze zijn inclusief een functieomschrijving op de website van het CDJA te vinden. Interesse? Vragen en sollicitaties kunnen per mail gestuurd worden naar politiek@cdja.nl. Sollicitaties moeten binnen zijn vóór maandag 27 mei. Hierna word je benaderd voor een sollicitatiegesprek en wordt je eventueel als kandidaat voorgedragen aan het Algemeen Bestuur op 19 juni 2019. 
  • In de AB-vergadering van 13 maart is Diederick van Wijk verkozen tot de nieuwe internationaal secretaris van het CDJA en werd Peter Buiting herkozen als adjunct internationaal secretaris. Diederick en Peter, van harte gefeliciteerd met jullie (her)verkiezing en veel succes in de komende periode! Voor vragen over het internationaal werk van het CDJA kun je mailen naar d.vanwijk@cdja.nlof ais@cdja.nl
  • Tegelijkertijd nemen wij afscheid van onze oud-internationaal secretaris Carlo de Witte. Als internationaal secretaris heeft hij met overtuiging onze vereniging vertegenwoordigd in het YEPP. Carlo, ontzettend bedankt voor jouw inzet in het afgelopen jaar! 
  • Op 27 en 28 juni vindt het jaarlijkse PJO-parlement plaats. Voor vragen over deelname kun je zoeken naar het Facebookevenement of een mail sturen naar politiek@cdja.nl. Er zijn nog zo’n acht plaatsen beschikbaar, dus meld je snel aan als je mee wilt doen!

Heb je vragen over de werkgroepen of wil je je misschien bij de werkgroepen aansluiten? Stuur mij dan een mail via politiek@cdja.nl

Authors