Interview voorzitterskandidaat: Hielke Onnink

Interview

We spreken met Hielke op een zonnige februarimiddag langs de grachten van Leiden. Hij is die dag afgereisd naar de Sleutelstad vanwege de activiteit van CDJA Leiden met Elco Brinkman, maar heeft eerst tijd gemaakt voor een interview met Interruptie. Hielke, gekleed in een vrolijk overhemd en nette broek, komt het hele interview ontspannen over, zoals veel leden hem kennen. We beginnen met een kennisvraagje aan hem.

Lotte was de tweede vrouwelijke voorzitter van het CDJA, wie was de eerste?

‘Ik leefde in de veronderstelling dat Lotte de eerste vrouwelijke voorzitter was. Maar ze is dus de tweede?’

Ja, Loek Schueler was de eerste. Wil je een herkansing?

‘Ja, doe er nog eens eentje.’

Noem drie oud-voorzitters van het CDJA. Julius Terpstra en Ard Warnink tellen niet bij deze vraag.

‘Jack de Vries, Ad Koppejan, Arrie Vis. ‘

Hielke werd geboren in Hardenberg en heeft familiewortels in de Achterhoek. Voor zijn studie juridische bestuurskunde vertrok Hielke naar Groningen. Daar was hij actief voor zijn studievereniging en deed hij bestuurservaring op als secretaris en vicevoorzitter. ‘Ik ben op mijn 16e begonnen bij CDA Hardenberg. Ik heb meegedraaid met de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 en mocht aanschuiven bij fractievergaderingen. Ook heb ik veel vrijwilligerswerk voor de afdeling gedaan. In Groningen werd ik actief bij het CDJA en toen de functie van AB’er vrijkwam ben ik dat gaan doen.’ Op de ALV werd Hielke met 0 tegenstemmen verkozen, een zeer knappe prestatie. Momenteel heeft Hielke bijna zijn bachelor gehaald en werkt hij als beleidsmedewerker voor de gemeenteraad van Westerkwartier.

Stel nou dat er geen CDJA was geweest. Bij welke politieke jongerenorganisatie (PJO) was je dan lid geworden?

‘Dan had ik meer vrijwilligerswerk gedaan omdat ik dat ontzettend mooi vind om te doen. Het is heel belangrijk en mooi om jezelf onvoorwaardelijk voor een ander in te zetten. Momenteel kom ik helaas weinig aan vrijwilligerswerk toe door werk, studie en CDJA, maar als ik meer tijd zou hebben, had ik dat gedaan. Als er geen CDJA was, was ik zeker niet lid geworden bij een andere PJO.’

Is dat niet het ontwijken van de vraag?

‘Nee, dat is een oprecht antwoord. Als het CDA niet zou bestaan was ik een zwevende kiezer tussen de klassieke middenpartijen. Ik ben een man van het midden en dan zou ik meer gaan stemmen op thema’s. Bij de ene verkiezingen spreekt een thema je meer aan dan bij andere verkiezingen.’

Ik ben een man van het midden

En wat is een thema van een andere partij momenteel dat je erg aanspreekt?

‘Poeh…’ Hielke denkt even na. ‘Maar straks plakken we het stempel dat ik als ik geen CDJA’er was geweest, bijvoorbeeld PvdA’er was geweest.’

Nee, maar er kan wel een thema zijn van een partij nu waarbij je, ook al ben je CDA’er, denkt: goed punt, daar zou het CDA ook wel wat meer mee mogen doen.

‘Ik vind de slogan over ‘zeker zijn’ van de PvdA heel sterk. Je ziet vooruitgang tussen generaties, maar gaan wij het ook beter krijgen dan onze ouders en onze kinderen beter dan wij? Dat is iets dat momenteel op het spel staat.’

Moet het CDJA daar meer aandacht voor vragen?

‘Ik kan zelf heel veel willen, maar alle organen moeten samen tot gedragen standpunten en thema’s komen. We maken ons al hard voor belangrijke onderwerpen voor onze generatie, zoals de resolutie die we onlangs aannamen over pensioenen, of het punt van het terugbrengen van de basisbeurs.’

Doorslaggevend moment voor Hielke om te solliciteren voor de functie van voorzitter was de uitslagenavond van de herindelingsverkiezingen. ‘In die campagne hebben we in Groningen een grote groep CDJA’ers bij elkaar gekregen en een ontzettend professionele campagne gevoerd. Dan ben je van 3 naar 2 zetels gegaan en dan zie je al die jonge gasten waarmee je campagne hebt gevoerd, waarvan sommigen heel verdrietig zijn. Toen dacht ik: als ik me als voorzitter kan inzetten voor de mensen die zo hard voor onze club lopen, zodat onze generatie fan wordt van het CDJA, dan doe ik dat graag.’

Het politieke hart van Nederland, en ook dat van het CDA en het CDJA, is Den Haag. Dat is niet echt in de buurt van Groningen, waar Hielke woont. Zelf ziet Hielke dat niet als een probleem. ‘Ik zou graag Daniël Lohues quoten uit zijn nummer ‘Hier kom ik weg’: “insgelijks als je het ziet van deze kant”. Oftewel, andersom is het ook ver weg. Een voorzitter is er voor alle afdelingen. Ik ga het hele land door, dus ook in Limburg en in Zeeland zal ik er zijn. Het voordeel van in Groningen wonen is dat je eraan went en leert om lang te reizen. En er zijn meerdere mensen in Den Haag en Utrecht die me slaapplekken hebben aangeboden, dus ik heb onderdak als het nodig is. We moeten ook niet vergeten dat het CDA 8 jaar een partijvoorzitter had uit Groningen. En die deed het volgens mij ook best goed.’

Ik ga het hele land door, ook in Limburg en Zeeland zal ik er zijn

Het CDJA beperkt zich niet alleen tot Nederland, maar werkt ook samen met gelieerde politieke jongerenorganisaties in de organisatie Youth of the European Parliament (YEPP). Hierin zitten andere Europese christendemocratische, conservatieve en centrum-rechtse politieke jongerenorganisaties die zijn gelieerd aan de Europese Volkspartij (EVP). Hielke: ‘ik vind het YEPP momenteel ontzettend interessant en dat komt omdat ook de EVP steeds meer echt een politieke partij wordt. De vraag is, kan het YEPP straks dezelfde relatie krijgen tot EVP als het CDJA heeft tot het CDA? Zo kijk ik momenteel naar het YEPP.’

Moet het CDJA een voortrekkersrol nemen om te zorgen dat YEPP serieuzer wordt genomen binnen de EVP?

‘Ik denk, als het YEPP die rol niet heeft en slechts een kidsclub is waar we met elkaar debatteren en er niks met de bedachte standpunten gebeurt in de EVP, wat is dan de toegevoegde waarde?’

Is dat een pleidooi voor een YEPPxit?

‘Nee, laten we daar ook even wegblijven, want de voorzitter bepaalt dat niet. Het is een hele populistische gedachte binnen onze vereniging om tegen het YEPP te zijn. We moeten er positief, maar kritisch naar kijken.’

Hielke heeft veel ervaring in verschillende organisaties, maar is geen lid van het Dagelijks Bestuur van het CDJA geweest. Zelf ziet hij dat niet als een gemis. ‘Ik denk dat het ontzettend verfrissend kan zijn om niet 2 jaar in het DB gezeten te hebben. Stel dat ik hiervoor een jaar DB’er was geweest, dan had ik niet bij mijn studievereniging ervaring opgedaan en geen professionele baan gehad. Die ervaring had ik dan in moeten ruilen voor DB-ervaring. Maar ook die andere ervaring is waardevol.’

Wat als er in de toekomst weer bezuinigd moet gaan worden, waar gaan we dat op doen?

‘Dit is echt een “wat als” vraag en ik zou er het liefst een beetje afstand van houden. Maar ik vind wel, en dat is 1 van mijn punten in mijn campagne, dat we meer draagvlak moeten hebben voor belangrijke beslissingen.’

Zoals de digitalisering van Interruptie?

‘Zoals de digitalisering van Interruptie, dus als we helaas nog een bezuinigingsronde moeten presenteren, dan is het de taak dat we in de vereniging breed de afweging maken waar we stabiel kunnen bezuinigen.’

De kaasschaafmethode?

‘De kaasschaafmethode getuigt niet van goed rentmeesterschap. Wat je zou willen is dat je penningmeester een aantal mogelijkheden naast elkaar zet zodat je dat kan bespreken met het AB en samen kan kijken wat je belangrijk of minder belangrijk vindt. Die prioriteiten moet je samen vinden.’


De kaasschaafmethode getuigt niet van goed rentmeesterschap

Maar wat zijn jouw prioriteiten?

‘Ik wil echt wegblijven van mijn eigen mening, want samen gaan we dan de goede bezuinigingsposten vinden, maar bezuinigingen op afdelingen krijgt van mij een veto.’

Hielke wil aan de slag gaan vanuit een bepaald DNA: kernwaarden van waaruit hij de vereniging wil verbeteren. Die kernwaarden zijn Dichtbij, Nuchter, Ambitieus. ‘Dichtbij houdt in dat je met landelijke activiteiten het land in gaat, dat je meer samenwerkt met afdelingen, maar ook op zoek gaat naar een manier om inactieve leden meer te betrekken. Het wordt tijd om te bouwen aan een sociaal intranet. Een soort Facebook waar mensen zelf hun CV en telefoonnummer op kunnen zetten en waar je ook als bijvoorbeeld HRM-commissie snel mensen kan vinden voor belangrijke projecten. Mensen die diep in de provincie wonen wil je ook betrekken, ik snap dat die niet overal heen kunnen reizen. Zo kunnen ze ook zien dat er iets met hun mening gebeurt.’

Het online platform werd ontwikkeld vanuit hetzelfde idee.

‘Het online platform is nog niet geslaagd. Daar gaan we iets aan doen, daar zitten uitdagingen in. Het CDA ziet dat ook, dus als we daar de samenwerking kunnen vinden zou ik dat heel mooi vinden.’

Hielke zijn tweede kernwaarde is nuchter. ‘CDA’ers zijn nuchter, ze laten zich niet zo snel gek maken en dat moeten we vasthouden in hoe we met elkaar omgaan. We geven ruimte aan initiatieven die van onderop komen. CDJA <18 is een goed voorbeeld daarvan, #PSvergeethetniet vind ik ook heel tof. Ook het noorderblokcongres, een congres van de drie noordelijke afdelingen, is iets dat niet binnen de juiste lijntjes past, maar de mogelijkheid moet er wel zijn. Nuchter betekent ook dat we opener kunnen zijn met elkaar. We geven niet alleen een stem aan jongeren, maar zijn ook de stem van onze jongeren. Dus meer debat op het congres en digitaal, maar ook meer ruimte voor resoluties. Het resolutieproces is ook iets wat veranderd mag worden. Wat we nu zien is dat een werkgroep een resolutie maakt. Die moet dan door de werkgroep, dan door de PC (Politieke Commissie, vergadering van werkgroepvoorzitters, Internationaal Secretariaat en DB’er Politiek & Internationaal, red.), door het DB en door het AB. Het zijn dus een hoop stappen voordat je iets terugziet, dat is veel werk voordat je weet of het gewaardeerd wordt. Maar daarin kan je als DB en als AB een stap terug doen en de mensen die lang hebben gediscussieerd en nagedacht ruimte geven.’ Hielke bestelt nog een koffie. ‘Derde punt, dat gaat ook over openheid en nuchter zijn, is dat de besluitenlijst van de DB-vergadering en de notulen van de AB-vergadering online kunnen worden geplaatst. Daar lijkt het me tijd voor, om te zeggen wat we doen en te doen wat we zeggen. Als we zeggen waar we mee bezig zijn, kunnen mensen meedenken, adviseren en eerder aan de bel trekken. Zodat men niet opeens geconfronteerd wordt met een nieuwe huisstijl of de afschaffing van Interruptie.’

De laatste letter, de A, staat voor ambitieus. ‘Dat gaat niet om persoonlijke ambities, maar ik geloof écht dat we het in ons hebben, dat het CDA weer de grootste kan worden. Daar moeten we echt veel voor doen, maar dat kan. Ik wil werk maken van de CDJA academie om talent te ontwikkelen en te ontdekken. Een ander heel belangrijk punt: we hebben veel jonge raadsleden, maar we zien daar weinig van bij het CDJA. Ik heb hier vrij lang over gesproken met Marc Smellink en Jasper John, twee jonge raadsleden, die willen een start initiëren van een jong-BSV (Bestuurdersvereniging, platform van alle volksvertegenwoordigers en bestuurders van het CDA, red.). Het is heel belangrijk om jonge raadsleden in contact te brengen. Het CDJA heeft daarin een faciliterende rol.’ De serveerster komt de bestelling brengen.

Gevraagd naar welke dingen Hielke de leden nog mee wil geven in hun keuze voor een voorzitterskandidaat, noemt hij drie dingen. ‘Met mij weet je zeker dat we de volgende drie dingen voor elkaar krijgen:

Ten eerste: ik kan een stem geven aan jongeren, maar ook een stem voor jongeren zijn. Ik kan luisteren, ruimte geven aan meningen en heb debatervaring. Als tweede denk ik dat ik het in me heb me om mensen te laten groeien en een vereniging zo in te richten dat mensen kunnen groeien. Als laatste gaan we Rutger Ploum aan zijn beloftes houden, bij dezen reik ik ook mijn hand uit om samen te werken. Zijn beloftes van meer jongeren op de lijst, meer jongeren in de politiek en de jongerenacademie, daar gaan we hem aan houden.’

Hoe zie je die samenwerking met Rutger Ploum voor je?

‘Ik heb alle vertrouwen in Rutger. Naar mij verteld is het een ontzettend aardige man en hij wil ontzettend veel doen met jongeren. Ik hoop veel met het CDA te kunnen optrekken en tegelijkertijd wanneer nodig het CDA scherp te houden op christendemocratische visie.

In welke visie wijkt jouw visie misschien af van de huidige koers?

‘Dat vind ik een moeilijke vraag. Ik ben echt een man van het midden. In mijn visie is onze verantwoordelijkheid het verkondigen en vertegenwoordigen van de standpunten van onze leden. Maar ik ben een man van het midden, ik ben niet progressief en niet conservatief. We behouden wat goed is en verbeteren wat beter kan. Dries van Agt zei al in het begin: we buigen niet naar links en we buigen niet naar rechts’.

Dries van Agt stemt nu zelf GroenLinks.

De kerkklok slaat. ‘Haha, hij is zelf wel een beetje gebogen, maar dat mag ook in onze partij. We zijn brede volkspartij en daar zijn we trots op, maar we eindigen in het midden. Van Agt zei het toen zo, later noemden we het “het radicale midden” of het moedige midden en dat is ook vandaag de dag de positie waar we thuis horen. Wij horen als partij van de verbinding in het midden thuis.’

Vanaf 5 april kunnen de leden van het CDJA hun nieuwe voorzitter kiezen. De twee kandidaten zijn Hielke Onnink en Job van den Broek. Voor meer info, zie cdja.nl.

Check hieronder Hielke zijn kanalen!

https://www.stemhielke.nl/

https://www.facebook.com/hielkeonnink

https://www.instagram.com/hielkeonnink/

https://www.linkedin.com/in/hielkeonnink/