Interview voorzitterskandidaat: Job van den Broek

Interview

We spreken Job in zijn thuisstad Utrecht, tijdens de maandelijkse werkgroepenavond van het CDJA. Job is zojuist teruggekomen uit zijn vorige thuisstad Middelburg voor een lezing van oud-premier Balkenende, maar komt allesbehalve vermoeid over. Gekleed in lichtblauw hemd en spijkerbroek staat hij ons te woord. Job krijgt een kennisvraag om mee te beginnen.

Lotte was de tweede vrouwelijke voorzitter van het CDJA. Wie was de eerste?

‘Poeh, er was er al eerder een ja. Ik zou haar naam eigenlijk niet weten.’

Loek Schueler. Herkansing: noem drie oud-voorzitters. Julius Terpstra en Ard Warnink tellen niet mee bij deze vraag.

‘Arrie Vis, Jack de Vries, Ferdinand Koppejan (oud-politiek verslaggever Omroep Zeeland, red.). Nee, die andere Koppejan, Ad Koppejan.’

Job is 21 jaar en geboren en getogen in Den Bosch. Hij deed een bachelor Liberal Arts and Sciences aan het University College Roosevelt in Middelburg. Daar richtte hij de eerste studentenroeivereniging op en raakte hij betrokken bij het CDJA en het CDA. Hij was fractiemedewerker van het CDA in Middelburg en was voorzitter van en AB’er namens de Zeeuwse afdeling van het CDJA. Momenteel doet Job een master in Utrecht. Ook heeft Job veel jaren vrijwilligerswerk gedaan in Den Bosch als gids in museum De Bouwloods en de Sint-Jans kathedraal. In mei 2018 werd hij DB’er HRM & Afdelingen. Job: ‘dat vind ik echt een prachtige functie die goed bij me past.’

Waarom past die functie goed bij je?

‘Dat is het deel van de vereniging wat ik het meest interessant vind. Het interne management met de leden en de afdelingen, een beetje hetzelfde als ik bij de roeivereniging heb gedaan. Het contact met de afdelingen is ook goed. Ik doe eens in de 4 à 5 maanden een belrondje langs de afdelingen. Vroeger deed Lotte als voorzitter dat, nu doe ik dat. Daarnaast ga ik bij zoveel mogelijk afdelingen langs. Soms bel ik ook een afdelingsvoorzitter en vraag ik of het goed is of ik langs kom bij een bestuursvergadering. Gelukkig vinden ze dat altijd goed.’

Als je voorzitter wordt, blijf jij dat belrondje dan doen?

‘Ja, dat wel, dat vind ik belangrijk om te doen. Zo blijf je op de hoogte van wat er speelt binnen afdelingen en waar ze mee bezig zijn. Als voorzitter zou ik dat af en toe doen, maar ook de DB’er HRM & Afdelingen moet dat doen. Beiden moeten echt met beide benen in de vereniging staan.’

Het belrondje langs de afdelingen blijf ik doen als voorzitter

Van jongs af aan had Job al politieke interesse. Bij de Kamerverkiezingen van 2010 begon hij zich me er steeds meer in te verdiepen, maar voelde hij zich nog niet echt thuis bij één partij. Zo begon hij zijn ideologische zoektocht. In zijn sollicitatiebrief voor het AB-schap, drie jaar geleden, benoemde hij dat zijn vrienden hem vaak christelijk-reactionair noemen. Job: ‘mijn vrienden zijn vrij progressief, dus zij noemen mij christelijk-reactionair omdat ik wat gematigder ben. Met een knipoog heb ik dat dus in mijn brief gezet, maar ik zou mezelf niet direct reactionair noemen.’ De SGP heeft Job dan ook nooit overwogen wegens hun standpunten over bijvoorbeeld vrouwen en homoseksualiteit. Job zit in het midden, naar eigen zeggen. ‘Soms ben ik links, soms rechts, afhankelijk van de kwestie. Ik denk dat ik economisch misschien iets linkser ben en cultureel wat rechtser.’

Wil je het CDJA ook die koers laten varen?

‘Als voorzitter is het niet helemaal je taak om de ideologische koers te bepalen. Tuurlijk geef je er een eigen tintje aan, dus vanuit de praktische punten zal ik mijn stempel zetten. Belangrijkste punt daarbij is de ‘stressgeneratie’. De huidige generatie jongeren zit in de knel om talloze redenen, dus daar zou ik eerder mijn accent leggen dan op de grote ideologische punten. Het gaat erom wat we voor jongeren kunnen betekenen. Natuurlijk moeten we ook focussen op de politieke inhoud. De taak van het CDJA bij het CDA is wat dat betreft altijd dubbel: we moeten de belangen van jongeren representeren en het CDA af en toe ideologisch corrigeren, maar tegelijkertijd blijven we naast CDJA’ers ook CDA’ers: het is niet in ons belang het CDA te beschadigen.’

Doen we dat ideologisch corrigeren te vaak?

‘Nee, dat doen we meestal op en rond de CDA-congressen, 2 keer per jaar, en dat is genoeg. We gaan het CDA prikkelen, en prikken als het nodig is. Bijvoorbeeld met die rente op de studiefinanciering, mag je prikken. Ik vind dat we op die punten soms wel wat harder erin mogen gaan. Nu komen er echter verkiezingen aan en wil je niet intern rotzooi gaan schoppen. Zoals gezegd, je bent niet alleen CDJA’er, maar ook CDA’er. Je moet ook niet altijd ten koste van alles tegen het CDA aan willen schoppen. De balans is dat we het CDA scherp houden op jongerenthema’s, dat doen we nu goed, alleen moet dat misschien op specifiekere thema’s. Ik denk dat we ons niet alleen moeten richten op wonen en studiefinanciering, maar vooral de onderwerpen van de ‘stressgeneratie’.’

Intern kon Job zijn visie deels al kwijt als het ging om bijvoorbeeld het meedenken over opinieartikelen, maar hij is natuurlijk vooral bezig met intern beleid en minder met de politiek-inhoudelijke koers. ‘Ik wil nu ook meer met die externe koers bezig gaan, want ik vind allebei de kanten interessant. Dat politiek-inhoudelijke deed ik bijvoorbeeld ook in de Middelburgse gemeenteraad. Lotte stelt bij mid-term gesprekken met DB’ers de vraag: wat zou je willen doen uit andere portefeuilles? Dan zeg ik dat ik mee wil schrijven met opinieartikelen. Dat heb ik ook gedaan, maar minder dan ik had gewild. Het is natuurlijk ook niet mijn functie.’

Toen Job zag hoe Lotte haar speech neerzette op het CDA-congres in Den Bosch in juni 2018, merkte hij dat je in zo’n functie invloed kan hebben op de landelijke politiek. ‘Toen is het zaadje wel geplant. Dat rijpt dan. In de eerste paar maanden in het DB krijg je een hoop mee vanuit de hele vereniging en toen realiseerde ik me al snel dat je als je de koers wilt veranderen, je vooral bij de voorzitter moet zijn. De voorzitter gaat over de uitvoering en bepaalt wat nu wel of niet wordt uitgevoerd, de inhoudelijke koers wordt natuurlijk wel voornamelijk door het congres en de werkgroepen bepaald. Op het partijcongres in november hebben we een hele discussie over leenstelsel gehad. Toen realiseerde ik dat als ik vanuit mijn visie iets wilde veranderen, ik voorzitter zou moeten worden. Mijn externe visie kwam tot nu toe minder naar buiten. Waar het echt gebeurt nu is vooral bij de voorzitter en de DB’ers Politiek & Internationaal en Communicatie & Campagne.’

Job’s portefeuille, HRM & Afdelingen, was net nieuw toen hij begon. Voorheen viel dit samen met Ledenwerving & Activiteiten onder de grotere portefeuille Ledenwerving & Ledenbinding. Die functie was in de maanden daarvoor vervuld door een interim-bestuurslid. ‘Daardoor waren een paar dingen blijven liggen en was het even kijken wie precies wat doet. Eerst moest ik orde op zaken stellen en dat is intussen allemaal afgerond. Het waren standaard dingen die moesten gebeuren, zoals oprichtingsplannen of juist stervende afdelingen, daar was ik druk mee. Afgelopen dagen ben ik bijvoorbeeld ook in Zuid-Holland  en Den Haag bezig geweest de boel op te tuigen.’

Maar wat is nu je visie op het CDJA?

‘Mijn interne visie was en is dat het schort aan voldoende scholing en onderwijs. Het is lang het ondergeschoven kindje van de vereniging geweest. De CDJA Academie is opgericht maar er is niks mee gedaan, dus dat heb ik ingevuld. Over het zomerreces heen heb ik toen een 20 kantjes dik voorstel geschreven met allemaal ambitieuze plannen, maar op de eerste DB-vergadering na het reces zeiden ze; dit is leuk en als het zou werken is het goed, maar er is geen geld. Ik had ook niet specifiek over de begroting nagedacht, maar enkel een idealitair plan opgesteld. Dat was niet haalbaar, maar het is wel waar we naartoe moeten. In de begroting voor 2019 is het budget voor scholing bijna verdubbeld. Dat is nog niet genoeg voor alles wat ik wilde, dus ben ik in november met een scholingsprogramma naar het AB gegaan en daarmee aan de slag gegaan. Dat is nu simpelweg nog scholingsactiviteiten organiseren, gewoon losse dingen omdat het nog te duur is om echt een traject op te starten. Mijn eigen visie was nog niet haalbaar, maar als voorzitter kan je ook binnen het DB meer invloed uitoefenen. Er gaat meer geld naar scholing. Het programma ligt er, dat moet verder ingevuld worden, maar de middelen zijn er nu niet.’

Scholing is lang het ondergeschoven kindje geweest

En als daar bezuinigd voor moet worden, waar doen we dat op?

‘Allereerst wil ik kijken of we niet meer inkomsten kunnen genereren. Daarbij wil ik een groot voorbeeld aan Marc, onze penningmeester, nemen. Hij heeft verschillende ideeën geopperd, van fundraisingsdiners tot machtigingskaartjes op CDJA-congressen en de inkomsten van de webshop omhoog brengen. Dat is deels de taak van de penningmeester, maar het is een visie die ik heb en die je samen met de rest van het DB oppakt. Dat gaat waarschijnlijk niet voldoende zijn, dus als we gaan bezuinigen kijken we kritisch waar wel en geen geld wordt uitgegeven. Soms blijft er geld liggen op één plek, terwijl er op andere plekken meer geld nodig is. Geld gaan we niet bij de afdelingen halen, daar hebben ze autonomie over en daar moet je als DB’er niet aan zitten. We gaan kijken of er nog meer bij Interruptie weg kan zonder het verder uit te kleden, maar je moet ook als bestuur verantwoordelijkheid nemen. We hebben flinke bestuurskosten, dat kan soberder. Als er bezuinigd moet worden dan doen we dat zelf ook. Het DB verspilt zeker geen geld, maar het kan soberder. We gaan 2 keer per jaar op DB-weekend, dat wil ik blijven doen, want het is ontzettend belangrijk voor de bestuursbinding, maar dat kan goedkoper. Je kan ook een eigen bijdrage van DB’ers vragen voor dingen als een DB-weekend.’

Sommige DB’ers klagen soms naar buiten toe over interne DB-zaken. Hoe ga je ermee om als er wordt gelekt vanuit het DB?

‘Dat heb ik zelf nooit zo ervaren. Maar: je mag kritisch op elkaar zijn, maar je moet het wel intern houden. Als mensen zich daar niet aan houden, dan ga ik een hartig gesprek aan. Je mag best kritisch zijn, maar je gaat niet het DB afvallen of af lopen zeiken. Sommige dingen moeten naar buiten, maar kritisch op elkaar zijn hoort intern. Als het uit de hand loopt met dingen wordt er ingegrepen en als het echt nodig is moet je er natuurlijk mee naar buiten. Maar dat moet ten alle tijden een besluit zijn van het hele DB, nooit van een individuele DB’er.’

Is het een voordeel dat je centraal in het land woont?

‘Ik denk het wel, de verste treinreis is naar mijn oude woonplaats Middelburg, dat is 2 uur en 20 minuten. Ik kan naar alle afdelingen en kan er langer blijven. Ik hoef dus niet om half 10 overal weg. De afgelopen tijd ben ik, als ik tijd had, ook vaak naar afdelingen gegaan.’

Wat vind je van de relatie tussen het CDJA en YEPP?

‘Die is zeer waardevol. YEPP is een Europees breed orgaan waar we veel invloed kunnen hebben en CDJA’ers veel plezier kunnen hebben en er kunnen leren. Sommige CDJA’ers noemen het “de mooiste ervaring uit hun CDJA-carriere” om naar een YEPP council of congres te gaan, alleen dat zegt al veel over de waarde van het YEPP. Geen enkele organisatie is perfect en ook YEPP niet. Er wordt volgens mij iets te veel aan vriendjespolitiek gedaan. Het zou mooi zijn als we er iets aan kunnen doen, maar we moeten ermee zien te dealen. We zijn niet de grootste, maar wel zeer actief. We hebben weinig invloed, maar als er kansen zijn om te veranderen moeten we dat doen. Wat ik overigens binnen het kader van Europa wel zorgelijk vind, is de Fidesz-casus. Het CDA gaat er makkelijk mee om. In Den Bosch is er een resolutie over aangenomen, daar hadden we harder in mogen zitten. Dat gaat niet goed daar, dat is toen te makkelijk afgedaan.’

Een dag later komt het partijbestuur van het CDA met de mededeling dat de partij de discussie over de positie van Fidesz binnen de EVP steunt. Job lijkt nu al zijn invloed op de landelijke politiek uit te oefenen.

Vanaf 5 april kunnen de leden van het CDJA hun nieuwe voorzitter kiezen. De twee kandidaten zijn Hielke Onnink en Job van den Broek. Voor meer info, zie cdja.nl.

Check hieronder Job zijn kanalen!

https://www.jobvandenbroek.nl

https://www.facebook.com/jobvandenbroek27

https://www.instagram.com/jobvandenbroek/

https://nl.linkedin.com/in/jobvandenbroek27