Een stem geven aan mensen. Zo leidde ik mijn speech in op het afgelopen CDA-congres. Dat vond ik het allermooiste in de afgelopen twee jaar. En hoewel ik dat hopelijk nog heel lang mag blijven doen, zal dat niet lang meer als voorzitter van het CDJA zijn. Ik moet er namelijk nu echt aan geloven: mijn allerlaatste column als voorzitter voor ons ledenblad. Bitterzoet: bitter, omdat ik na jaren actief zijn in het CDJA afscheid zal nemen van (en dat zeg ik niet omdat ik er voorzitter van ben) de meest inhoudelijke en actieve politieke jongerenorganisatie van Nederland. Zoet, omdat ik mag terugkijken op twee ontzettend succesvolle jaren. Succesvolle jaren door het harde werk van zoveel CDJA’ers. Jullie inzet, doorzettingsvermogen en enthousiasme heeft deze verenging én, ik durf zelfs te zeggen het CDA, een heel stuk verder gebracht. Want: wat hebben we twee mooie jaren achter de rug. De krant, radio of TV: we waren niet te missen in de media, haalden honderden nieuwe leden binnen en drukten een grote stempel op het CDA.

Twee jaar terug werd ik dankbaar gekozen met een eigen programma. Daarvan is zo’n beetje alles gerealiseerd, en daar ben ik trots op. Een van die punten was de digitalisering van ons ledenblad. Ik ben trots op het resultaat en bedank hiervoor mede de redactiecommissie. We hebben als team mooie stappen kunnen maken. Ja, als team. Want voor de duidelijkheid: ik ben en doe niks zonder mijn team achter mij, met in de afgelopen maanden Klaas Valkering, Marc Dorst, Renate Wijmenga, Robert Klaassen, Tom Scheepstra en Job van den Broek.

Een stem geven aan mensen is wat ik samen met zo velen van jullie heb mogen doen. Lokaal, provinciaal, nationaal en binnen de vereniging.

Een stem geven aan mensen is wat ik samen met zo velen van jullie heb mogen doen. Lokaal, provinciaal, nationaal en binnen de vereniging. Jaren waarin we de lasten van het falende leenstelsel een beetje mochten verlichten en oplossingen aandroegen voor (aankomend) studenten en starters. Waarin loondispensatie en de dividendbelasting van tafel werden geschoven. Waarin een klimaatwet werd getekend en het kinderpardon werd verruimd. Zaken die we als CDJA belangrijk vinden en waar we dan ook actief voor hebben gepleit. We gaven een stem aan vrijwilligers, aan studenten die niet durven te studeren, aan mensen met een arbeidsbeperking, aan starters die geen betaalbare woning kunnen vinden, aan kinderen die opgroeien in armoede, aan alleenstaande ouders die er opeens alleen voor staan. Wij geven een stem aan de toekomst. En dat blijven we als CDJA hopelijk nog heel lang doen. Daar zijn we immers voor in de politiek: mensen een stem geven, oplossingen bieden en werken aan een land dat we kunnen doorgeven.

Over twee maanden geef ik het stokje (of heel letterlijk, de voorzittershamer) door aan de volgende voorzitter. CDJA: blijf wie je bent. Open, als een volkspartij. Een leerschool, voor iedereen die een stem geeft aan mensen. Kritisch, zodat we echt een land creëren dat we kunnen doorgeven. Sociaal, omdat de samenleving niet alles zelf kan oplossen. Gemotiveerd, om de meest actieve politieke jongerenorganisatie van Nederland te blijven.

Authors