Het belang van het waterschap

Opinie

De Romeinen schreven over Nederland met de volgende woorden: ‘ik dacht dat het water was, maar er wonen mensen op eilandjes met handen gemaakt’. Al eeuwen strijden de inwoners van het stukje land waar wij ons bestaan vormgeven tegen het water en deze samenwerking heeft onze identiteit behoorlijk bepaald. Het Nederlandse “polderen” is bijvoorbeeld een van de erfenissen van deze strijd om behoud van ons land.

Honderden jaren geleden begonnen boeren op kleine schaal samen te werken om ervoor te zorgen dat hun land niet onder water zou lopen. Deze kleine samenwerkingen tussen boeren hebben geresulteerd in de waterschappen die nu nog bestaan, van meer dan 2600 in 1950, tot 21 vandaag. Waar zij zich toen inzetten voor droog land doet het waterschap dat nu nog steeds. Dit orgaan is niet bij de centrale of provinciale overheid ondergebracht, omdat we in Nederland vinden dat waterbeheer zo belangrijk is voor ons bestaan dat dit niet mag concurreren met maatschappelijk meer zichtbaar beleid. Een dijk versterken of drainage technieken is niet iets waar politici mee scoren. Wellicht begrijpelijk, maar waarom moeten we dan stemmen? Het waterschap kan het toch ook gewoon regelen en de burger niet lastigvallen met het uitbrengen van een stem? In een democratie vinden we dat als er belasting geheven wordt, iets wat de waterschappen apart doen, de belastingbetaler ook inspraak moet hebben: ‘no taxation without representation!’. Omdat het waterschap een grote invloed heeft op het landschap en de leefbaarheid van Nederland, doet jullie stem er wel degelijk toe.

Hoewel alle partijen voorstander zijn van droge voeten, schoon water en voldoende water, onderscheiden zij zich toch op de manier waarop. Zo zijn er partijen die voorstander zijn van het onder water zetten van grote gebieden veenweidegebied, welke in toenemende mate te maken hebben met bodemdaling, of het bestrijden van micro-plastics en medicijnresten in het grondwater; alleen bij de fabrieken of ook op onze eigen centrales? Ik geloof dat wij als CDA bij uitstek de mogelijkheid hebben om een gezonde balans te maken tussen de belangen van de mens, de natuur en bedrijfsleven. Laten we ons hard maken voor een land om door te geven!

Bekijk voor meer informatie vooral ook ons Instagram account en YouTube-kanaal: UtrechtWaterschap.

Paul Bakker komt uit Utrecht en is kandidaat nummer 4 voor het waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

Authors