De aanloop naar de Europese verkiezingen

CDJA Inside

Na het verkiezingscongres in november 2018, vond van 21 tot en met 23 februari weer de eerste council meeting van de jeugd van de Europese Volkspartij (YEPP) plaats, dit keer in het mooie Praag. Ieder volwaardig lid van het YEPP mag zich tijdens deze bijeenkomsten laten vertegenwoordigen door twee afgevaardigden. Naast de Internationaal Secretaris, Carlo de Witte, werd het CDJA deze keer vertegenwoordigd door het Dagelijks Bestuurslid Politiek en Internationaal, Robert Klaassen.

Het overkoepelende thema was de digitale samenleving en de toekomst van democratie. De panels en workshops gingen over onderwerpen zoals de implicaties van digitalisering voor verkiezingen en de bescherming van democratie. Deze thema’s zijn leidend voor de panels en workshops, maar niet per se voor de politieke inhoud. De delegaties en het nieuwe bestuur kwamen ditmaal samen om te beraadslagen over vijftien resoluties en een jongerenmanifest. Eerder werd in november het nieuwe Politiek Programma, het hoogste document, al vastgesteld met de nodige amendementen vanuit onze kant, waaronder de toevoeging van de Rode Kaartprocedure. Met het oog op de aankomende Europese verkiezingen in mei achtte het bestuur het belangrijk (mede daaruit) speerpunten te bundelen in een manifest.

Het voorgestelde jongerenmanifest bestond uit vijf thema’s beschreven op een kleine vier pagina’s. De thema’s in het manifest waren jongerenempowerment, een digitaal Europa, sociale cohesie, een duurzaam Europa en de toekomst van Europa. Voor ieder van deze thema’s had het bestuur een of twee resoluties ingediend waarin een concreet aspect binnen dat thema werd uitgewerkt. Verscheidene aspecten in het manifest lokten vurige debatten uit. De volledige vervanging van het stemmen op basis van unanimiteit in de Raad van de Europese Unie (momenteel hoofdzakelijk alleen nog voor terreinen die geschaard worden onder het concept high politics) met een gekwalificeerde meerderheid op alle beleidsterreinen bleek in het bijzonder de delegaties te splijten. Nadat de betreffende zin eerst met een kleine marge eruit geamendeerd was, werd het met een aanpassing toch weer nipt terug erin geplaatst. Deze aanpassing houdt in dat de uitbreiding van gekwalificeerd stemmen alleen zou gaan gelden voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB). Daarbij zouden stemmingen op deze beleidsterreinen niet bindend zijn voor de landen die tegenstemmen. Hiermee is het dus in feite een uitwerking van het multi-speed Europe concept.

Een tweede belangrijk aspect in het manifest was subsidiariteit. In samenwerking met onze partners in het YEPP legt het CDJA hier altijd een grote nadruk op. Voortbouwend op een eerdere CDJA bijdrage aan het witboek over de toekomst van de Europese Unie heeft onze delegatie een belangrijk amendement ingediend dat het belang van subsidiariteit benadrukt. Het amendement stelt dat de meeste beleidsterreinen een nationale bevoegdheid moeten blijven, waaronder in het bijzonder belastingen, pensioenen, gezondheidszorg, onderwijs en cultuurbeleid. Ondanks de immer centraliserende neigingen van verscheidene delegaties hadden we toch een duidelijke meerderheid voor ons voorstel. Het manifest werd uiteindelijk unaniem aangenomen door de council. Aansluitend benadrukte de campagneleider van de Europese Volkspartij, Dara Murphy, in zijn speech het belang van het zojuist unaniem aangenomen jongerenmanifest. Deze unanimiteit is echter eerder regel dan uitzondering. Over het algemeen worden witboeken, Politieke Programma’s en manifesten, ondanks de soms felle debatten,  zonder tegenstem aangenomen. Dit geldt echter niet voor resoluties. Verscheidene van de vijftien ingediende resoluties zijn uiteindelijk niet aangenomen. Voor alle YEPP evenementen geldt daarbij dat de aangenomen resoluties, witboeken, verkiezingsprogramma’s en/of manifesten (op termijn) worden gepubliceerd in de bibliotheeksectie op de website van het YEPP. Om een (beter) beeld te krijgen van de koers van het YEPP kan ik het zeker aanraden deze sectie van de website eens te bezoeken. Bij vragen over of interesse in ons internationale werk kun je contact opnemen met Carlo (c.dewitte@cdja.nl), Peter (ais@cdja) of Robert (r.klaassen@cdja.nl).

Authors