Politieke Werkgroepen.

De werkgroepen zijn het inhoudelijke hart van het CDJA. Hier wordt door leden uit het hele land nagedacht over alle mogelijke politieke onderwerpen.  Het CDJA kent acht landelijke werkgroepen. Werkgroepen schrijven resoluties en visiestukken, leggen werkbezoeken aan politici, bedrijven en andere organisaties af en organiseren en bezoeken lezingen. Kortom: de werkgroepen bruisen!

Heb je een interessant idee, lijkt het je leuk om je aan te sluiten bij een werkgroep, of wil je gewoon eens zonder verdere verplichting langskomen ? Je bent meer dan welkom! Alle werkgroepen vergaderen een keer per maand in Utrecht.  Neem contact op met de voorzitter van de werkgroep van jouw keuze om meer informatie te krijgen.​

Justitie en Binnenlands Bestuur

De werkgroep Justitie en Binnenlands bestuur zoekt naar antwoorden op problemen die op welke manier dan raken aan democratie, bestuur en de rechtstaat. Ons tijdperk  zit vol uitdagingen op alle drie deze gebieden. Sinds het begin van de eeuw groeit de roep om strengere straffen. Na de aanslagen heerst er een algeheel gevoel van onveiligheid in de westerse wereld. De decentralisering van overheidstaken brengt dienstverlening dichterbij burgers, maar creëert ook nieuwe coördinatie- en uitvoeringsuitdagingen. En dat terwijl de democratische participatie krimpt.

Wil jij meedenken naar oplossingen voor deze problemen? Wees welkom, en denk mee aan creatieve  oplossingen voor de problemen van nu en de toekomst!

Voorzitter: Hega Golpavar
jbb@cdja.nl

​Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bij de werkgroep Onderwijs, Cultuur en Wetenschap praten wij over de samenleving in de breedste zin van het woord. Hoe bouwen wij een samenleving waar eenieder welkom is en zich geborgen voelt?  Een samenleving waarin iedereen de eigen talenten maximaal kan ontplooien en waar mensen tegelijkertijd naar elkaar omkijken?

Vaak is er geen makkelijk antwoord op deze vragen, maar ze raken de kern van het huidige maatschappelijke debat over identiteit, opleiding en cultuur.Lijkt het je leuk om op zoek te gaan naar manieren om de Nederlandse samenleving verder te versterken? Wees welkom, en laat jouw stem horen!

​Voorzitter: Roy Tissen
ocw@cdja.nl

Duurzaamheid, Natuur en Landbouw

Rondom onze voedselproductie moeten belangrijke afwegingen gemaakt worden. Het CDJA is trots op onze agrarische sector en wil daarnaast rekening houden met de wensen van de maatschappij en de invloed op de omgeving. Hetzelfde geldt voor de algehele verduurzaming van Nederland waar we ons voor inzetten, waar keuzes gemaakt moeten worden met een blik op de toekomst om voor ons welvarende en ondernemende land onze impact op het milieu en de natuur te beperken. Samen willen we praten over de doelstellingen die we onszelf willen stellen en de stappen die de overheid en de maatschappij samen moeten nemen.

Als dit je aanspreekt, voel je vooral vrij om een keer langs te komen of een mailtje te sturen!

​Voorzitter: Jeroen Janse
dnl@cdja.nl

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Een goede gezondheid is essentieel voor een goed leven. ​De zorg is daarom niet zonder reden verreweg de grootste uitgavenpost voor de overheid. Elk jaar betalen we samen ruim 90 miljard euro om gezond te blijven. Tegelijkertijd staat de zorg voor grote praktische en innovatieve uitdagingen. Kunnen wij wachtlijsten verkorten? Kunnen we iets doen tegen de dalende vaccinatiegraad in Nederland? Hoe maken we dure medicijnen goedkoper? Hoe moeten we omgaan met medisch-ethische vraagstukken? En hoe gaan we om met de groeiende ‘biotechnologische’ revolutie?

Wil je meedenken hoe wij Nederland nog gezonder, gelukkiger en sportiever kunnen maken? Kom langs en of stuur een mailtje!

Voorzitter: Sam Mak
vws@cdja.nl

Sociaaleconomische Zaken en Financiën

Economische en financiële onderwerpen bepalen elke dag het nieuws. Bedrijven die structureel belasting ontwijken, Nederlandse multinationals die slachtoffer worden van vijandige overnamepogingen, de toekomst van de arbeidsmarkt in tijden van digitalisering: moet de overheid ingrijpen of juist niet?

De werkgroep Sociaal-Economische Zaken en Financiën (SEF) denkt vanuit een christendemocratische visie na over actuele sociale, economische, en financiele vraagstukken. Ons doel is om Nederland ook in de 21e eeuw economisch en sociaal voorop te laten lopen. Lijkt het je leuk om mee te denken? Kom langs bij de werkgroepavonden en doe mee!

Voorzitter: Arthur van Roest
sef@cdja.nl

Europa

De Europese Unie is in beweging. Het euroscepticisme regeert in Groot-Brittanie en Italie, de rechtstaat staat onder druk in Polen en Hongarije. Bij gesprekken over migratie en de euro is een duidelijke scheidslijn tussen Noord- en Zuid-Europa zichtbaar.

De werkgroep Europa denkt na over de koers die de Europese Unie moet varen om onze veiligheid en welvaart te beschermen. Bijna alles wat de overheid doet raakt aan Europese competenties.  Dus hou of haat jij de Brussel-bubbel? Kom langs en doe mee aan de discussie over het huidig en toekomstig functioneren van de Europese Unie!

​Voorzitter: Jonathan Mol
europa@cdja.nl

Buitenlandse Zaken & Defensie

​De werkgroep Buitenlandse Zaken en Defensie is een leuke en enthousiaste werkgroep die zich bezighoudt met allerhande onderwerpen op het gebied van de internationale politiek en het defensiebeleid.  Thema’s die hierbij de afgelopen tijd aan de orde zijn geweest zijn bijvoorbeeld: de JSF, targeted killings, drones, mensenrechten en de mogelijke inkrimping van het diplomatieke postennetwerk. Ook de specifieke politieke of mensenrechten situatie in diverse landen op de wereld heeft onze bijzondere aandacht gehad.

Lijk het je leuk om deel te nemen aan onze werkgroep? Kom dan langs of stuur een mailtje naar onderstaand mailadres! Kennis van internationale betrekkingen en organisaties is niet vereist: die kennis doe je vanzelf wel op door deel te nemen aan de activiteiten van de werkgroep!

​Interim-voorzitter: Ioannis Kavvadias
bzd@cdja.nl

Digitalisering en Infrastructuur

Digitalisering raakt ons allemaal. Fabrieken worden gerobotiseerd, webwinkels analyseren ons koopgedrag, algoritmes bepalen wat voor media wij consumeren en de autonome auto brengt ons straks naar onze bestemming. De exponentieel groeiende technologische ontwikkelingen vereisen passend beleid dat gebaseerd is op een heldere en christendemocratische visie. Hoe reageren wij op deze trends om te voorkomen dat de rol van de mens naar de achtergrond verschuift ten gevolge van disruptieve technieken en de bijbehorende gevolgen?

Wil jij samen met een enthousiaste groep meedenken over hoe wij als Nederland en als christendemocraten kunnen meebewegen met de razendsnelle ontwikkelingen in de technologie? Wil jij nadenken over hoe wij onze infrastructuur naar een nog hoger niveau kunnen tillen? Neem dan contact op of schuif aan tijdens onze maandelijkse werkgroepenavond!

Voorzitter: Julian van Roermund
di@cdja.nl

Internationaal Secretariaat

Binnen het CDJA hebben we een internationaal secretariaat, deze betrekt CDJA’ers actief bij het internationaal werk. Het ondersteunen van lokale afdelingen die internationale samenwerkingen aangaan is daar een voorbeeld van. Verder is het verantwoordelijk voor het uitdragen van de standpunten van het CDJA in Europees verband binnen the Youth of the Europeans People’s Party (YEPP). Het Internationaal Secretariaat wordt aangevoerd door de Internationaal Secretaris en heeft drie adjunct secretarissen.

Sjors Verhage
Internationaal Secretaris
s.verhage@cdja.nl

Jonathan van de Gronden
Adjunct Internationaal Secretaris
jonathanvandegronden@gmail.com

Iris Scholten
Adjunct Internationaal Secretaris
scholteniris@gmail.com

Abel van de Sluis
Adjunct Internationaal Secretaris
 abelvdsluis@gmail.com