2173
Leden
208
Activiteiten
25
Afdelingen

Welkom bij het CDJA! Welkom bij de meest actieve, inhoudelijke en gezellige politieke jongerenorganisatie van Nederland! Het CDJA is al ruim 35 jaar een aanjager van het inhoudelijke debat binnen en buiten het CDA. Het CDJA staat bekend om haar functie als luis in de pels van het CDA en weet de moederpartij vaak te verrassen met een verfrissende blik en originele standpunten.

Naast de rol als aanjager van het inhoudelijke debat is het CDJA ook een organisatie waarbinnen je jezelf kunt ontwikkelen, veel kunt leren en veel nieuwe mensen kunt ontmoeten. Het CDJA organiseert, op verschillende niveaus, talloze bijeenkomsten, debatten, trainingen en inhoudelijke discussies.

Voor vragen zijn we op vele manieren te bereiken: via het secretariaat, de website, de sociale media en natuurlijk op de vele activiteiten die we organiseren. We hopen je snel binnen het CDJA tegen te komen!

Congressen / ALV

Twee keer per jaar organiseert het CDJA een congres. Tijdens dit congres vinden de Algemene Ledenvergadering (en vaak ook de CDJA-Raad) plaats. CDJA’ers uit het hele land komen naar de congreslocatie om met elkaar bij te praten, een goed feest te vieren en natuurlijk de politieke en inhoudelijke koers van de vereniging uit te zetten. Afdelingen hebben bij het CDJA de mogelijkheid om de congressen naar hún plek toe te halen. Vandaar dat we de afgelopen jaren niet alleen centraal in Nederland hebben vergaderd, maar ook in Den Bosch, Groningen, Rotterdam, Hilversum, Amersfoort en Den Haag.

Het congres begint op vrijdagavond met een diner en duurt tot zaterdagmiddag. Er is van alles te doen: leden besluiten, vaak na spannende verkiezingen, wie er wordt gekozen op de verschillende bestuursposten, wat nieuwe standpunten van het CDJA worden en er komen interessante sprekers aan bod. Natuurlijk is er ook altijd een goed feest op de vrijdagavond, waar je laagdrempelig je mede-CDJA’ers beter kunt leren kennen.

Dagelijks Bestuur

Het Landelijk Bestuur (LB) is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het CDJA. Dit houdt in dat zij de vereniging beheert, leidt en naar buiten toe vertegenwoordigt. Ook is zij verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het uitvoeren van het politieke beleid en het organiseren van Algemene Ledenvergaderingen.

Klik hier voor meer over het bestuur

Algemeen Bestuur

De Verenigingsraad (VR) is het controlerende orgaan van het CDJA en geeft politiek en organisatorisch leiding aan onze vereniging. Het AB bestaat uit de leden van het Dagelijks Bestuur (DB), 12 leden namens alle provincies en 3 vrijgekozen leden. Voor de 12 provinciale leden zijn er bovendien plaatsvervangers voor het geval iemand niet kan komen. De Algemene Ledenvergadering kiest de provinciale leden, hun plaatsvervangers en de vrijgekozen leden voor een periode van twee jaar.

Het Algemeen Bestuur komt één keer per maand bijeen om te vergaderen. Het AB bepaalt het organisatorisch beleid van het CDJA en beslist daarom bijvoorbeeld over de oprichting van commissies en werkgroepen. Ook kiest het AB de voorzitters van bestaande commissies en werkgroepen. Eveneens controleert het AB de uitvoering van het beleid.

Over politieke zaken spreekt het Algemeen Bestuur aan de hand van resoluties of visiestukken. Een resolutie beschrijft heel beknopt wat het CDJA over een bepaald onderwerp vindt. Een visiestuk is uitgebreider, aangezien deze achtergrondinformatie en context bevat. In visiestukken wordt over een bepaald onderwerp de visie voor de middellange termijn beschreven. Meestal worden resoluties door de landelijke werkgroepen voorbereid, maar ieder lid kan een resolutie of visiestuk indienen. Als het AB een resolutie of visiestuk aanneemt, dan is het een officieel standpunt van het CDJA.

CDJA-Raad

​De CDJA-Raad is dé politieke arena voor alle CDJA-leden, waarin grote politieke thema’s worden besproken. De CDJA-Raad is van én voor de leden van onze vereniging. Er wordt in samenwerking met een werkgroep een schrijfgroep gevormd, die een raadsstuk schrijven over een groot onderwerp. Op een Raadscongres wordt dit stuk vervolgens behandeld en kan iedereen amendementen indienen en meestemmen over de uitspraken in het raadsstuk. Aan het einde van het Raadscongres ligt er een breed gedragen Raadsstuk met een duidelijke visie over een belangrijk thema.

Net als de Tweede Kamer kent de CDJA-Raad een presidium. Hierin zitten de voorzitter en de vicevoorzitters van de Raad, aangevuld met de Secretaris van het Dagelijks Bestuur. De voorzitter en de vicevoorzitters zijn door de raadsleden verkozen om de vergaderingen van de Raad te leiden en goed te laten verlopen. Ook schrijven zij mee aan de visiestukken. Wil je meer weten over de CDJA-Raad, aarzel dan niet om je vragen aan het presidium te stellen via raadspresidium@cdja.nl.

Commissies

​De commissies van het CDJA zorgen voor de praktische uitvoering van een aantal belangrijke zaken, zoals het maken van het ledenblad en het organiseren en verzorgen van landelijke activiteiten, trainingen en debatten. Ze zijn ideaal voor leden die overzichtelijke projecten willen doen, hun organisatorische talent willen inzetten of laten groeien of meer verdieping zoeken. Voor de commissies zijn we altijd op zoek naar nieuwe, enthousiaste vrijwilligers. Is praktisch of creatief bezig zijn jouw ding, aarzel dan niet en neem contact op met de voorzitter van een van de commissies! Uiteraard kun je ook alleen deelnemen aan de activiteiten die de verschillende commissies organiseren zonder je meteen bezig te gaan houden met de organisatie ervan.

Klik hier voor meer informatie over de commissies

Werkgroepen

De werkgroepen zijn het inhoudelijke hart van het CDJA. Hier wordt door leden uit het hele land nagedacht over alle mogelijke onderwerpen. Werkgroepen schrijven resoluties en visiestukken, leggen werkbezoeken aan politici, bedrijven en andere organisaties af en organiseren en bezoeken lezingen. Kortom: de werkgroepen bruisen!

Het CDJA kent acht landelijke werkgroepen. Acht groepen waarin jonge CDJA’ers die het leuk vinden om op een laagdrempelige manier politiek actief te zijn en bezig te zijn binnen hun vak- of interessegebied. Dat is het leuke aan de werkgroepen: er is er altijd wel één die aansluit bij jouw interesse! Alle werkgroepen vergaderen een keer per maand in Utrecht. ​

Klik hier voor meer informatie over de werkgroepen