ANBI-status

Het CDJA beschikt over een ANBI-verklaring. ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Dat het CDJA beschikt over een ANBI-verklaring, betekent dat de contributie van leden én een eventuele vrijwillige bijdrage door de Belastingdienst worden aangemerkt als gift. Daarmee zijn de bijdragen belastingaftrekbaar, wat een bijdrage fiscaal aantrekkelijk maakt.

Doneren aan het CDJA kan via deze link!

​Een gift aan de plaatselijke CDJA-afdeling is ook aftrekbaar.  De landelijke ANBI-verklaring geldt voor de Vereniging CDJA en dus ook voor alle CDJA-geledingen die daarbinnen vallen. 

 

ANBI-voorwaarden

Per 1 januari 2014 zijn de voorwaarden voor ANBI’s veranderd. De belangrijkste verandering is open en eerlijk communiceren. Hierdoor krijgt u makkelijk en eenvoudig inzicht in het doel en het werk van de instelling. Weet waaraan u geeft!

Doelstellingen CDJA

De vereniging streeft naar een maatschappij waarin de bijbelse gerechtigheid gestalte krijgt, de mens zijn vrijheid en verantwoordelijkheid kan beleven en waarin het welzijn van allen wordt gediend. 
Het landelijk bestuur van het CDJA is verantwoordelijk voor het besturen van de vereniging. Het CDJA is gevestigd te Den Haag.
Het CDJA stelt zich op basis van haar statutaire grondslag ten doel:
a. Het geven van politieke voorlichting en vorming, gericht op creatieve participatie en politieke standpuntbepaling van jongeren;
b. Het meedenken met en het kritisch begeleiden van de christendemocratie in het algemeen en van de te ’s-Gravenhage gevestigde vereniging het Christen Democratisch Appèl, bij verkorting aangeduid met CDA, in het bijzonder.

Jaarstukken

Klik hier voor de jaarrekeningen en -verslagen van het CDJA in de afgelopen jaren.

Beloningsbeleid
Het CDJA kent géén bezoldigde bestuurders, en heeft verder geen personeel in dienst.