Rotterdam

Het CDJA Rotterdam is de politieke jongerenorganisatie van het CDA in Rotterdam. We proberen jongeren te interesseren voor de politiek en dagen hen daarmee uit om hun mening te laten horen. Iedere maand worden er diverse activiteiten georganiseerd, zoals een Politiek Café, debatavonden en werkbezoeken. Op deze pagina kun je daarover meer informatie vinden.

Voorzitter
Branco Winkels
voorzitter@cdja-rotterdam.nl

Penningmeester
Luuk Vermeulen
penningmeester@cdja-rotterdam.nl

Secretaris
Marieke Pronk
secretaris@cdja-rotterdam.nl

Bestuurslid Politiek
Vacant
politiek@cdja-rotterdam.nl

Bestuurslid Activiteiten
Anna Bijleveld
activiteiten@cdja-rotterdam.nl

CDJA Rotterdam

8 hours 41 minutes ago

Om 17 uur gaat CDA-jongerenkandidaat Jimmy Bastings in debat op het stadhuis van Rotterdam. Kijk live mee via https://rotterdam.raadsinformatie.nl/live. Dit debat wordt georganiseerd samen met Rotterdamse jongeren: Mbo-studenten van zowel Albeda als Zadkine én leden van de Rotterdamse jongerenraad Young010. Jimmy zal het onder andere hebben over de onderwerpen: democratie&(jongeren)zeggenschap, veiligheid&migratie, klimaat, en talentontwikkeling op het MBO.

Afdelingsnieuws