Zeeland

Het CDJA is er voor jongeren die politiek, en in het bijzonder de christendemocratie, interessant vinden. Het zijn ambitieuze jongeren die de kansen pakken die het CDJA hen biedt. We zijn onafhankelijk, maar hebben een hechte band met het CDA. Binnen het CDJA kom je jongeren tegen met diverse achtergronden. Vaak studeren ze of zijn ze net aan een eerste baan begonnen

Het CDJA is lokaal, landelijk en internationaal actief. In het land zijn er ongeveer vijftig afdelingen actief. Zij houden zich vooral bezig met de provinciale en lokale politiek.

Het CDJA Zeeland is de Zeeuwse provinciale jongerenafdeling.

Voorzitter
Mitchel Vermeulen
mitchelvermeulen@outlook.com

Secretaris
Arne Crutzen
arnecrutzen@outlook.com

Penningmeester en plaatsvervangend AB’er
Diederik van der Maas
diederikvandermaas@hotmail.com

Algemeen Bestuurslid
Gijs van Wijk
gijsvanwijk6@gmail.com

Error occured while retrieving the facebook feed

Afdelingsnieuws

Jongeren hebben niets te kiezen

Opinie Geschreven door Annelien Scheepstra en Dorien Wind. Annelien Scheepstra is student en heeft momenteel een tussenjaar. Dorien Wind is voorzitter van CDJA Overijssel en gemeenteraadslid in Almelo. Kie·zen, beslissen wie... read more →

Handhaving Groningse studentenhuishoudens

Open brief aan de gemeenteraad en het college vanBurgemeester en wethouders van de gemeente Groningen  Eventuele reacties naar: voorzitter@cdjagroningen.nlGroningen, 11 april 2020 Betreft: Handhaving Groningse studentenhuishoudens.   Geacht college,  Om te beginnen... read more →

Bestuursleden gezocht!

Vrijdag 1 november vindt de ALV van CDJA Overijssel plaats. Wegens aflopende termijnen van enkele bestuursleden en het aangekondigde aftreden van de voorzitter zijn er vacatures. Tijd om je aan... read more →

Meet & Greet: local politics

Met wie ga jij in gesprek over die losse stoeptegel in jouw straat? Over de busroutes in de wijk? Of het nieuwste festival in de stad? Ontdek hoe de lokale... read more →