Noord Brabant

Welkom bij het CDJA Brabant! Wij laten in de provincie Noord-Brabant onze christen-democratische stem horen. Onze afdeling bestaat uit mensen die enthousiast, jong en natuurlijk politiek geïnteresseerd zijn. Lijkt het je leuk om je bij ons aan te sluiten of om gewoon een keertje te komen kijken bij een activiteit? Je bent van harte welkom!

Voorzitter        Remco van Dooren            remcovandooren@hotmail.com        06-38945137
Secretaris        Teun van de Ven            brabant@cdja.nl        06-21264823
Penningmeester        Livia Hendriks            jmfhendriks@gmail.com        06-57036059
Communicatie        Martijn Wijngaards            martijnwijngaards1997@gmail.com        06-51462841
Ledenwerving en ledenbinding        Martijn Bosman            dhr.mbosman@gmail.com        06-51063772

AB’er        Jules Verstraten            jules_verstraten@hotmail.com        06-37321689
Plv. AB’er        Marjolein van den Berkmortel            marjoleinvdberkmortel@gmail.com        06-54655829

CDJA Brabant

1 month 2 weeks ago

Weten jullie al op wie je morgen gaan stemmen?
Een (half) Brabantse voorzitter van het CDJA? Dat kan! Bosschenaar Job van den Broek is in de race voor het landelijk voorzitterschap van het CDJA!
Hij stelt zich kort voor:

Mijn naam is Job van den Broek, geworteld in Brabant, gevormd in Zeeland en gesetteld in Utrecht; student, bestuurder, Christendemocraat in hart en nieren, kunst-, muziek- en literatuurliefhebber, roeier, ‘mensenmens’ en historicus in spe met een fascinatie voor tradities, politieke geschiedenis en alles wat met Frankrijk te maken heeft.

En ik wil jouw voorzitter worden.

Ik wil jouw voorzitter worden omdat ik vind dat jij centraal moet komen te staan in de vereniging. Jij moet de mogelijkheid krijgen om je politieke standpunt te verkondigen. Niet alleen binnen het CDJA maar ook daarbuiten. Jij moet meer kansen krijgen om mee te praten over de grote thema’s van onze vereniging. Jij moet mee kunnen schrijven aan opinieartikelen over jouw standpunten, jouw resolutie of jouw visiestuk in regionale of landelijke kranten en jouw resolutie moet leidend zijn op CDA-congressen.

Met mijn jarenlange bestuurlijke ervaring, zowel binnen het CDJA als binnen de studentenvereniging die ik zelf heb opgericht, beschik ik over de vaardigheden en de kennis om dit voor jou mogelijk te maken. Zo wil ik het CDJA een nóg mooiere vereniging te maken dan het al is.

Ben jij het hier mee eens? Stem dan voor Job bij de voorzittersverkiezing van het CDJA. En laat Job z’n job doen. Voor jou.
www.jobvandenbroek.nl
#letJobdothejob
#stemadvies

Home - #letJobdothejob

Afdelingsnieuws