Europa.

De standpunten worden de komende tijd overgezet.