Nieuws
sep 09

Wil jij meer dan de politieke waan van de dag?

Beste leden van het CDJA, PerspectieF en eenieder die verder geïnteresseerd is,

In september gaat alweer de vierde editie van de Leeskring CDJA-PerspectieF van start! Vanuit een christelijke wereldbeschouwing verkennen we de diepere laag onder de dagelijkse politiek. We doen dit omdat we ervan overtuigd zijn dat de gezamenlijke traditie van het CDJA en PerspectieF veel wijsheid en visie biedt voor politiek en bestuur vandaag de dag. Het verkennen van die traditie doen we niet op onszelf: van tevoren lezen we een tekst, die we op de avonden zelf bespreken met een expert.  

Zo eind september, als de vakantie nog vers in het geheugen ligt, starten we internationaal. We leggen het aloude vraagstuk van de rechtvaardige oorlog op tafel, en hebben het over onze verhouding met andere landen, binnen en buiten de EU. 
Maar we richten de blik ook op de staat van onze eigen democratie. Worden problemen van nu opgelost als we de elite het woord ontzeggen of is onze cultuur juist al te egalitair? Verder bespreken we hoe we tegengewicht kunnen bieden aan het maakbaarheidsdenken en hoe in Nederland een weerbare democratie gerealiseerd kan worden. 
In het laatste blok van drie lezingen staan we stil bij het liberalisme. Want hoewel tegenwoordig in ongeveer iedere krant het neoliberalisme verguisd wordt, is het liberalisme zelf zowel historisch van ontzettend groot belang geweest voor ons land, als springlevend. Natuurlijk denken we dan ook na over hoe de confessionele politiek en het liberalisme zich tot elkaar verhouden.

Eens per maand komen we op dinsdagavond bij elkaar, in het partijbureau van het CDA (Den Haag) of de ChristenUnie (Amersfoort). Om 18.30 is er gelegenheid om samen te eten, en om 19.30 beginnen we met de inhoud. Zo ongeveer om half tien is er nog een afsluitende borrel. De spreker zal eerst een korte inleiding houden, waarna we met elkaar dieper ingaan op de gelezen tekst en er alle ruimte is voor gesprek, vragen en discussie. Door zo intensief met elkaar een tekst te bespreken, verlaat je de politieke waan van de dag en maak je jezelf de fundamentele bronnen van de christelijke politiek eigen. Wil jij dat meemaken volgend jaar? Meld je dan uiterlijk 13 september aan via deze link. Bij je aanmelding verwachten we commitment, zowel in de voorbereiding als in de aanwezigheid eens per maand op dinsdagavond. Het aantal plaatsen is beperkt; bij veel aanmeldingen selecteren we op motivatie en groepssamenstelling. Neem bij vragen gerust contact op met vormingscommissiecdja@gmail.com of Femmie (0655900242).

Hartelijke groet,

De organisatoren van de christelijk-politieke leeskring 2022-2023,
Stijn de Beer, Femmie Bisschop, Lars Jacobusse, Bernd Migchels

About The Author

Wouter Schut | Dagelijks Bestuurslid HRM & Communicatie | w.schut@cdja.nl