Nieuws
apr 30

Vanuit de basis. Met Sam Mak.

Met deze serie rekenen we af met de waan van de dag en gaan we terug naar de essentie van de christendemocratie. Jonge, enthousiaste en ambitieuze CDJA’ers stellen we de vraag “Wat betekenen de kernwaarden van de christendemocratie voor jou?”. Een gesprek vanuit de basis. Met vandaag in de hoofdrol: Sam Mak (22).

Twee jaar geleden meldde Sam Mak zich aan bij het CDJA en trof daar een enthousiaste en gemotiveerde groep politiek geïnteresseerde jongeren aan. Spijt van zijn keuze heeft hij duidelijk niet. Inmiddels is hij een bekend gezicht bij de werkgroep VWS, is hij commissielid in Noord-Holland en verantwoordelijk voor de financiën bij CDJA Rotterdam. Volgende maand zal hij de voorzittershamer overnemen van Marieke Pronk. Al deze politieke activiteiten combineert hij met een dubbele master Gezondheidsrecht en Health Economics and Management aan de Erasmus Universiteit en de UvA. Hoogste tijd om met hem terug te gaan naar de kern van de christendemocratie.

Waarom heb je gekozen voor het CDJA?

De politiek is natuurlijk altijd in beweging en daarmee ook uiterst interessant. Strategisch denken en debatteren staat in de politiek vaak centraal, maar het mooiste vind ik dat je via de politiek juist heel veel voor anderen kan betekenen.

Het CDJA is een partij van aanpakkers; een vereniging waarbij iedereen zijn steentje bijdraagt om er een succes van te maken. Het CDA heeft mij altijd al aangesproken, toch heeft het even geduurd voordat ik lid ben geworden. Aan de partij kleeft helaas nog altijd een bepaald stigma, overigens geheel onterecht. Ik ben blij dat ik uiteindelijk toch de stap heb durven maken en mij heb aangemeld. Ik heb bij het CDJA veel enthousiaste en gemotiveerde jongeren leren kennen op de vele gezellige activiteiten die worden georganiseerd. Ik kan het ook heel erg waarderen dat je bij het CDJA actief betrokken wordt en dat er voor iedereen ruimte is om zich te ontwikkelen en zijn talenten in te zetten waar ze het beste tot hun recht komen. Of je nu graag inhoudelijk te werk gaat in een van de werkgroepen of juist helpt bij het organiseren van borrels, voor iedereen is er iets te doen binnen de partij.

Ten slotte vind ik het fantastisch dat we binnen het CDJA altijd met respect voor elkaar van gedachte kunnen wisselen. Wij zijn het binnen de partij niet altijd met elkaar eens, maar dat weerhoudt ons er niet van om gezamenlijk overeenstemming proberen te vinden. Dat is voor mij de kracht van een middenpartij, waarbij we onze gemeenschappelijke uitgangspunten altijd in het oog houden.

Waar het liberalisme opkomt voor het ieder-voor-zich beginsel, houdt de christendemocratie oog voor de menselijke waardigheid en onze onderlinge verbondenheid in de maatschappij.

Wat is voor jou de essentie van de christendemocratie?

In de essentie gaat de christendemocratie er voor mij vanuit dat eenieder een eigen verantwoordelijkheid toekomt om het beste van het leven en de wereld te maken. Daarnaast is het ook van belang dat we omkijken naar een ander en ieders talenten daar inzetten waar ze het beste tot hun recht komen. De christendemocratie hecht belang aan de menselijke waardigheid en komt op voor die zaken die de samenleving bij elkaar houden, zoals het verenigingsleven. Voor mij biedt de christendemocratie een fris tegengeluid voor het doorgeslagen liberalisme en individualisme in Nederland, zonder daarvoor het heil te moeten zoeken bij een almachtige overheid. Samenleven doen we met elkaar; met respect en waardering voor alle unieke mensen in de maatschappij en dat begint bij onszelf.

Welke van de vier kernwaarden van het CDA springt er voor jou uit, en waarom?

De vier kernwaarden van het CDA zijn allemaal sterke christendemocratische waarden die individueel, maar vooral in samenhang met elkaar goed tot uiting komen. De kracht van onze kernwaarden schuilt er juist in dat ze elkaar aanvullen. Als ik dan toch een kernwaarden moet kiezen dan valt mijn keuze op gespreide verantwoordelijkheid.

Wij leven allemaal ons eigen leven en de samenleving moet iedereen de vrijheid gunnen om zelf te kiezen hoe je dat leven inricht. Vrijheid is een groot goed dat bescherming verdient. Alleen wanneer iedereen in vrijheid zichzelf kan zijn en zijn talenten kan ontplooien, kan de samenleving tot bloei komen. Iedereen is uniek en kan op zijn eigen manier aan onze samenleving bijdragen; daar hoort ook vertrouwen vanuit de overheid bij. Toch houdt gespreide verantwoordelijkheid voor mij geen onbeperkte individualistische vrijheid in en is deze christendemocratische waarde wezenlijk anders dan de liberale vrijheid. Gespreide verantwoordelijkheid betekent dat je eenieder zoveel mogelijk vrijheid gunt, maar voorkomt dat er mensen buiten de boot vallen. Waar het liberalisme opkomt voor het ieder-voor-zich beginsel, houdt de christendemocratie oog voor de menselijke waardigheid en onze onderlinge verbondenheid in de maatschappij. Gespreide verantwoordelijkheid is breder dan enkel eigen verantwoordelijkheid en betekent dat verantwoordelijkheid op dat niveau moet liggen waar verantwoordelijkheid genomen kan worden.

Hoe moet het CDA concreet invulling geven aan de kernwaarde van gespreide verantwoordelijkheid?

De politiek moet voorzichtig zijn met het opleggen van regels en wetten. Juist als mensen initiatief tonen moet dat verder worden aangemoedigd en niet worden bemoeilijkt met allerlei wetgeving. Dit betekent niet dat mensen aan hun lot overgelaten mogen worden of onevenredig mogen worden belast met bepaalde verantwoordelijkheden. De politiek heeft eveneens een eigen verantwoordelijkheid om de juiste balans te vinden tussen liberalisme en paternalisme. Juist het CDA moet zich als christendemocratische middenpartij met een kritische blik inzetten voor de juiste balans.  

Bezint eer ge begint; juist die waardering voor bezinning is wat de christendemocratie onderscheidt van andere politieke stromingen. 

Als je een vijfde kernwaarde mocht toevoegen aan de christendemocratie, welke zou dat zijn?

Dit is natuurlijk een uiterst lastige vraag om te beantwoorden. Ik wil ook zeker niet suggereren dat een vijfde kernwaarde betekent dat er in het huidige christendemocratisch gedachtegoed een tekort is. Met een vijfde kernwaarden zou ik enkel willen aangeven dat deze waarde eveneens meespeelt binnen de christendemocratie, al is deze waarden nog niet expliciet benoemd.

Een vijfde kernwaarde voor mij zou ‘rationaliteit’ zijn. De mens is in staat voor zichzelf na te denken en is vatbaar voor rede. We kunnen de voor- en tegenargumenten tegen elkaar afwegen en beslissingen nemen. Dat doen wij als individu, maar dat moeten we ook zeker als maatschappij doen. De christendemocratie voert politiek op inhoud en met logica; met rationaliteit. We laten ons niet leiden door de maatschappelijke waan van de dag, maar proberen zo objectief mogelijk te oordelen. Dat betekent niet dat we blind zijn voor gevoelens en emoties van mensen, want die zijn ook zeker belangrijk. Wel betekent het dat we weloverwogen keuzes maken en daarbij zoveel mogelijk aspecten laten meewegen. Bezint eer ge begint; juist die waardering voor bezinning is wat de christendemocratie onderscheidt van andere politieke stromingen. Ons christendemocratisch denken verweert zich tegen het populisme; waarbij we ons hoofd gebruiken en niet louter varen op onderbuikgevoelens.