Nieuws
sep 10

Vacatures auditcommissie

De Algemene Ledenvergadering van het CDJA benoemt de leden van de Auditcommissie. Deze commissie heeft de taak het financiële reilen en zeilen van de landelijke organisatie te volgen en waar nodig advies te geven over bijsturing. Ook wordt zij betrokken bij het opstellen van de jaarlijkse begroting en het financiële jaarverslag. Zij brengt hierover verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering. De leden van de commissie, die uit drie leden bestaat, worden voor een periode van twee jaar gekozen.

De volgende functies komen vacant:
Voorzitter
Lid
Lid

Voor meer informatie, neem contact op met onze penningmeester Robin Niemeijer via penningmeester@cdja.nl. Solliciteren kan door een motivatiebrief en CV te sturen naar Abel van de Sluis, secretaris, via secretaris@cdja.nl, voor 21 oktober 2019.