Nieuws
apr 28

Vacature Werkgroepvoorzitter Europa


Spreken onderwerpen als het migratie, geopolitiek, mobiliteit en studentenwelzijn je in de Europese context aan?
Word dan werkgroepvoorzitter Europa! 

De werkgroepen vormen het politieke hart van onze vereniging; door bezig te  zijn met relevante en actuele maatschappelijke thema’s betrekken ze leden bij  de standpuntbepaling van het CDJA. De werkgroep Europa houdt zich bezig  met actuele vraagstukken zoals de institutionele samenhang van de Europese  Unie, migratie, harmonisering, monetair beleid en vrije markt. De werkgroep  komt maandelijks bijeen om te discussiëren, standpunt te bepalen en  resoluties te schrijven; die het officiële standpunt van het CDJA en misschien  zelfs het CDA kunnen worden! 

Ook organiseert de werkgroep werkbezoeken aan instanties en plaatsen met  een raakvlak aan de thematiek van de werkgroep. Als voorzitter organiseer en  coördineer je deze bijeenkomsten en heb je een belangrijke initiërende rol in  de standpuntbepaling. 


Taken
De Werkgroepvoorzitter Europa:
– Organiseert en coördineert de portefeuille Europa;
– Is, samen met het Dagelijks Bestuurslid Politiek & Internationaal  verantwoordelijk voor de standpuntbepaling van het CDJA over onderwerpen  die binnen de reikwijdte van de werkgroep vallen;
– Neemt deel aan de politieke commissie (het overlegorgaan van de  werkgroepvoorzitters); onder leiding van het Dagelijks Bestuurslid Politiek &  Internationaal;
– Werft geïnteresseerde jongeren die in CDJA-verband willen meedenken  over Europagerelateerde zaken;
– Initieert en is eindverantwoordelijk voor schrijfgroepen die binnen de  portefeuille.


Profiel
De Werkgroepvoorzitter Europa:
– Is lid van het CDJA en onderschrijft de christendemocratische  standpunten van harte;
– Heeft affiniteit met vraagstukken gerelateerd aan Europese  samenwerking;
– Is politiek bewust en kan actuele thematiek vertalen naar  christendemocratisch gedachtegoed;
– Is communicatief vaardig en is een goede teamspeler;
– Is bereid een tijdsinvestering van ongeveer 5 uur per week te doen.

Procedure
De sollicitatieprocedure voor deze functie bestaat uit twee rondes. Als eerste  zal je een kort (online) gesprek hebben met het dagelijks bestuurslid Politiek &  Internationaal. Indien de uitslag van dit gesprek positief is, zul je bij het  Algemeen Bestuur worden voorgedragen voor de functie van  werkgroepvoorzitter. Dit kan ook bestaan uit een meervoudige voordracht.

Wil je de politiek van dichtbij leren kennen en denk je dat je aan de gevraagde  eisen voldoet? Grijp dan nu je kans en solliciteer voor deze functie! Solliciteren  kan tot en met 15 mei  door een mail te sturen naar Jonathan Mol viaj.mol@cdja.nl, met  als titel ‘sollicitatie PC/werkgroepvoorzitter Europa’ en stuur zowel een motivatiebrief als CV mee.