Nieuws
mrt 15

Vacature Vrijgekozen AB’er


Het Algemeen Bestuur (AB) bestaat uit 22 leden die één keer per maand
bijeenkomen om te vergaderen. Bij het AB berust de algemene
organisatorische en politieke leiding van het CDJA. Organisatorisch beslist
het AB bijvoorbeeld over de oprichting en de benoeming van de voorzitters
van commissies en werkgroepen. Verder bespreekt het AB ingediende
resoluties, visiestukken en memo’s. Aangenomen resoluties of visiestukken
van het AB vormen vervolgens het officiële standpunt van het CDJA.
Daarnaast controleert het AB de uitvoering van het aangenomen beleid. Als
vrijgekozen AB’er ben je als aanspreekpunt voor de hele vereniging
verantwoordelijk voor het vertegenwoordigen van alle leden van het CDJA.
Het Algemeen Bestuur bestaat uit de 7 leden van het Dagelijks Bestuur, 3
vrijgekozen leden en 12 leden die ieder een provincie vertegenwoordigen.
Voor de 12 provinciale leden zijn er bovendien plaatsvervangers voor het
geval iemand niet naar de vergadering kan komen.


Taken:
Het Vrijgekozen Algemeen Bestuurslid:
– Vertegenwoordigt alle leden van het CDJA in het Algemeen Bestuur;
– Geld als aanspreekpunt voor alle leden met betrekking tot het Algemeen
Bestuur;
– Is voldoende aanwezig bij activiteiten van het CDJA om als herkenbaar
aanspreekpunt te kunnen functioneren.


Profiel:
Het Vrijgekozen Algemeen Bestuurslid:
– Is lid van het CDJA en is voldoende bekend met de vereniging;
– Is communicatief sterk en weet meningen te vertegenwoordigen;
– Is een netwerker en een teamspeler;
– Heeft voldoende kennis en affiniteit met de christendemocratie;
– Is bereid tot een gemiddelde tijdsbesteding van 10 uur per maand.


Wat bieden wij?
– Vergoeding van eventuele reiskosten;
– Meerwaarde voor je CV;
– De opbouw van een interessant netwerk;
– Inzicht in politieke vraagstukken;
– Een geweldige uitdaging voor een periode van 2 jaar.

Procedure


Herken jij jezelf in bovenstaand beeld? Solliciteer dan door voor maandag 21 maart 2022 je
sollicitatiebrief en curriculum vitae te sturen naar de
voorzitter van het CDJA via voorzitter@cdja.nl. De selectiecommissie stelt vervolgens de voordracht van kandidaten aan de Algemene Ledenvergadering vast. De Algemene Ledenvergadering waarop
je mogelijk verkozen wordt vindt op 8 en 9 april plaats. Voor meer

informatie kun je contact opnemen met Tom Scheepstra, voorzitter van het
CDJA en voorzitter van de selectiecommissie, via voorzitter@cdja.nl.
Steunbetuigingen: Leden die zich kandidaat stellen voor een vrijgekozen zetel, dienen tenminste vijf door individuele leden ondertekende steunbetuigingen verspreid over drie provincies te kunnen overleggen aan de algemene ledenvergadering. De sollicitant wordt gevraagd de steunbetuigingen met de sollicitatiebrief mee te sturen.

About The Author