Nieuws
dec 18

Vacature: Voorzitter

Wil jij voorzitter van het CDJA worden? 

Als voorzitter van het CDJA ben je het boegbeeld van onze jongerenvereniging, zowel intern als naar buiten toe. Je bent niet alleen verantwoordelijk voor de organisatie, maar geeft ook (inhoudelijke) richting aan de club. Kortom: een uitdagende en cruciale functie!
In mei 2021 loopt de termijn van de voorzitter af. Daarom roepen we iedereen die zichzelf geschikt acht voor deze functie op om te solliciteren!
(Functieprofiel)

Functieprofiel
Eigenschappen
Onze voorzitter:

 • is overtuigd christendemocraat, heeft een duidelijke visie op de ontwikkeling van het
  christendemocratisch gedachtegoed en kan dit helder en overtuigend uitdragen;
 • is actief lid van het CDJA en heeft oog voor het regionale fundament van de
  vereniging;
 • is een geboren ambassadeur, die toegankelijk is voor zowel pers als andere PJO’s;
 • inspireert leden en politiek geïnteresseerden en zet hen aan tot betrokkenheid en
  actieve deelname;
 • is toegankelijk voor alle leden, weet wat er onder hen speelt en is een verbinder;
 • vervult een constructief-kritische rol; zowel intern als extern als richting het CDA;
 • geeft op een eigentijdse manier invulling aan de christendemocratie en toont de
  relevantie en het belang hiervan voor jongeren;
 • kan diens eigenbelang ondergeschikt maken aan het belang van de vereniging;
 • vervult een verbindende rol binnen en tussen alle geledingen in de vereniging;
 • heeft een duidelijke visie op de maatschappelijke en politieke rol van de vereniging;
 • weet hoe de structuur van de vereniging in elkaar zit, met een duidelijke
  toekomstvisie;
 • is in staat standvastig het geluid van het CDJA te laten horen en als luis in de pels te
  opereren binnen de politieke arena en het CDA;
 • is aanspreekbaar op diens functioneren en staat open voor feedback;
 • streeft ernaar zich verder te ontwikkelen en verder te groeien in deze functie.

Taken:
Onze voorzitter:

 • geeft vanuit dienstbaar leiderschap leiding en richting aan de vereniging;
 • is het gezicht en de ambassadeur van de vereniging en haar standpunten, zowel
  intern als naar buiten toe;
 • heeft oog voor alle leden, is toegankelijk, inspireert en zet aan tot betrokkenheid en
  actie;
 • leidt vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur;
 • neemt actief deel aan de activiteiten van de vereniging op lokaal, provinciaal, landelijk
  en internationaal niveau;
 • onderhoudt contact met gelieerde organisaties en weet daarbij onze doelstellingen te
  realiseren;
 • is lid van de verenigingsraad/het partijbestuur van het CDA;
 • is beschikbaar voor een termijn van twee jaar, waarin hij/zij een groot deel van de
  week (met een beoogde tijdsinzet van 32 uur) kan besteden aan het CDJA;
 • gaat als laatste de deur uit op CDJA-feesten.
  Het CDJA biedt:
 • een unieke bestuurservaring binnen een actieve vereniging;
 • de kans om aan de christendemocratie te bouwen;
 • een fantastische leerervaring en een gezellig tijd die je je hele leven zal bijblijven;
 • de mogelijkheid om je netwerk te verbreden;
 • een bestuurs- en onkostenvergoeding.


Dit functieprofiel is een ideaalbeeld. De kandidaat die over alle eigenschappen, vaardigheden en kennis/ervaring beschikt bestaat (waarschijnlijk) niet. Het is daarom ook belangrijk dat de beoogde kandidaat kan reflecteren op het eigen kunnen, ontwikkelbaar is, open staat voor terugkoppeling en aanspreekbaar is op zijn/haar ontwikkelpunten.


Procedure

Je kunt solliciteren van 18 december 2020 tot 29 januari 2021 door een motivatiebrief en cv te mailen naar de selectiecommissie, via het e-mailadres selectiecievoorzitter@cdja.nl. Als je door de briefselectie komt, vinden in de week van 1 februari 2021 de eerste gesprekken plaats. Een eventuele tweede gespreksronde vindt plaats in de week van 22 februari 2021. 
Vragen Voor vragen of verdere informatie kun je contact opnemen met de voorzitter van de selectiecommissie, Robert Klaassen. Dit kan via het e-mailadres selectiecievoorzitter@cdja.nl.